географічні наіменування

ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЙМЕНУВАНЬ

22 октября 2019 года

    9 жовтня 2019 року Президентом України підписав Закон №123-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (далі-Закон). Вказаним Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» та Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Внесення вказаних змін буде сприяти адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов’язань взятих Україною у відповідності до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

     Цивільний та Господарський Кодекс піддалися незначним змінам. Так, щодо змін в Цивільний Кодекс, то відтепер закон дає формулювання про те, що «…Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, інші особи визначені законом», натомість попередня редакція говорить про те, що «…Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом.». Тобто основною зміною в цивільному законодавстві є те, що відтепер асоціації споживачів не є суб’єктами права власності на географічне зазначення»

      У Господарському кодексі України відтепер виключено ч.3 ст. 160 за якою «Суб'єкти господарювання, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть використовувати свою торговельну марку поряд з географічним зазначенням товару виробника не інакше як на підставі договору» відтепер така можливість виключена, а також відтепер умови використання географічного зазначення у сфері господарювання визначаються законом.

     Найбільш суттєві зміни відбулись у Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Відтепер до статті 1 цього закону вносяться наступні терміни:

         географічне зазначення – найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та який має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, та хоча б один із етапів його виробництва (виготовлення (видобування) та/або переробка та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території;

      назва місця походження товару – це вид географічного зазначення, який означає найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та який має особливі якості або властивості, виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними та людськими факторами, та усі етапи його виробництва (виготовлення (видобування) та/або переробка та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.

              Це лише частина вищевказаних змін, що вносяться до закону, але вони найбільш відображають сутність правової охорони географічних зазначень. Для більш конкретного розуміння особливостей правової охорони наведемо приклад. Вживання у назвах ігристих вин слова «шампанське» є порушенням законодавства, оскільки шампа́нське (від фр. Champagne — Шампань) — ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте в регіоні Шампань (Франція), тобто використання вказаної назви (географічного найменування) може тільки безпосередньо виробник цього продукту. Натомість це стосується не тільки алкогольних виробів, а й інших продуктів, наприклад «пармезан» та інші вироби.

      Вищевказані зміни поширюються не лише на певну продукцію і місце її виготовлення, а й на сировину із якої вона виготовляється, в тому числі в законі чітко вказується на те, що це можуть бути живі тварини, м'ясо і молоко.

      У статті описані далеко не всі зміни і особливості правового регулювання і захисту географічних найменувань, законом врегульовується також реєстрація, експертиза, контроль, а також відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері правової охорони географічних найменувань. З метою отримання належної допомоги у вказаній сфері звертайтесь до фахівців юридичної компанії «POLEX», що має досвід юридичного супроводу бізнесу і охорони об’єктів права інтелектуальної власності, реєстрації торгівельних марок.