Статьи/Новости

В этом разделе Вы можете ознакомиться с публикациями специалистов компании Polex  на актуальные правовые темы, а также прочитать новости компании

реконструкция и капремонт

Випадки, коли містобудівні умови та обмеження на проектування об’єкта будівництва не надаються

30 июля 2019 года

Відповідно до статті першої пункту 8 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 містобудівні умови та обмеження – це документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Для більш конкретного розуміння можемо сказати, що містобудівні умови та обмеження є одним із дозвільних документів у сфері будівництва, який видається органом місцевого самоврядування (управлінням/департаментом архітектури та містобудування чи містобудівної діяльності) і надає право суб’єкту здійснити будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єкта. Існує особливий порядок отримання цього документу і перелік документів, необхідних для його отримання. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника, до якої додаються: копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію; копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації); викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; витяг із Державного земельного кадастру. Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовник також додає містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва. Містобудівні умови та обмеження на будівництво визначаються в законі в загальному і видаються не тільки на власне нове будівництво, а й реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, тобто поняття «будівництво» взято в загальному і включає в себе нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт.

У той же час містобудівні умови та обмеження в певних визначених нормативно-правовими актами випадках не видаються і операції пов’язані з будівництвом проводяться без даного документа. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» не встановлює таких випадків, однак Наказ Мінрегіонрозвитку від 06.11.2017 року № 289 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються”. Так, для нового будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються у таких випадках: будівництво об’єктів рухомого (мобільного) зв’язку та їх зовнішніх інженерних мереж, будівництво лінійних інженерних магістралей, мереж та споруд за межами населених пунктів, будівництво лінійно-кабельних споруд телекомунікацій, будівництво садибних (котеджних) житлових будинків, дачних та садових будинків загальною площею до 300 кв. м з числом надземних поверхів не більше двох (без урахування мансардного поверху), в тому числі з господарськими будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами, нове будівництво об’єктів загальновійськового і спеціального призначення безпосередньо на території діючих військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України.

Щодо реконструкції об’єктів, то наказ встановлює наступні випадки коли реконструкція проводиться без надання містобудівних умов та обмежень: реконструкція виробничих споруд та інженерних мереж, в тому числі допоміжних виробництв, що належать підприємствам, без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних параметрів, реконструкція водозахисних дамб, каналів, берегоукріплення (за винятком водойм - джерел господарсько-питного водопостачання) з облаштуванням елементами благоустрою (переїзди, експлуатаційні дороги) та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах (водовипуски, шлюзи-регулятори, трубопереїзди тощо), реконструкція, технічне переоснащення існуючих колій, земляного полотна, будівель та споруд колійного господарства, що виконуються в межах встановленої смуги відведення, без зміни зовнішніх геометричних параметрів, реконструкція залізничних пасажирських платформ, постів на залізничних переїздах без зміни зовнішніх геометричних параметрів, реконструкція житлових та нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, розміщення в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського призначення та в інших випадках передбачених Наказом.

Капітальний ремонт без надання містобудівних умов та обмежень проводиться у випадку ремонту автономних котельних установок (дахових, вбудованих, прибудованих та окремо розташованих) з їх інженерним забезпеченням і капітальний ремонт будівель і споруд. Реставрація будівель і споруд проводиться без надання містобудівних умов та обмежень відповідно до пункту 27 Наказу.

Містобудівні умови та обмеження не єдиний документ, який потрібен для операцій з будівництвом, існують й інші документи, зокрема дозволи, ліцензії, декларації тощо. З метою належного і правильного оформлення документації у сфері будівництва звертайтесь до фахівців, досвід вказаних дій мають і наші фахівці юридичної фірми Polex. Компанія POLEX має великий досвід вирішення житлових спорів, а також напрацьовану практику з усіх питань, пов'язаних з житлової та нежитлової нерухомістю та землею.

Читать полностью

реконструкция

Реконструкция и перепланировка объектов коммерческой недвижимости. В чем разница и какие последствия.

10 июня 2019 года

         Собственники коммерческой недвижимости, например офисных центров, торговых комплексов, предприятий и других объектов часто сталкиваются с вопросами улучшения данной недвижимости или проведения ремонта. Для проведения не капитального или текущего ремонта объекта недвижимости не требуется специальной разрешительной процедуры со стороны специально уполномоченных органов, но в то же время реконструкция или перепланировка объекта коммерческой недвижимости предусматривает специальную процедуру. Чтоб правильно провести процедуры связанные с изменением объекта нужно выяснить что собой представляет реконструкция и перепланировка.

      Реконструкция предуcматривает перестройку введенных в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства, что предусматривает усовершенствования производства, повышение его технико-экономического уровня и качества продукции, которая изготавливается, улучшения условий эксплуатации и проживания, качества услуг, изменения основных технико-экономических показателей (количество продукции, мощность, функциональное назначение, геометрические размеры и тд.). Реконструкция предусматривает сохранение элементов и ограждающих конструкций и приостановление на время исполнения работ эксплуатации объекта в целом либо его частей (при условии их автономности).

           Под перепланировкой стоит понимать элементы перенесения и разбор перегородок, перенесение и обустройство дверных проемов, обустройство и оборудование тамбуров, пристройка балконов на уровне первых этажей многоэтажных зданий. Реконструкция отличается от перепланировки тем, что предусматривает частичный или полный снос стен, изменений размеров оконных или дверных проемов, объединение балконов с жилыми площадями, строительство отдельных выходов на улицу.

         Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.06.2017 за № 406 работы по переоборудованию и перепланировке нежилого здания, строения, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, - в отношении объектов, по классом последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1), со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями не требуют документов, которые дают право на их исполнение и после их окончания объект не подлежит принятию в эксплуатацию, то есть владельцу не надо обращаться в Государственную архитектурно-строительную инспекцию с заявлением о принятии в эксплуатацию объекта.

        Для реконструкции установлена особая нормативная процедура. Реконструкция может проводиться как со сменой внешней конфигурации и функционального назначения так и без. Согласно пункту 25 Приказа Минрегиона от 06.11.2017 «Об утверждении Перечня объектов строительства, для проектирования которых градостроительные условия и ограничения не предоставляются» реконструкция жилых и нежилых помещений без изменения их внешней конфигурации и функционального назначения, размещения в существующих жилых домах, административно-бытовых и общественных зданиях встроенных помещений общественного назначения проводится без градостроительных условий и ограничений. Если собственник объекта пожелал начать любую хозяйственную деятельность, которая приводит к смене функционального назначения помещения назначения (даже при условии реальной необходимости реальной реконструкции), то в данном случае необходимо обратиться с заявлением и необходимым перечнем документов в управление (департамент) архитектуры и градостроения органов местного самоуправления с целью получения градостроительных условий и ограничений на проведения реконструкции объекта.

        В тоже время следует обратить внимание на то, что на объекте должна проводится реконструкция, а не новое строительство, так как реконструкцию объективно невозможно осуществить без изменения внешней конфигурации объекта. Реконструкция должна осуществляться в пределах существующего фундамента и без изменения его площади. Такой позиции придерживается Кассационный административный суд в Постановлении от 14.05.19. по делу №826/11727/16.

  Компания POLEX имеет большой опыт разрешения всех видов гражданско-правовых споров, в том числе и жилищных, а также наработанную практику по всем вопросам, связанным с жилой и нежилой недвижимостью и землей.

Читать полностью

медиация

Перспективы развития института медиации в Украине.

10 июня 2019 года

      Институт медиации в последнее время становится все более популярным способом разрешения споров во многих странах, который способствует разрешения спора без судебных разбирательств.

       Механизм медиации предполагает наличие медиатора - посредника, функция которого заключается в устранении проблем в коммуникации сторон таким образом, чтобы был совместно выбран единый вариант решения спорного вопроса, который бы устраивал обеих сторон, а также учитывал их интересы.

        Следует отметить, что эффективность процедуры медиации признана Европейским сообществом, которое в свою очередь рекомендует ее в качестве метода альтернативного разрешения споров как на стадии досудебного рассмотрения дела так и во время судебного рассмотрения дела.

      Учитывая тот факт, что Украиной был выбран курс на евроинтеграцию, подтверждением чего является подписание Украиной Соглашения об Ассоциации Украины с Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами – членами, важной составляющей евроинтеграционных процессов является имплементация европейских ценностей, стандартов и принципов в украинское законодательство.

      Так, согласно статьи 1 данного Соглашения Украина и ЕС должны усиливать сотрудничество в сфере правосудия, свободы и безопасности, с целью обеспечения верховенства права и уважения к правам и свободам человека.

      В Украине на сегодняшний день медиация приобретает все большую популярность, в том числе среди адвокатов. Так, создание при Национальной ассоциации адвокатов Украины Комитета по вопросам медиации является доказательством того, что адвокатское сообщество заинтересовано в продвижении и развитии института медиации.

    Активное использование адвокатами в своей практике процедуры медиации будет способствовать повышению процента разрешенных споров без судебных тяжб, что в свою очередь будет способствовать уменьшению количества дел в судах.

      В связи с этим возникает необходимость на законодательном уровне закрепления этого института путем принятия Закона Украины «О медиации», который должен регламентировать все особенности этой процедуры и базироваться в первую очередь на таких принципах как независимость, конфиденциальность, нейтральность.

        Таким образом, следует отметить, что досудебное, мирное разрешение споров имеет важное значение в части защиты прав и свобод граждан без судебных разбирательств, что в свою очередь будет способствовать снижению нагрузки на судебные органы, а также гораздо более быстрому разрешению конфликтов между сторонами, минимизируя при этом затраты на разрешение споров в суде со стороны граждан. Как видим, при таком способе разрешения конфликта стороны приходят к компромиссу с помощью медиатора, опираясь на его опыт, знания и умения.

       Компания POLEX уже много лет успешно применяет данный метод урегулирования спора, что позволяет экономить ресурсы клиента и подтверждать квалификацию и профессионализм сотрудников компании. Адвокаты POLEX имеют наработанную практику осуществления процедуры медиации, претензионной работы, проведения переговоров, в том числе в интересах иностранных клиентов.

Читать полностью

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЛИКВИДАЦИИ»

14 мая 2019 года

    Большинство субъектов предпринимательской деятельности по тем или иным причинам сталкиваются с ситуацией, когда их хозяйственная деятельность становится невыгодной или вовсе убыточной, что вызывает необходимость её прекращения, иначе говоря, возникает необходимость ликвидации юридического лица.

    Ликвидация предприятия в общем порядке или в процедурах банкротства является весьма сложным, трудоемким и длительным процессом. Если регистрация юридического лица в настоящее время занимает от силы одну неделю, то ликвидация может растянуться на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

В связи с этим в определенных случаях часто прибегают к так называемой «альтернативной ликвидации». Но эта процедура не является в действительности ликвидацией предприятия, т.к. данные о нем остаются в ЕГР. Наиболее распространенные способы «альтернативной ликвидации» - это смена участников и руководства предприятия, а также реорганизация (слияние, присоединение). Таким образом, с юридической точки зрения предприятие не считается ликвидированным, т.к. права и обязанности по нему переходят к другим физическим или юридическим лицам, но субъективно для бывшего владельца бизнеса предприятие как бы прекращает свое существование.

     Самым простым способом «альтернативной ликвидации» является смена состава участников и руководителя предприятия. Эти действия можно провести путем заключения договора купли-продажи долей в уставном капитале, либо путем принятия новых участников с увеличением уставного капитала и последующим выходом нынешних участников. Иногда целесообразно при этом также изменить наименование предприятия и его местонахождение. В итоге все права, обязанности и ответственность, связанные с деятельностью юридического лица, переходят к новым участникам и новому руководству предприятия. А все происходящее с «ликвидируемым» предприятием в дальнейшем прежних владельцев бизнеса, как правило, не интересует.

     Плюсами данной процедуры является её проведение независимо от наличия и размера задолженности, отсутствие проверок контролирующих органов, сравнительно невысокий объем расходов на процедуру, а также кратчайшие сроки её оформления и регистрации изменений в ЕГР (в связи с этим процедуру называют ещё «экспресс-ликвидация»).

     Минусы состоят в том, что предприятие, по сути, не ликвидируется, и до истечения сроков исковой давности к бывшему руководителю и участникам все ещё можно применить меры ответственности за возможные нарушения, которые были допущены до внесения изменений. Если вносятся данные об изменении участников и руководства фирмы на каких-либо подставных или отсутствующих лиц, также вероятными остаются риски признания внесенных изменений недействительными и привлечения участников к ответственности. Таким образом, участник предприятия с крупными долгами может считать, что благополучно избавился от проблемного предприятия, однако поскольку оно будет и дальше «висеть» в ЕГР и накапливать задолженность, есть риск однажды услышать неприятные вопросы о Вашей старой фирме от представителей контролирующих органов. Определенную сложность также составляет и поиск лиц, готовых принять на себя риски, связанные с замещением участников и руководителя запущенных предприятий, имеющих существенную кредиторскую задолженность или нарушения.

      Более привлекательным с точки зрения надежности, чем смена руководства и состава участников, является реорганизация предприятия, проводимая путем его присоединения или слияния с другим юридическим лицом. В этом случае новое предприятие будет полным правопреемником прекращающегося предприятия, к нему перейдут все его права и обязательства. Положительным моментом в случае реорганизации является фактическое прекращение присоединенного предприятия, исключение данных о нем из ЕГР. Однако минусы у процедуры реорганизации также имеются: длительный срок, более высокая стоимость, проверки контролирующих органов и необходимость уведомлять о реорганизации контрагентов предприятия.

    Таким образом, в случае отсутствия значительной кредиторской задолженности, которую предприятие не имеет возможности погасить за счет имеющихся активов, а также существенных нарушений в процессе хозяйственной деятельности, наиболее надежным вариантом прекращения хозяйственной деятельности является именно ликвидация предприятия. Указанные способы «альтернативной ликвидации» также могут быть довольно действенными в определенных случаях, они могут применяться комплексно либо предшествовать процедуре ликвидации с целью минимизации рисков, позволяют сэкономить время и денежные средства. Однако «альтернативная ликвидация» все же не позволяет дать 100 % гарантию полного исключения рисков, связанных с ранее допущенными в процессе хозяйственной деятельности нарушениями и их негативными последствиями.

Читать полностью

земельные споры

Юридическое сопровождение купли-продажи земельных участков: минимизация рисков

6 мая 2019 года

       Договор купли-продажи земли в обязательном порядке оформляется нотариально, если хотя бы одна из сторон (продавец или покупатель) физическое лицо. Если обе стороны юридические лица, договор купли- продажи  обязательного нотариального оформления не требует. Очень важным является подготовительный для сделки этап: сбор документов, проведение нормативной, экспертной оценки земли, правильный расчет обязательных платежей, оформление земельного сервитута (право собственника или пользователя земельного участка на ограниченное платное или безвозмездное пользование чужим земельным участком (участками). Завершающим этапом является переоформление государственного акта на землю.

Специалисты юридической компании POLEX осуществляют комплексное сопровождение сделок с землей.  Мы оказываем следующие услуги по сопровождению сделок при покупке – продаже земельных участков:

 • предоставление консультаций по вопросам купли–продажи земельного участка (в том числе консультации по вопросам наследования и правопреемства на земельные участки, оптимизации налогообложения при осуществлении сделок с землей);
 • комплексное юридическое сопровождение сделок с землей;
 • анализ правоустанавливающих документов на землю;
 • проверка юридической «чистоты» объекта (проверка наличие арестов, запретов, залогов, ипотеки, сервитутов в отношении земельного участка; проверка наличия прав третьих лиц на земельный участок (малолетних, несовершеннолетних детей, супругов, совладельцев и прочих);
 • оформление договора купли-продажи земельного участка;
 • сопровождение при нотариальном удостоверении договора купли-продажи земельного участка;
 • юридическое сопровождение договоров аренды земельных участков;
 • оформление и регистрация права собственности на земельные участки;
 • оформление права пользования земельным участком;
 • комплексная юридическая экспертиза договоров и строительных  проектов; 
 • анализ рисков при покупке земельных участков.       Услуги по юридическому сопровождению сделок купли-продажи земли помогут Вам выявить скрытые риски, и поэтому обойдутся гораздо дешевле, нежели судебный процесс по оспариванию сделок.

Читать полностью

наследство в Украине

Первичный анализ документов на недвижимость: что должно обязательно быть

6 мая 2019 года

     Покупая первичную недвижимость рекомендуется осуществить юридический анализ компании застройщика и детально проанализировать все положения договора, по которому приобретается новострой. В данном случае необходимо будет получить от компании застройщика следующие документы:

 • учредительные и регистрационные документы;
 • разрешительные документы на строительство;
 • документы на земельный участок (договор аренды, акт на право собственности, решение соответствующего органа;
 • самоуправления о выделении земельного участка и т.д.).

 Приобретая вторичную недвижимость специалистами анализируется процедура приобретения / оформления недвижимости первичным покупателем. Дополнительно необходимо проверять документы продавца недвижимости. Если продавцом выступает юридическое лицо дополнительно необходимо обращать внимание на то, кто имеет право подписывать от имени компании договора на отчуждение недвижимости, есть ли установленные ограничения на подписания договоров от имени компании и т.д. В связи с этим, компания продавец должна предоставить выписки с устава и все протоколы собрания участников, которыми директору компании делегировано полномочия по продаже недвижимых активов юридического лица.

      Также, участникам таких сделок необходимо иметь в виду, что в настоящее время все финансовые расчеты за приобретенную недвижимость обязательно должны осуществлять в безналичной форме и в национальной валюте. То есть, перед подписанием сделки стороны (продавец и покупатель) обязаны открыть соответствующие банковские счета, с помощью которых покупатель будет перечислять продавцу денежные средства в качестве оплаты стоимости объекта недвижимости.

         Услуги по юридическому сопровождению сделок купли-продажи недвижимости помогут Вам выявить скрытые риски, и поэтому обойдутся гораздо дешевле, чем судебные споры по оспариванию сделок.

Читать полностью

интернет магазин

Юридические особенности ведения IT бизнеса в Украине

14 марта 2019 года

Ни для кого не секрет, что IT-отрасль является одним из самых перспективных и активно развивающихся направлений в Украине и за рубежом: информационные технологии востребованы во всех мировых отраслях (энергетический сектор, банковская сфера, телекоммуникации и т. д.). При этом, несмотря на примерно одинаковый  спрос на IT -продукты как на внутреннем, так и на внешнем рынках, IT -рынок является стабильно экспортно-ориентированным: по оценкам экспертов, 70-80% всех специалистов данного сектора работают на внешний рынок. Прежде всего это связано с  более высокой стоимостью труда в западных компаниях, а также с высокой налоговой нагрузкой на бизнес в Украине.

 Многие юридические компании, обслуживающие клиентов из сферы IT–индустрии, в последнее время отмечают всплеск договорной активности в этой сфере, при этом наибольшая доля заказов (те же 70-80%) приходится на разработку и/или согласование  внешнеэкономических контрактов. Активизация договорной активности в IT –бизнесе связана с целым рядом факторов, основные из которых будут рассмотрены ниже:

 Потребность со стороны иностранных компаний-заказчиков в формализации отношений с украинскими разработчиками, в организации труда разработчиков для создания конечного IT -продукта, в централизации управления данным процессом и контроле за результатом работ, и, как следствие – необходимость размещения разработчиков на одной территории, обеспечения их компьютерной техникой и другими средствами производства на законных основаниях

Потребность самих IT - разработчиков в легализации своих доходов в Украине для участия в системе государственного пенсионного социального страхования, получения возможности привлечения финансовых ресурсов и для других подобных целей.

    Какие же формы построения договорных отношений с иностранными заказчиками являются в Украине наиболее распространенными? Как правило, разработки информационных технологий на внешний рынок осуществляются в Украине по двум основным формам:

    Вариант 1. Украинские специалисты- разработчики заключают прямые договора с иностранной компанией, однако общее обслуживание и координацию их деятельности осуществляет украинская компания (либо физическое лицо-предприниматель, что применяется значительно реже), с которой у каждого разработчика заключены соответствующие договора аренды помещений и компьютерной техники. При этом каждый из разработчиков оформлен физическим лицом-предпринимателем; особое значение имеет грамотная юридическая проработка договорных отношений разработчиков как с иностранным заказчиком, так и с украинской компанией-арендодателем, проработка договорных отношений между украинской и иностранной компаниями (договора поручения, договора сублицензии на программное обеспечение и др.

Вариант 2. Оформление разработчиков в штат украинской компании, которая на основании соответствующего ВЭД-контракта с иностранной компанией полностью отвечает перед заказчиком за результат разработки в целом. Однако данная форма на практике применяется реже по сравнению с вариантом 1 вследствие большой налоговой нагрузки на результаты хозяйственной деятельности.

   Очень часто украинские разработчики сталкиваются с ситуацией, в которой им предлагают подписать в обязательно – принудительном порядке контракт с иностранной компанией, положения и нормы которого, а также риски, возникающие при подписании контракта в предоставленной редакции,  без помощи юридического советника уяснить невозможно.

    Рассмотрим основные требования к ВЭД-контрактам и рекомендации к положениям таких договоров для защиты прав и интересов украинских разработчиков и минимизации их рисков в случае нарушения обязательств со стороны иностранного заказчика.

    В соответствии с разъяснением Президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 31.05.2001г. №04-5/609 «О некоторых вопросах практики рассмотрения дел с участием иностранных предприятий и организаций», правоотношения, связанные со всеми видами внешнеэкономической деятельности в Украине, регулируются положениями закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», а вопросы, возникающие в сфере частноправовых отношений с иностранным элементом, разрешаются в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве» (далее – Закон о МЧП). Требования к форме и содержанию ВЭД-контрактов изложены в Положении о форме внешнеэкономических договоров (контрактов), утвержденном Приказом Минэкономики от 06.09.2001г. №201.

 Предмет договора в сфере ИТ-технологий: как правило, это работы (услуги) по разработке программного обеспечения и обработке данных, с последующей передачей (отчуждением) Заказчику авторских прав (прав интеллектуальной собственности) на разработанное программное обеспечение (в понимании статьи 331 Хозяйственного кодекса Украины – это договор на создание и передачу научно-технической продукции). Конкретный объем работ может быть указан как непосредственно в самом договоре (если заказ одноразовый), так и в приложениях к нему –спецификациях /заказах (в случае долгосрочного сотрудничества). При этом в спецификациях/заказах должны быть определены: характеристика программного обеспечения (далее - ПО), основания для разработки ПО, технические требования и техническое задание, основные этапы разработки (разработка исходного кода и программного модуля, отладка, тестирование, доработка, запись инсталляционного диска и др.), ориентировочные сроки и стоимость работ. В случае, если разработчик является плательщиком единого налога, необходимо обращать внимание на соответствие услуги, предоставляемой по контракту, видам деятельности, указанным в свидетельстве плательщика единого налога, т.к. несоответствие может привести к потере права использовать упрощенную систему налогообложения на основании ч.7 пп. 298.2.3 НКУ.

 Применяемое материальное право. Выбор материального права является существенным условием договора, т.к. это выбор норм, регламентирующих действительность сделки, толкование сделки, права и обязанности сторон, исполнение и последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) и тп. В соответствии с Законом о МЧП, стороны правоотношений с участием иностранного элемента могут самостоятельно определить право государства, применимое к сделке. Если между сторонами нет согласия, то согласно ст.44 Закона о МЧП применяется статья 32 этого же закона, в соответствии с которой сделка больше связана с правом государства, в котором сторона, осуществляющая исполнение, имеет свое место проживания (местонахождение). Таким образом, с точки зрения защиты интересов украинских разработчиков, к ВЭД-контрактам на разработку ПО, заключенным и выполняющимся на территории Украины, должно применяться материальное право Украины. Если все же в контракте установлена норма о применении материального права страны заказчика, то необходимо помнить о том, что в соответствии со статьей 8 Закона «О МЧП», в случае необходимости установления содержания норм права иностранного государства, суд, рассматривающий дело, обращается в Минюст Украины или другой компетентный орган в Украине или за границей или привлекает эксперта; если не удается установить содержание норм права в разумный срок – применяется право Украины.

    Применяемое процессуальное право. Как правило, данный раздел контракта не вызывает особых разногласий между сторонами, и применяется процессуальное право Украины, путем введения формулировки  о том, что все споры, возникающие по договору или в связи с ним, разрешаются в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины в соответствии с его регламентом.

 Защита прав интеллектуальной собственности и конфиденциальность. Как известно, компьютерные программы и базы данных в понимании Закона Украины от 23.12.1993г. №3792-XII, являются объектами авторского права. Как правило, иностранные заказчики настаивают на закреплении в контракте нормы о том, что все права собственности на результаты работ по контракту, и все авторские права (права на интеллектуальную собственность) безусловно принадлежат заказчику. Здесь необходимо помнить о том, что в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ), имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта и заказчику совместно, если иное не установлено договором, однако личные неимущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта (т.е. разработчику). В договорной практике встречаются случаи, когда иностранный заказчик делает попытки зафиксировать в контракте запрет для разработчика упоминать себя в последующем в качестве автора  созданных по контракту объектов интеллектуальной собственности; в данном случае следует помнить о том, что в соответствии со ст.27 п.1 ГКУ, сделка, ограничивающая возможность физического лица иметь не запрещенные гражданские права и обязанности, является никчемной, и признания такой сделки недействительной судом не требуется (ст.216 п.2 ГКУ). Кроме того, разработчикам необходимо обращать внимание на наличие в контракте четких формулировок, позволяющих идентифицировать разработанные и передаваемые заказчику объекты интеллектуальной собственности. Так, например, передача права собственности на все разработанное ПО, в т.ч. на исходные коды и программные модули, не дает права разработчику в последующем использовать результат своего творческого труда в дальнейших разработках.

   Достаточно часто встречаются попытки иностранных заказчиков вводить в контракты положения о необходимости ведения учета собственных разработок разработчиком в течение определенного периода времени после окончания договора и предоставления этой информации заказчику, что также является прямым нарушением авторских прав разработчика как творца объектов прав интеллектуальной собственности, и поэтому является никчемным условием договора, не влекущим и не налагающим никаких обязанностей по его исполнению, как и ответственности за неисполнение этого условия.

    Порядок передачи результатов работ. Способ передачи заказчику результатов работ по контракту и порядок оформления сторонами факта выполнения работ в обязательном порядке должны быть зафиксированы в ВЭД-контракте. Как правило, передача результатов осуществляется посредством сети Интернет с оформлением протоколов передачи данных; по завершении каждого этапа работ стороны подписывают акт выполненных работ, в котором фиксируется перечень результатов работ (акт готовит исполнитель и предоставляет на подписание заказчику).

    Оплата выполненных работ и порядок расчетов. Данный раздел ВЭД-контракта на разработку ПО требует особого внимания при его подготовке и согласовании в связи с тем, что в большинстве случаев стоимость услуг разработчиков определяется на основании индивидуальных почасовых ставок специалистов с учетом их квалификации, а также времени, затраченного на выполнение заданного объема работ. Базовые ставки специалистов, ориентировочное время на выполнение заказа, срок выполнения заказа в обязательном порядке должны быть зафиксированы в спецификации/заказе к контракту (наряду с другими условиями). В акте выполненных работ также отражается расчет суммы к оплате разработчику с учетом затраченного времени и индивидуальной почасовой ставки.

    При выполнении ВЭД-контрактов на разработку ПО необходимо помнить о том, что операция по экспорту работ, услуг, прав интеллектуальной собственности подлежит валютному контролю в соответствии с Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», и выручка в иностранной валюте должна быть зачислена в срок не позднее 180 дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Несколько слов относительно  налогообложения ВЭД-контрактов на разработку ПО. В п.14.1.185 НКУ приведено определение понятия «поставка услуг»: это любая операция, не являющаяся поставкой товаров, или другая операция по передаче права на объекты интеллектуальной собственности, из чего следует вывод,  что создание и передача нерезиденту разработанного программного обеспечения с целью налогообложения является поставкой услуг. В соответствии с пп. «а» пп.186.3 НКУ, местом поставки услуг по предоставлению имущественных прав интеллектуальной собственности, создания по заказу и использование объектов интеллектуальной собственности, предоставления консультаций по вопросам информатизации, является место регистрации получателя услуг, в нашем случае – место регистрации нерезидента. Таким образом, операция по разработке и поставке ПО иностранному заказчику не является объектом обложения НДС.

   Что касается налогообложения налогом на прибыль выручки от предоставления услуг, то в случае, если исполнитель- разработчик является плательщиком единого налога (далее –ЕН), налогообложение выручки осуществляется с применением ставки ЕН с учетом группы ЕН, при этом в соответствии с пп.292.5 НКУ доход в иностранной валюте пересчитывается в гривнах по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленным НБУ на дату получения такого дохода. В случае, если исполнитель –юридическое лицо на общей системе налогообложения, ему могут быть интересны льготы по налогообложению прибыли, установленные для субъектов индустрии программной продукции.

     В целом, вопросы, связанные с функционирования бизнеса в сфере IT-технологий, требуют всесторонней организационно-юридической подготовки, включающей не только разработку и согласование договорных документов, но и подготовку необходимых внутренней организационной документации, выбор системы налогообложения и постановку налогового и бухгалтерского учета, и др.,  все аспекты которых невозможно осветить в  рамках одной статьи.

Читать полностью

взыскание алиментов

Быстрый способ получения алиментов на ребенка

28 января 2019 года

На сегодняшний день законодатель предусмотрел такой правовой инструмент, как судебный приказ, который позволяет не ждать рассмотрения дела, вызова сторон, вступления в силу решения.

Так, один из родителей, с которым проживает ребенок, может обратиться в суд за получением судебного приказа о взыскании алиментов на одного ребенка в размере четверти от дохода другого родителя, на двоих детей - одной трети, на троих и более детей – половины дохода, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, но только в случае, если не оспаривается отцовство (материнство) или нет необходимости привлечения других заинтересованных лиц.

Суд обязан в течении 5 дней рассмотреть заявление о выдаче судебного приказа с дня его подачи и принять решение о выдаче судебного приказа или отказе в его выдаче.

Следует отметить, что судебный приказ обжалованию в апелляционном порядке не подлежит, однако может быть отменен путем подачи должником в суд заявления о его отмене в течении пятнадцати дней с дня вручения ему копии судебного приказа.

Очень важно обратиться за помощью к опытному адвокату, который поможет грамотно составить заявление в суд о выдаче судебного приказа с учетом всех требований действующего законодательства, что, в свою очередь, значительно снизит возможность отказа судом в выдаче судебного приказа и получение для клиента положительного результата.

Юридическая компания POLEX имеет большой, многолетний опыт ведения наследственных и семейных споров, в том числе споров по вопросам выплаты алиментов на ребенка, а также алиментов на одного из супругов, споров по разделу имущества супругов, споров по усыновлению, споров по вопросам определения места проживания ребенка и других.

Читать полностью

споры с банками

Кредитные споры с банками: правомерно ли взыскание упущенной выгоды?

15 января 2019 года

На сегодняшний день споры с банками в связи с заключением кредитных договоров являются достаточно частым явлением. Ни для кого не секрет, что изначально условия  стандартного кредитного договора явно не в пользу клиента, учитывая размер процентов по кредиту и т.д.

    Как правило, для  банка главное  взыскать сумму задолженности с клиента и  неустойку, однако есть случаи, когда банк требует взыскать еще и курсовую разницу.

   В связи с чем Верховным Судом Украины как судом кассационной инстанции было  принято постановление по делу № 750/8676/15-ц по кассационной жалобе банка в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию банка на решения судов первой и апелляционной инстанций.

   Так, изначально банк обратился в суд с иском  о взыскании задолженности по кредитному договору. Решением суда иск был удовлетворен.

  Через два года после вынесения решения о взыскании банк обратился в суд с иском о возмещении убытков по кредитному договору, в порядке которого банк просил суд возместить убытки по кредитному договору  в виде курсовой разницы между валютой кредитования и валютой погашения задолженности.

    Суд первой инстанции, с решением которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска на том основании, что убытки банка по кредитному договору не отображены на его балансе, а погашение задолженности было осуществлено в национальной валюте  исходя из официального курса НБУ на момент принятия решения о взыскании задолженности по договору.

        Так, банком была подана кассационная жалоба, аргументированная тем, что во время исполнения судебного решения и оплаты по договору средств в денежном эквиваленте курс доллара вырос, а поэтому было нарушено право банка на получение переданной в кредит в долларах суммы, которая подлежит защите путем возмещения убытков в порядке ч.1 статьи 22 Гражданского кодекса Украины.

    Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению в связи с тем, что курсовая разница не может быть расценена как упущенная выгода, поскольку кредитор мог и не получить такие доходы. И исходя из этого,  колебания курсов валют, что привело к курсовой разнице, нельзя расценивать как неправомерные действия должника, которые привели к лишению кредитора возможности получить прибыль. 

   Согласно статье 22 Гражданского кодекса Украины в виде упущенной выгоды возмещаются только те убытки, которые могли быть реально получены при надлежащем выполнении обязательства. Верховный Суд пришел к выводу, что кредитор, который требует возмещения убытков, должен доказать: 1) неправомерность поведения должника, факт  причиненного вреда, 2) причинную связь  между неправомерным поведением и вредом, что является обязательным условием ответственности, 3) вину лица.

  Таким образом, в виде упущенной выгоды возмещаются только те убытки, которые  могли бы быть реально полученными. Так, предъявления требования о возмещении неполученных доходов (упущенной выгоды) возлагает на кредитора обязанность доказать, что эти доходы не являются абстрактными, а действительно могли бы быть им получены.

  В данном случае кредитором не было доказано, что курсовая разница как упущенная выгода действительно могла бы быть им получена, не было доказано, в чем состояло неправомерное поведение должника в данной ситуации, а также  причинная связь,  в связи с этим Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

  Компания  POLEX оказывает все виды юридических услуг, в том числе представительство интересов в судах в спорах с банками.

Читать полностью

реформа судов

Реформирование судебной системы в 2019 году. Апелляция в Харькове.

14 января 2019 года

     Указом Президента Украины №454/2017 от 29.12.2017 года  о ликвидации апелляционных хозяйственных судов и создание апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах был ликвидирован Харьковский апелляционный хозяйственный суд и создан Восточный апелляционный хозяйственный суд в апелляционном округе, который включает Донецкую, Луганскую, Полтавскую и Харьковскую области с местонахождением в городе Харькове.

    Указом Президента Украины №295/2018 от 28.09.2018 года были переведены судьи Донецкого апелляционного хозяйственного суда на должности судей Восточного апелляционного хозяйственного суда.

   Так, согласно ч.6 статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» Восточный апелляционный хозяйственный  суд начал свою работу 03 октября 2018 года.

   Указом Президента Украины № 455/2017 от 29.12.2017 года о ликвидации апелляционных административных судов и создании апелляционных административных судов в апелляционных округах был ликвидирован Харьковский апелляционный административный суд и создан Второй апелляционный административный суд с местонахождением в городе Харькове, который  рассматривает дела как суд апелляционной инстанции в отношении решений, вынесенных административными судами первой инстанции в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

       Исходя из этого адвокаты Юридической фирмы  POLEX представят Ваши интересы при апелляционном обжаловании решений как хозяйственного и административного суда Харьковской области, так и хозяйственных судов Донецкой, Луганской и  Полтавской областей, а также административных судов Сумской и Полтавской областей.

Читать полностью

Показать ещё

1 2 12