Комментарий: Обеспечение иска в налоговых спорах (укр.)

27 февраля 2014 года

"Юридическая газета" № 27-28 от 09.07.13 г.
 Загрузить статью
 
В Україні переважна більшість суб’єктів господарювання, незалежно від розташування, підпорядкування чи сфери господарських інтересів, рано чи пізно стикається з ситуацією, коли податкові органи за результатами перевірок господарської діяльності виносять податкові повідомлення-рішення про сплату нарахованих чи донарахованих податкових зобов’язань, штрафних санкцій за дійсні чи уявні порушення чинного законодавства тощо. Без цього, нажаль, не обходиться, адже бюджети вимагають наповнення, і основне джерело їх наповнення – це платники податків. Малий та середній бізнес не повинні розслаблятись – державі потрібні гроші, бо без них не досягнеш «покращення».
 
Переважна кількість таких випадків тягне за собою оскарження винесених податкових повідомлень-рішень у адміністративному та судовому порядку, оскільки ніхто не бажає просто так віддавати зароблені гроші. Як правило, оскарження в адміністративному порядку до вищого податкового органу ні до чого не призводить, тому єдиним дієвим механізмом захисту власних прав та інтересів від «фіскальних посягань» є оскарження податкових повідомлень-рішень у судовому порядку. Розгляд зазначеної категорії спорів здійснюється адміністративними судами, оскільки податкові органи є у даному випадку суб’єктами владних повноважень.
 
Отже, ми готуємо та направляємо до суду адміністративний позов. Однак, лише подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень.
 
Чи можна щось додатково зробити для того, щоб хоча б на час розгляду справи судом тимчасово відвести від себе «протягнуту руку» податківців? Так, можна забезпечити свій адміністративний позов. У цьому випадку за нашим клопотанням суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень, які оскаржуються. Крім цього, адміністративний позов може бути забезпечено забороною суб’єкту владних повноважень вчиняти певні дії, наприклад, проводити податкову перевірку.
 
Чи є ще які-небудь варіанти для забезпечення адміністративного позову? Нажаль, ні, оскільки пунктом 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 року № 2 «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» визначено, що згідно з ч. 3 та ч. 4 ст. 117 КАС України забезпечення позову в адміністративних справах допускається лише у двох формах: зупинення дії рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються, та заборони вчиняти певні дії. Тобто вищенаведений перелік підстав забезпечення адміністративного позову є вичерпним. Небагато, але й це є досить дієвим.
 
Адміністративний суд може застосувати заходи забезпечення позову не лише за клопотанням сторони, але і за власною ініціативою. Але у будь-якому випадку для застосування таких заходів завжди повинні бути наявними певні обставини, а саме: очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; неможливість захисту прав, свобод та інтересів позивача без вжиття таких заходів, або докладання для їх відновлення значних зусиль та витрат; наявність очевидних ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. І тут вже настає черга юристів позивача довести свою ефективність та обізнаність, обґрунтовано довести і переконати суд в наявності вказаних підстав та необхідності забезпечення позову. На практиці це вдається у багатьох випадках.
 
Клопотання про забезпечення адміністративного позову повинно розглядатися судом не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішуватися ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі. Однак, вже в процесі розгляду справи відповідач має право заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або скасування заходів забезпечення адміністративного позову. Таке клопотання розглядається у тому ж порядку, що і клопотання позивача про забезпечення позову. На практиці ж адміністративні суди найчастіше вирішують питання про вжиття або скасування заходів забезпечення адміністративного позову вже у судовому засіданні з викликом сторін, оскільки позивачу або відповідачу далеко не завжди вдається довести наявність таких умов як обґрунтованість та терміновість вжиття цих заходів.
 
Якщо судом було забезпечено адміністративний позов, але за результатами розгляду справи позивач не зміг довести суду свою правову позицію, рішення податкового органу було обґрунтованим і суд відмовив у задоволенні позовних вимог, то вжиті заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до набрання постановою суду законної сили. Тобто до закінчення апеляційного оскарження прийнятої постанови заходи забезпечення позову залишаються незмінними. Проте в даному випадку у суду є альтернатива у вирішенні цього питання і одночасно з прийняттям постанови по результатам справи або після її прийняття суд може постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення адміністративного позову або заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим. Тут вже все залежить від того, чи просив відповідач скасувати чи змінити заходи забезпечення позову, а також від індивідуальних обставин кожної справи. 
 
Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень. Цей порядок, як відомо, міститься в Законі України «Про виконавче провадження». Безпосередньо механізм виконання вказаних ухвал має свої нюанси та проблемні моменти, але це вже тема для окремої розмови.
 
Ухвали з питань забезпечення адміністративного позову можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку, але оскарження не зупиняє їх виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
У якості висновку зазначимо, що забезпечення адміністративного позову у податкових спорах є доволі дієвим засобом боротьби з податківцями за свої права, але можливість та ефективність використання такого засобу насамперед залежить від суду, який розглядає адміністративний позов, і безсумнівно від наполегливості та досвіду юристів суб’єкта господарювання.