Коментар для журналу «Український юрист»

14 декабря 2016 года

Коментар для журналу «Український юрист» за темою номеру «Майбутнє юридичного бізнесу»

Бобирєва Олена, керівник проектів, старший юрист ТОВ «Адвокатська контора «ПОЛЕКС».

 

Якими Ви бачите юридичний бізнес через 3-5-10 років?

 

   Уже сьогодні простежується яскрава тенденція змін у діловому середовищі України , що викликані об’єктивними факторами (в тому числі набранням чинності Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС та скасуванням Угоди про ЗВТ між Росією та Україною, подальшою інтеграцією України у міжнародну систему поділу праці, поглибленням інфляційних очікувань і т.ін). Це - поширення орієнтації українського бізнесу на експортний напрям просування товарів та послуг та співпрацю з іноземними партнерами на ринках ЄС. Відповідно, ця тенденція впливає на потреби українського бізнесу, зокрема, в отриманні юридичних послуг, що пов’язані з провадженням європейських стандартів (розробка регламентів, процедур, положень, наказів, інструкцій та інших документів організаційно-розпорядчого характеру), а також у комплексному юридичному супроводу та консалтингу зовнішньоекономічної діяльності.

   Безперечно, з розвитком бізнесу та появою великих корпорацій, роль inhouse – юристів значно посилюється, бо корпоративні юристи володіють глибоким розумінням галузевої специфіки та внутрішніх корпоративних бізнес-процесів, історії та досвіду конкретної корпорації; крім того, вони завжди знаходяться в полі зору керівництва компанії та працюють по корпоративним стандартам. Але, враховуючи тенденції диверсифікації діяльності бізнесу, необхідність оперативної адаптації бізнесу до постійних змін законодавства та зовнішнього бізнес-середовища, поширюється тенденція до співпраці бізнесу з консалтинговими юридичними фірмами (lawfirms). Безперечні переваги такої співпраці – наявність команди кваліфікованих професіоналів (адвокатів, юристів, бухгалтерів – аудиторів, бізнес-консультантів), з досвідом роботи у сфері юридичних та консалтингових послуг з різноманітними учасниками ринку, оплата за результат, якість (а не за трудову функцію інхаус –юристів) та відповідно наявність економії витрат часу та коштів в бізнесі.

   Враховуючи поширення конкуренції серед юридичних компаній та появу нових учасників на ринку юридичних послуг – консалтингових компаній, що надають комплексну підтримку бізнесу, а також вимоги бізнесу до отримання послуг кращої якості за фіксованої прозорою ціною, наразі велике значення набуває наявність продуманої маркетингової стратегії позиціонування юридичних компаній, наявність персоналізованого та прозорого сервісу клієнтів, зваженої технології надання юридичних та консалтингових послуг.