Практики/услуги

Компания Polex оказывает комплексную юридическую помощь бизнесу, от регистрации, абонентского обслуживания, и до реорганизации и ликвидации, осуществляет в полном объеме государственную регистрацию вещных прав на недвижимость, представляет интересы клиентов в судах всех юрисдикций и инстанций, предоставляет услуги по сопровождению и обжалованию тендеров.

Фіктивне підприємництво: декріміналізація та значення для платника податків при визначенні нереальності господарської операції

    Верховною Радою України 18 вересня 2019 року прийнято Закон України за номером 1080 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес». В основі змін передбачається декриміналізація злочину, скасування відповідальності за діяння передбачене статтею 205 Кримінального Кодексу України, а саме “Фіктивне підприємництво”, а також збільшення розміру, із якого починається кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

   Стаття 205 Кримінального Кодексу України передбачала кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, що тягло за собою покарання у виді штрафу від 8 500 (восьми тисяч п’ятиста) гривень до 34 000 (тридцяти чотирьох тисяч) гривень та кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво вчинене повторно або заподіяло велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам що тягнуло за собою покарання від 51 000 (п’ятдесяти однієї тисячі) гривень до 85 000 (вісімдесяти п’яти тисяч) гривень.

     Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків наставала у випадку якщо сума несплаченого податку перевищувала одну тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що станом до 1 грудня 2019 року становить 968 тисяч гривень. Відтепер кримінальна відповідальність буде наставати із трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що у 2019 році еквівалентно 2 мільйонам 904 тисячам гривень.

   На сьогодні в Україні склалася практика використання кримінальних проваджень як засобу тиску на бізнес, зокрема у контексті проведення податкових перевірок. Така тенденція спотворює суть і мету кримінальної відповідальності. Сам факт початку кримінального провадження стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи припиняє нормальне функціонування установи, що пояснюється обшуками, вилученнями документами, арештами майна, рахунків тощо. Тобто, ці дії будуть спричиняти не ефективне функціонування підприємства, відсутність співпраці з іншими суб’єктами, втрата прибутку та інші негативні наслідки.

   Декриміналізація фіктивного підприємництва дозволить розглядати створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона як готування до злочину, що відповідає кримінально-правовій суті зазначених дій. Водночас власне прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона за допомогою фіктивного підприємництва зможе розглядатися як спосіб вчинення певних злочинів (зокрема, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), шахрайства тощо).

     Вказані зміни зумовлять зменшити ризик неправомірного утиску представників бізнесу від надмірних перевірок та іншого роду податкового контролю, що у свою чергу дозволить бізнесу здійснювати свою діяльність більш впевнено не турбуючись при цьому про загрози і ризики з боку податкових органів.

      В той же час, на разі податкові органи, під час проведення перевірок, висновок щодо фіктивності підприємства може зробити і на підставі господарських операцій, які, на їх думку, мають ознаки фіктивності. При чому, якщо контрагент особи має в своїй діяльності ознаки фіктивності, це автоматично тягне ризики перевірки операцій його контрагентів, і вони автоматично будуть розглядатись як сумнівні.

     Справи щодо нереальних господарських операцій є одними з найпоширеніших видів податкових спорів. Доволі часто в таких справах єдиним «доказом» нереальності господарських операцій, що використовує податковий орган, є обвинувальний вирок за фіктивне підприємництво стосовно посадової особи контрагента позивача – платника податків або посадової особи одного з контрагентів у ланцюжку контрагентів.

     Крім того, проблемою є те, що відповідальність за ст.205 КК України є меншою, ніж за ст.212 КК України (“Ухилення від слпати податків”), що спонукає окремих недобросовісних субʾєктів господарювання визнавати себе винними у фіктивному підприємництві для уникнення відповідальності за несплату податків. Такі дії загрожують кримінальними провадженнями і значними штрафами контрагентам таких субʾєктів, які потім роками доводять в суді реальність своєї діяльності.

      Раніше наявність такого обвинувального вироку автоматично зводила на нівець позицію платника податків, оскільки, на думку Верховного Суду України, первинні документи, що стали підставою для формування податкового кредиту та виписані контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого встановлено вироком суду, не можуть уважатися належно оформленими та підписаними документами (постанова Верховного Суду України від 17.11.2015 р. у справі № 2а/3264/11/1070). До того ж Верховний Суд України також неодноразово вказував на те, що статус фіктивного, нелегального підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю (див., наприклад, постанови Верховного Суду України від 01.12.2015 р. у справі № 21-3788а15від 12.09.2017 р. у справі № 21-3775а16).

Після створення Верховного Суду в грудні 2017 року така практика зміниться.

    Наприклад, у справі № 813/1766/17 Верховний Суд дійшов висновку, що у вироках, на які посилався податковий орган, не зафіксовано обставин, що підтверджують неможливість здійснення господарських операцій саме з позивачем – платником податків. Верховний Суд також зазначив, що сам факт наявності вироків не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого необхідно перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення та комплексно досліджувати всі складові господарських операцій з урахуванням обставин, установлених у вироках, які набули законної сили. Пізніше таку або схожу правову позицію Верховний Суд висловив у рішеннях понад десяти інших справ.

   Крім того, Верховний Суд окремо вказав на необхідність звертати увагу на те, чи була особа, стосовно якої прийнято обвинувальний вирок, тією самою особою, яка підписувала документи від контрагента позивача – платника податків, на підставі яких останній сформував витрати, податковий кредит, а також чи збігається період вчинення злочину з періодом, у який було підписано відповідні документи (див., наприкладпостанову Верховного Суду від 20.06.2018 р. у справі № 826/14465/13-а).

   Як зазначав Верховний Суд, сам факт наявності вироків автоматично не доводить, що господарські операції були нереальними. Цей висновок безпосередньо випливає зі ст. 78 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою вирок суду, що набрав законної сили, є обов’язковим для адміністративного суду лише в питаннях, чи мали місце відповідні дії (бездіяльність) і чи були вони вчинені зазначеною у вироку особою.

      Проте, незважаючи на низку позитивних для платника податків судових рішень, станом на цей час практика Верховного Суду з питання оцінки обвинувального вироку за фіктивне підприємництво не однакова, а тому великого значення має грамотна робота податкових юристів, які будуть представлти інтереси платника податків. Для зменшення ризиків юристи нададуть поради щодо перевірки контрагентів за допомогою публічних реєстрів, згодом запитати у такого контрагента і його статутні документи, окремі документи щодо безпосереднього ведення господарської діяльності тощо.

       Компания «POLEX» має напрацьовану практику застосування податкового законодавства при захисті інтересів своїх клієнтів, практику участі адвоката в податкових спорах (детальніше: https://polex.ua/obzhalovanie-deystviy-bezdeystviy-resheniy-nalogovyih-organov ) та кримінальних справах (детальніше https://polex.ua/ugolovnye-spory

Обмін податковою інформацією між Україною та США в межах реалізації положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)”.

     1 липня 2014 року набрав чинності Закон Сполучених Штатів Америки “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (далі — FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

       З метою імплементації положень FATCA було вчинено 7 лютого 2017 року в м. Києві Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки було підписано міжурядову угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA) та розроблено проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з її ратифікацією. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) за номером 2103 було зареєстровано в ВРУ 09.09.19(далі-проект № 2103).

Проектом Закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).

    Водночас положенням проекту №103 передбачено, що якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

    Від прийняття зазначеного акта залежить внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA).

     З метою виявлення підзвітних рахунків фінансові агенти (банк або небанківська фінансова установа) зобов’язані вживати заходів, необхідних для встановлення держави або території, резидентом якої є фізична та/або особа — власник фінансового рахунка; фізична особа — кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, яка є власником фінансового рахунка.

   Якщо власником фінансового рахунка є фізична особа — нерезидент, такий рахунок вважається підзвітним для такої особи. Якщо власником фінансового рахунка є юридична особа — резидент, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є нерезидент, такий рахунок вважається підзвітним для такого нерезидента. Фінансові агенти встановлюють підзвітність фінансового рахунка за результатами проведення процедури комплексної перевірки та зобов’язані вживати обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків.

  На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також негайно повідомляти фінансовому агенту про зміну відповідного статусу.

  За наявності у фінансового агента обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, які стосуються підозри.

Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днів з моменту отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, які не спростовують обґрунтованої підозри фінансового агента, є підставою для відмови в подальшому наданні будь-яких фінансових послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним.

  Фінансові агенти зобов’язані подавати щороку до 1 вересня календарного року ДПА в електронному вигляді звіт про підзвітні рахунки. кщо фінансовий агент виявив факт надання власником фінансового рахунка недостовірної інформації для встановлення підзвітності такого рахунка, фінансовий агент зобов’язаний відмовити власнику такого фінансового рахунка в подальшому наданні будь-яких фінансових послуг, а також має право розірвати договірні відносини з ним.

   Якщо факт надання власником фінансового рахунка недостовірної інформації виявлено після подання фінансовим агентом звіту про підзвітні рахунки, фінансовий агент протягом двох робочих днів з дня виявлення таких фактів повідомляє про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Стаття 118 Податкового кодексу згідно з Проектом №2103 буде мати назву “Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків та звіту про підзвітні рахунки та передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не у повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки. При чому сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

     Як бачимо головна мета Проекту №2103 — перешкодити ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють на території інших держав. Цей закон зобов’язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних і юридичних осіб, в податкову службу США — IRS (номери рахунків, обороти по рахунках і залишки на них.

Зазначені зміни в законодавство України дозволять здійснювати обмін інформацією не тільки в рамках Угоди про застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів , в т.ч. здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS.

Обмін інформацією поки буде здійснюватися в односторонньому порядку — від України США, але українська сторона в подальшому зможе провести консультації зі Сполученими Штатами про внесення змін до угоди в частині введення двостороннього обміну. Надалі Україна отримає фінансову інформацію щодо всіх американських підзвітних рахунків і щорічно здійснює обмін цією інформацією зі Сполученими Штатами в автоматичному режимі відповідно до положень Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і капітал.

     Питання, пов’язані з обміном податковою та фінансовою інформацією, міжнародним оподаткуванням є багатоаспектними, складними і неоднозначними. Компанія «POLEX» має напрацьовану практику застосування податкового законодавства при захисті інтересів своїх клієнтів, практику участі адвоката в податкових суперечках, процедурах адміністративного і судового оскарження. Надамо консультації з усіх питань міжнародного податкового права, податкового планування з урахуванням останніх змін в законодавстві України і міжнародній практиці.

Судова практика к у справах щодо криптовалют: проблеми та перспективи

           

    З огляду на чинні норми законодавства України поняття «криптовалюта» і регулювання операцій з нею не підпадають під режим регулювання обігу грошових коштів. Оскільки криптовалюта не існує в формі банкнот, монет, записів на рахунках в банках, вона не може бути визнана грошима в розумінні українського законодавства. Крім того, крипто валюта не є видом валютних цінностей в трактуванні валютного законодавства України. Криптовалюта і операції з нею не підпадають під режим регулювання обігу електронних грошей оскільки не випускається банком. Криптовалюта не може бути кваліфікована ані як гроші, ані як інші речі, ані навіть як майнове право вимоги, оскільки, по-перше, не є платіжним засобом і не емітується НБУ, по-друге, не має матеріального вираження, по-третє, не породжує права вимоги.

     У 2016 року Харківськими судами було винесено два судових рішення по справі № 820/5120/16, в яких перша і апеляційна інстанції визнали незаконною індивідуальну податкову консультацію, згідно з якою операції з криптовалютою (E-dinarcoin) обкладаються ПДВ. Так, суди в обґрунтуванні своєї позиції посилалися на рішення Європейського суду справедливості від 2015 року з справі Хедквіста, при цьому помилково прийнявши його за рішення Евопейского суду з прав людини і використавши його як джерело права. 22 жовтня 2015 року Суд ЄС (справа Skatteverket v David Hedqvist) відніс біткоіни до «контрактним» засобам платежу (contractual means of payment), виступаючим в даній якості в стосунках між особами, які дійшли згоди розглядати його таким чином. Суд ЄС дійшов висновку, що під дію норми підпадають також валюта або кошти платежу, які не є законними платіжними засобами, за умови їх використання саме як засобу платежу (альтернативи законному засобу платежу) і прийняття в такій якості сторонами угоди. Дослідивши правову природу біткоінів, Суд визнав його для цілей оподаткування ПДВ не товарами / послугами (goods / services), а платіжним засобом (tender). Таке рішення суду прирівнює віртуальні валюти до традиційних валют в плані оподаткування. Відповідно до постанови суду, операції з обміну традиційних валют на біткойни повинні бути вільні від податку на додану вартість, оскільки правила ЄС забороняють стягнення такого податку з операцій з обміну валют, банкнот і монет.

      Незважаючи на окремі рішення, в більшості рішень криптовалюта розцінюється українськими судами не як платіжний засіб, а як актив, а договір купівлі-продажу або поставки, де засобом платежу за товари (роботи, послуги) сторонами визначається криптовалюта розцінюються судами як договори міни. При цьому судами робиться акцент на тому, що Bitcoin не є річчю в розумінні ст. 179 Цивільного кодексу України та не має ознак матеріального світу, не є продукцією, не є майновими правами, не має індивідуальних ознак. А оскільки такий предмет договору не можна ідентифікувати, визначити його ознаки матеріального світу, суд приходить до висновку, що такий предмет не може бути об’єктом судового захисту. Таким прикладом може бути Рішення Дарницького районного суду м.Києва у справі № 753/599/16-ц від 24.03.16. При цьому суд посилається на Лист НБУ від 08.12.2014  № 29-208/72889, який був відізваний НБУ та приходить до висновку, що “Bitcoin є грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості. Діяльність з купівлі-продажу Bitcoin за долари США або іншу іноземну валюту має ознаки функціонування так званих «фінансових пірамід» та може свідчити про потенційну залученість у здійсненні сумнівних операцій відповідно до законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Обраний спосіб захисту порушеного права позивачем передбачає покладення зобов»язання на відповідача передати йому у власність товар у вигляді цифрової продукції Bitcoin , тобто віртуальні речі, які не мають ознак матеріального світу. Суд, враховуючи загальні положення про способи захисту порушеного права та судове рішення, не може зобов”язати відповідача передати позивачу речі, які не мають ознак матеріального світу. Далі, посилаючись на невірно обраний позивачем спосіб захисту порушеного права суд відмовив у задоволенні позовних вимог.

     Як бачимо, суди перебувають в стадії осмислення проблем, пов’язаних з використанням віртуальних валют (активів). На сьогодні в Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти, що передбачають визначення павового статусу криптовалют та особдиваостей оподаткування з нею. Проте жодний проект на ставився у порядок денний на голосування.

   Відносини, повязані з криптовалтами та цифровими, віртуальними активам є невизначеними на сьогодні. Одностайної судової практики на разі не має, Верховний суд також не висловився з цього поводу. За таких обставин великого значення набуває грамотна робота юристів при укладанні договорів, об’єктом яких є криптовалюти або віртуальні активи, або визначення їх в якості платежу. Компанія POLEX має досвід юридичного супроводу таких операцій та відстоювання інтересів власників таких активів у судах та у спорах з контролюючими органами.

НОВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ З БУДІВНИЦТВА ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ І КОМПЛЕКСІВ: БУДІВНИЦТВО ХМАРОЧОСІВ ВИСОТОЮ ДО 200 МЕТРІВ

     Сучасний розвиток суспільства, промисловості і містобудування зумовлений будівництвом висотних житлових будинків, комплексів, офісних центрів та іншої категорії будівель. У зв’язку з цим змінюються і державні будівельні норми, які регулюють будівництво висотних будівель і комплексів. У лютому 2019 року Міністерством регіонального розвитку було затверджено Державні Будівельні Норми В.2.2-24:20ХХ Висотні будинки і комплекси. Вказані норми прийшли на зміну старим ДБН В.2.2-24:2009.

     Основними нововведеннями за чинними ДБН є проектування, будівництво та експлуатація висотних будинків і споруд з умовною висотою від 100 до 200 м включно. В окремих випадках як зазначається в нормах ДБН Проектування та будівництво висотних будинків із умовною висотою більше 200 м дозволяється виконувати згідно з індивідуальними технічними вимогами, які розробляються для кожного конкретного висотного будинку і затверджуються Мінрегіоном України. Натомість попередня редакція ДБН передбачала можливість будівництва висотних будівель від 73.5 до 100 метрів включно. Для більш конкретного розуміння висоти будівлі зробимо порівняння: висота будівлі в 150 метрів становить собою багатоповерхівку приблизно в 40 поверхів. Станом на 2018 рік найвищим хмарочосом в Україні є житловий комплекс в Києві на Кловському узвозі, 7 в. 47-поверхова будівля має висоту 168 метрів. На другому місці по висоті бізнес-центр Gulliver.

     Окрім дозволу на будівництво висотних будівель вказані норми вводять низку й інших сучасних вимог призначених для будівництва і облаштування будівлі. Так, по-перше, для здійснення будівництва актом враховується сейсмічна активність території України. На території України максимальна сейсмічна активність становить 6 балів і лише в окремих гірських регіонах Криму та Карпат активність становить максимум 7 балів. Стара редакція ДБН передбачала будівництво висотних будівель в зонах із сейсмічною активністю 7 балів висотою до 73.5 метри, натомість технічні розробки та обґрунтування в діючих нормах ДБН дозволяють здійснювати будівництво в зонах з такою активністю на висоту більш ніж 73.5 метри.

     По-друге, встановлюються вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель. Це дозволить збільшити несучу спроможність таких висотних будівель як мінімум на 20%. Чинними нормами ДБН передбачається те, що проектування перекриттів слід виконувати як нерозрізну монолітну залізобетонну плиту з мінімальною товщиною 200 мм. При новому будівництві висотних будівель встановлюється більша товщина стін, це спрямовано на цілісність будівель і убезпечення споруд від підземних поштовхів.

    По-третє, вводиться також і обов’язкове проведення аеродинамічного обдуву моделі нового висотного будинку та навколишніх будівельних споруд. Це дозволить контролювати та за необхідності зменшувати пориву вітру у висотній забудові ще на етапі проектування.

     Не можна оминути і не згадати про техніку пожежної безпеки. Так, в рамках нововведень передбачається облаштувань місць на дахах для посадки рятувальних вертольотів і проведення санітарно-рятувальних операцій. Зараз у чинних ДБН щодо висотних будинків прописано, що пожежний пост має розміщуватися в окремому приміщенні, прибудованому до зовнішньої стіни висотного будинку.

       Вказані зміни спрямовані у наближенні будівництва висотних будівель до світових стандартів. Прогресивні нововведення та зміни дозволять здійснити будівництво висотних будівель як і в сучасних розвинутих державах.

     Юридична фірма «POLEX» надає послуги у сфері юридичного супроводження будівництва. Юридичний супровід будівництва спрямований на належне в юридичному аспекті здійснення діяльності і ведення бізнесу по будівництву. Звертайтесь до фахівців нашої команди з метою найбільш успішного здійснення своєї діяльності.

ПОДІЛ БІЗНЕСА МІЖ ПОДРУЖЖЯМ. ЧАСТИН 2. ВІДЧУДЖЕННЯ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

        Навіть якщо під час шлюбу ніхто із подружжя не розбирався в цивільному праві, проходячи крізь його розірвання, обидва дізнаються, що їх набуте майно є об’єктом спільної сумісної власності. Досить часто зазначена процедура торкається долі їх спільного бізнесу, що за своєю природою майже не схоже на звичний нам поділ майна. Зокрема, через те, що для нього встановлено інший режим, тобто спільна часткова власність.

        В цьому випадку можна запропонувати подружжю багато шляхів поділити існуючий бізнес, залежно від участі кожного в його створенні. Ми сьогодні розглянемо приклад, коли у обох із подружжя є вклади в статутному капіталі господарського товариства, а саме – у Товаристві з обмеженою відповідальністю.

Найпершим та нібито легшим зі способів є відчуження чоловіком або дружиною частки в статутному капіталі. Відчужити її можна як третім особам, так і учасникам товариства чи безпосередньо самому ТОВ.

       За загальним порядком, встановленим в статтях 20-21 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інші учасники мають переважне право на придбання частки, якщо виключення із нього не передбачені у статуті або корпоративним договором. Таким чином, учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

         Також з огляду на положення, згідно якого учасник наділений правом відчужити свою частку оплатно або безоплатно, потрібно враховувати постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 за аналогією регулювання статті 147 ЦК України до внесення змін, де зазначено, що переважне право не поширюється на відносини спадкування, правонаступництва, дарування, іншого безоплатного відчуження частки у статутному капіталі ТОВ або ТДВ, а також обмін цієї частки (її частини) на інше індивідуально визначене майно.

     Порядок набуття ТОВ частки у власному статутному капіталі без його зменшення на її розмір зазначений у статті 25 та включає укладення договору за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. У цьому разі товариство зобов’язане здійснити відчуження частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня її придбання.

      Дещо схожим, проте іншим способом є вихід одного з подружжя. У цьому випадку ТОВ зобов’язане виплатити учаснику, який вийшов, вартість його частки, яка визначається виходячи з ринкової вартості сукупності часток всіх учасників пропорційно до розміру частки такого учасника, або за погодженням передати інше майно (стаття 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

    Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

   Відповідно до вищевказаної постанови від 25.02.2016 слід враховувати, що вартість частини майна, що належить до виплати учаснику, повинна визначатися виходячи з вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов’язань ТОВ.

     Разом з тим, варто знати, що на відміну від норми ЦК України в старій редакції, правом вийти із товариства у будь-який час наділені не всі учасники, а лише ті, чия частка в статутному капіталі становить менше 50 відсотків. Щодо виходу тих, в кого частка є більшою, потребується згода від інших учасників. Отже, вказаний метод підходить далеко не всім.

Що стосується більш кардинальних, то ними, по-перше, є виділ та поділ конкретного ТОВ. Між цими методами мають місце деякі відмінності, оскільки внаслідок одного з них утворюються два нових суб’єкта, а у другому з’являється лише один, не припиняючи попередника юридично.

    Наразі вся інформация щодо них узагальнена в Главі VI ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього. Частки в статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

Натомість поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов’язків двом чи декільком новим товариствам — правонаступникам згідно із розподільним балансом. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств-правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства-правонаступника.

    Таким чином, в наведених ситуаціях кожен з подружжя зберігає свій вклад в новоствореному або попередньому ТОВ, що здебільшого є для них бажаним варіантом.

    Найрадикальнішим способом із припинення спільної справи була і лишається дотепер – ліквідація юридичних осіб. В більшості випадків сторони розглядають її, коли врегулювати спір іншим шляхом неможливо. Єдиним рішенням в цьому випадку є добровільна ліквідація, прийняття рішення щодо якої належить до компетенції загальних зборів учасників з подальшим здійсненням у порядку, визначеному статтями 110-111 ЦК України.

    Як бачимо, проце поділу бізнесу подружжя є складним процесом, судова праатика за яким є необднозначною та колізійною, у звязку із чим подружжю без звернення до юриста, що має практику за такою категорією справ, не розвязати дану проблему самостійно. Компанія POLEX має успішний досвід представлення інтересів клієнтів у справах щодо поділу майна подружжя, у тому числі і бізнеса, адвокати предсталять клієнта у суді та допоможуть захистити бізнес.

Регистрация торговых марок: последние изменения и проблемы практики.

       Ранее нами уже была опубликована статья по поводу регистрации торговых марок нерезидентами, в которой мы осветили основные моменты указанной процедуры. Теперь же, продолжая данную тематику, хотелось бы обратить Ваше внимание на отдельные вопросы, связанные с практической деятельностью в сфере знаков товаров и услуг, как в Украине, так и за рубежом.

      Для начала следует сказать об изменении стоимости проведения государственной регистрации торговой марки. Теперь стоимость составляет 4000 гривен за подачу заявки на знак одним заявителем (если заявителей больше одного, тогда 130% от этой суммы). Так же установлено сумму в 24,000 гривен за использование в торговой марке слова «Украина». Кроме того, предусмотрено снижение размера государственного сбора за подачу заявки в электронной форме (на 20%).

      Далее хотелось бы привести пару примеров из практики, которые затрагивают последние актуальные тенденции в данной сфере. В Украине, как и в других странах, есть четкие ограничения на содержание и форму регистрируемого знака товаров и услуг. К примеру, по украинскому законодательству не подлежат регистрации торговые марки, противоречащие публичному порядку, принципам гуманизма и морали, требованиям Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» и на которые установлены ограничения на регистрацию Законом Украины «Об охране прав на знаки товаров и услуг» (статья 5 Закона «Об охране прав на знаки товаров и услуг», статья 6 этого же акта устанавливает ограничения на регистрацию). И хотя в различных государствах формулировки указанного ограничения отличаются, как и ширина списка этих самих ограничений, есть те фундаментальные запреты и связанные с ними дискуссии, являющиеся общими для разных стран.

  Таким случаем и соответственно спором, можно считать процедуру регистрации ТМ американским предпринимателем Эриком Брунетти и дальнейшее судебное обжалование отказа в регистрации. Характер словесного обозначения, поданного на регистрацию в качестве ТМ, поднял давно идущую дискуссию о дискриминации точки зрения и границах свободы слова. Основанием для отказа в регистрации была как раз таки дискриминация точки зрения относительно названия производителя одежды – оно состоит из одного паронима, созвучного с распространенным бранным словом английского языка. В то же время заявитель указал, что название является аббревиатурой (при прочтении по буквам аморальный и вульгарный характер названия теряется), не является вульгарным только в силу неосведомленности человека о происхождении названия и в данном случае защищается правом на свободу слова. Верховный суд США встал на сторону Брунетти, в очередной раз обратив внимание на запрет дискриминации точки зрения и соотношение свободы слова с дискриминацией точки зрения. Однако регистрационный процесс касался только защиты прав на территории США, как отнесутся к такому знаку другие государства или ВОИС остается неизвестным. Таким образом, хоть ситуация сложилась и на территории США, дав толчок определенным изменениям в практике регистрации ТМ, она несет интерес с практической точки зрения даже в том случае, если в дальнейшем знак не будет проходить процедуру международной регистрации.

      Что касается практики Украины по данному вопросу, то можно привести в пример постановление Кассационного хозяйственного суда ВС от 15 июля 2019 года по делу № 910/18587/16. В нем суд обратил внимание на примат критерия восприятия потребителем знака товаров при установлении тождественности или схожести с конкурирующими знаками. Ситуация заключалась в споре двух правообладателей ТМ – первый правообладатель имел свидетельство на словесное обозначение, свидетельство второго было выдано на комбинированный знак, который использовал схожее словесное обозначение, но включал так же графический элемент. Именно последний фактор по мнению коллегии судей является ключевым в данном вопросе, ведь графическое изображение имеет более сильное действие на восприятие потребителем продукта, а указанное восприятие определяет схожесть знаков. Касаемо вопроса использования схожего словесного обозначения, то суд указал, что потребитель не выделяет отдельных элементов знака, а воспринимает общий образ упаковки товара, поэтому степень схожести в данном вопросе играет меньшее значение.

      Подводя итог, хочется заметить, что у процедуры регистрации ТМ до сих пор остаются спорные вопросы, а подходы государств к регулировке правоотношений в данной сфере приобретают более либеральный характер. Тем не менее, учитывая дорогостоящий и продолжительный характер этого процесса, быстро меняющееся и неоднозначное законодательное регулирование данного вопроса рекомендуем Вам обратиться за помощью к юристам, которые имеют опыт сопровождения такой процедуры.

Підписання Україною Сінгапурської конвенції “Про міжнародні угоди, укладені в результаті медіації”: нововведення та правові наслідки

    Медіація – це структуровані переговори, в яких сторони намагаються самостійно, на добровільній основі, досягти згоди за допомогою третьої незалежної сторони – медіатора. В медіації використовуються інноваційні технології переговорів, які націлені на прийняття креативних рішень сторонами, і не концентруються тільки на їх правових та інших позиціях, максимально задовольняючи реальні інтереси та потреби всіх сторін.

    Медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів у розвинених країнах світу. Медіація отримала значного розвитку в країнах Європейського Союзу, Австралії, США та активно розвивається на території країн пострадянського простору.

   7 серпня 2019 року представником від України міністром юстиції України Павлом Петренком в місті Сінгапурі було підписано Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про міжнародні угоди, укладені в результаті медіації” (Сінгапурська Конвенція), а також Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію і міжнародні угоди, укладені в результаті медіації. Україна є однією із 46 країн, що підписали дану конвенцію. В основі нововведень, які лежать при ратифікації вказаних актів, є абсолютно новий спосіб вирішення спорів між суб’єктами міжнародних комерційних відносин – це комерційна медіація. Інститут медіації в Україні тільки зароджується, а підписання такого роду міжнародних договорів лише пришвидшить запровадження медіації.

    Конвенція буде врегульовувати наступні види спорів, що підпадають під вимоги: спір має бути міжнародним, тобто принаймні дві сторони угоди ведуть бізнес у різних державах, або сторони походять з держави іншої, ніж та, у якій виконана значна частина зобов’язань чи предмет угоди з якою тісно пов’язаний; спір має належати до сфери економічних відносин, тобто правила конвенції не застосовуються до угод за результатами медіації зі споживчих спорів, де однією зі сторін є фізична особа (споживач), а також сімейних, спадкових та спорів з трудового права; угода за результатами медіації має бути укладена в письмові формі, чому також відповідатиме комунікація в електронному вигляді, з якої можливо встановити зміст домовленостей сторін; медіатор має підтвердити застосування процедури медіації, зокрема шляхом підписання угоди, або видати відповідне письмове підтвердження.

     Ця конвенція буде регулювати економічні (господарські) спори, що виникають з приводу ведення бізнесу між міжнародними суб’єктами, наприклад великими підприємствами, транснаціональними корпораціями тощо.

   Але даний порядок вирішення спорів хоч і нагадує собою процедуру арбітражу, але відмінний від міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародний комерційний арбітраж по своїй суті спрямований на вирішення спору в аспекті встановлення «правоти» однієї із сторін, натомість медіація спрямована на примирення сторін і досягнення наслідків, які були б сприятливими для обох сторін.

З прийняттям вказаних актів залишається багато невизначених питань, зокрема одним із них є суб’єкт та порядок виконання вказаного рішення. Вважається, що виконання рішення буде здійснюватись компетентним органом держави, але кожна країна-учасниця буде сама вирішувати який це орган, що стосується України, то ймовірно виконання такого рішення буде здійснюватись судом. Для прикладу можемо сказати, що виконання міжнародних арбітражів в Україні відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу здійснюється Апеляційним судом міста Києва.

   З підписанням вищевказаних документів у чинне законодавство України не вносилось ніяких змін і не відбувалось прийняття нових актів. Подальша реалізації процедури комерційної медіації вплине на зміни в законодавство, зокрема очікуватимуться зміни в процесуальні кодекси і можливе прийняття окремого закону “Про медіацію”, законопроект якого вже зареєстрований у Верховній Раді України.

    Компанія POLEX має успішний досвід юридичного супроводу досудового врегулювання спорів, претензійної роботи, проведення переговорів з іншою стороною спору, а також супроводу виконання рішення, досягнутого в ході медіації.

Поділ бізнеса між подружжям. Частина 1. Поділ частки у ТОВ.

      Поділ майна та спільного бізнесу, що належить подружжю, в контексті розірвання шлюбу або поза ним досить рідко буває легким та безконфліктним процесом. Окремої складності може привнести наявність у подружжя спільного успішного бізнесу, який протягом певного часу приносить дохід кожному із подружжя.

Залежно від форми господарювання шляхи цього поділу можна наводити нескінченно. Сьогодні, з огляду на нещодавні зміни у законодавстві, що регламентує ТОВ та ТДВ (закрема, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), ми розкриємо ті, що є більш актуальними для популярного виду юридичних осіб – Товариства з обмеженою відповідальністю.

         У статті розглядаєтьмся ситуація, яка виникає внаслідок набуття частки в ТОВ чоловіком або дружиною під час перебування у шлюбі. Нагадуємо, що визнання майна об’єктом права спільної сумісної власності відбувається за підставами, передбаченими в статтях 60-63 СК України. До нього, зокрема, може належати майно, крім виключеного з цивільного обороту (річ, сукупність речей, майнові права та обов’язки). Отже, вклад учасника товариства, яким згідно статті 13 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є гроші, цінні папери та інше майно, підпадає під вказане визначення формально.

      Разом з тим, однією з важливих ознак юридичних осіб є так звана «відокремленість майна», що дозволяє їм самостійно відповідати за своїми зобов’язаннями. Отже, майно що передається учасниками господарського товариства як вклад до статутного (складеного) капіталу є власністю товариства (частина 1 статті 115 ЦК України). Процедурно відчужуючи майно, ці особи натомість отримують пакет прав, пойменованих корпоративними.

    Питання належності частки в статутному капіталі до набутого майна подружжя наразі освітлене в безлічі правових позицій. Одну з перших висловив Пленум Верховного Суду України в Постанові від 21.12.2007 N 11, де наголошував, що саме товариство є власником майна, переданого засновниками і учасниками, отже їх вклади не є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Однак якщо вклад до статутного фонду господарського товариства зроблено за рахунок їх спільного майна, в інтересах сім’ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів.

      Конституційний суд України трохи згодом у рішенні від 19 вересня 2012 року № 17-рп/2012 дійшов висновку, що статутний капітал та майно приватного підприємства, сформовані за рахунок спільної сумісної власності подружжя, все ж таки є об’єктом їх спільної сумісної власності. Очевидно, що вказане рішення не додало судам одностайності з визначення природи статутного внеску в господарських товариствах.

       Взірцевою серед існуючих правових висновків стала за декілька років нова позиція ВСУ. Розглядаючи справу № 6-38цс15 від 3 червня 2015 року, Судова палата у цивільних справах означила певні критерії, що дозволяють розпізнавати режим власності на спірне майно. Ними були, зокрема:

1) час набуття такого майна,

2) кошти, за які таке майно було набуте (джерело набуття),

3) мета придбання майна, яка дозволяє надати йому правовий режим спільної власності подружжя.

       Зазначеним рішенням суд встановив, що грошові кошти чи інше майно, внесені одним з подружжя, який є учасником господарського товариства, у статутний капітал за рахунок їх спільних коштів, стають власністю товариства, а в іншого з подружжя право власності на майно (тобто речове право) трансформується в право вимоги (зобов’язальне право) на виплату половини вартості внесеного майна в разі поділу майна подружжя або право вимоги половини отриманого доходу від діяльності підприємства. При цьому одним з визначних є факт, що вищезазначені кошти набуті подружжям під час їх спільного проживання.

       Щодо корпоративних прав прецеденти не мають єдиного варіанта вирішення. Разом з тим, постановою від 25.02.2016 № 4, прийнятою до внесення змін в статтю 100 ЦК України, Пленуму Вищого господарського суду України визнавав право участі у ТОВ або ТДВ особистим немайновим правом та підкреслив, що автоматичного набуття статусу учасника товариства у зв’язку з набуттям права власності на частку в статутному капіталі не відбувається. Право безпосередньої участі у ТОВ або ТДВ третя особа набуває тільки з моменту вступу до товариства, що має бути підтверджено відповідним рішенням загальних зборів учасників товариства.

       Таким чином, у разі, коли чоловік чи дружина є учасником ТОВ і раніше вніс кошти або майно до статутного капіталу, розглядати як об’єкт права їх спільної сумісної власності треба виключно вартість такого внеску окремо від корпоративних прав.

     У подібному випадку правильним буде застосування описаної в статті 22 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» процедури зі звернення стягнення.Як бачимо, проце поділу бізнесу подружжя є складним процесом, судова праатика за яким є необднозначною та колізійною, у звязку із чим подружжю без звернення до юриста, що має практику за такою категорією справ, не розвязати дану проблему самостійно. Компанія POLEX має успішний досвід представлення інтересів клієнтів у справах щодо поділу майна подружжя, у тому числі і бізнеса, адвокати предсталять клієнта у суді та допоможуть захистити бізнес.

Захист комерційної таємниці на підприємстві при здійсненні господарської діяльності

       У діяльності суб’єктів господарювання часто виникає питання як захиститись від неправомірного розголошення комерційної таємниці. Згідно статті 505 Цивільного Кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

   Розголошення працівниками підприємства чи держателями комерційної таємниці такого характеру інформації серйозно може нашкодити прибутку підприємства та діловій репутації юридичної особи. Дієвих механізмів захисту комерційної таємниці крім юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством України не передбачено. Однак в рамках законодавства все ж здійснюються певні заходи спрямовані на унеможливлення виходу комерційної таємниці за межі підприємства.

  Одним із таких заходів є розроблення локального акту: «Положення про захист комерційної таємниці». Положення встановлює права та обов’язки працівників у сфері охорони комерційної таємниці на підприємстві, порядок використання комерційної таємниці, наслідки її розголошення та інші розділи, положення, а також порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю діяльності Дане положення діє в межах установи як локальний нормативно-правовий акт. Важливий елемент механізму захисту комерційної таємниці — встановлення порядку роботи з матеріальними носіями такої інформації: кресленнями, флешками, дисками тощо.

      Не менш важливим актом є Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства і обслуговуючих організацій, який також має локальний характер в установі та може бути додатком до Положення. Перелік відомостей не обмежується лише інформацією про виготовлений товар (наприклад, унікальна рецептура) чи надану послугу, а й містить інформацію про плани підприємства, цінову політику, партнерів і контрагентів, стратегію діяльності підприємства тощо. Тобто, даний акт спрямований на узагальнення відомостей, що становлять комерційну таємницю і її правову охорону в межах установи. У Переліку також бажано вказати конкретний строк, на який та чи інша інформація набуває статусу комерційної таємниці.

     Окрему увагу слід приділити зобов’язанню працівника по збереженню комерційної таємниці. Зобов’язання по збереженню являє собою окремий документ між працівником та роботодавцем у якому визначається обов’язок працівника зберігати визначену інформацію в таємниці, наслідки розголошення, відповідальність тощо. Але за формою це може бути не лише окремий документ, а й договір між працівником та роботодавцем і водночас факультативна умова трудового договору при прийнятті на роботу.

      Вищевказані документи в обов’язковому порядку повинні бути затверджені наказом директора установи з метою надання ним юридичної сили локального нормативно-правового акту. У такому випадку створюється наказ, де визначається перелік актів, дату їх затвердження, підпис директора та інші реквізити.

     Існують й інші документи, які спрямовані на захист комерційної таємниці в межах підприємства, зокрема це можуть бути посадові інструкції працівників з урахуванням специфіки їх діяльності, правила внутрішнього розпорядку установи чи окремих структурних підрозділів, розписки працівників про відповідальність, договори про повну матеріальну відповідальність та інші. Навіть з метою захисту комерційної таємниці певні зміни можуть вноситись і в статут установи. Вказані документи по суті доповнюють три основних попередніх і відіграють другорядну роль.

        В основі захисту комерційної таємниці на підприємстві лежать два основоположних інструменти, а саме: нормативне забезпечення у середині підприємства і заходи юридичної відповідальності за неправомірне використання комерційної таємниці. За порушення комерційної таємниці особа може понести кримінальну, адміністративну, матеріальну, а також дисциплінарну в межах, встановлених Кодексом законів про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     Нормативне забезпечення та юридична відповідальність є лише заходами превентивного характеру і спрямовані на попередження «виходу» комерційної таємниці за межі установи.

      З метою належної охорони комерційної таємниці звертайтесь до фахівців юридичної компанії «POLEX». Компанія POLEX допоможе впровадити дієву модель захисту комерційної таємниці, розробити пакет документів (Положення про комерційну таємницю на підприємстві, наказу про встановлення комерційної таємниці, а також переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, Договір про нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею тощо), необхідних для захисту комерійної таємниці індивідуально щодо Вашого підприємтва і захистити Ваш бізнес від ризиків.

НОВІ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ПРИВАТИЗАЦІЮ

         26 червня 2019 року до Постанови Кабінету Міністрів України № 1127 «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» було внесено зміни в частині порядку державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва, які підпадають під приватизацію

    На даний момент на території України знаходиться велика кількість об’єктів незавершеного будівництва. На сьогоднішній день залишається досить актуальним питання визначення об’єкта незавершеного будівництва та порядку реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

   Процедура державної реєстрації права власності об’єктів незавершеного будівництва регулюється Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

   Відповідно до статті 27-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва необхідно подати наступні документи: документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (у разі відсутності у Державному реєстрі прав зареєстрованого відповідного речового права на земельну ділянку), документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, документ, що містить опис об’єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об’єкта (мається на увазі технічний паспорт об’єкта, який видається Бюром технічної інвентаризації, тобто БТІ).

   Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються наступні документи: копія наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;  копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта; документ, що містить опис об’єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об’єкта (мається на увазі технічний паспорт об’єкта, який видається Бюром технічної інвентаризації, тобто БТІ). Документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

   Між постановою та Законом не існує колізії з приводу правового регулювання державної реєстрації об’єкта незавершеного будівництва, але при цьому Постанова більш конкретно визначає порядок державної реєстрації. Вимоги, які діяли до моменту змін у постанові, передбачали ще й надання до переліку документів документа, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, але зараз така вимога скасована. Вказані зміни стосуються документів, необхідних для подання щоб зареєструвати об’єкт незавершеного будівництва, який підпадає під приватизацію

   Залежно від підстав набуття права власності на об’єкт незавершеного будівництва, до документів необхідно додати рішення суду, якщо право власності перейшло за рішенням суду; якщо право власності набуто з прилюдних торгів то подається договір або свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, а також інші документи, визначені постановою, що підтверджують право власності на вказаний об’єкт.

     Фахівці юридичної компанії «POLEX» мають значний досвід у рамках юридичного супроводу операцій з нерухомістю, державною реєстрацією нерухомості, а також досвід ведення судових справ щодо нерухомості (визнання права власності, поділ спільного сумісного нерухомого майна тощо).

Способи та порядок узаконення самочинного будівництва

       На даний момент існує три способи узаконення об’єктів самочинного будівництва, а саме: адміністративний, судовий та способом звернення до комісій з питань самочинного будівництва виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

        Адміністративний спосіб є найбільш прийнятним способом узаконення об’єкта самочинного будівництва. Узаконенню в адміністративному порядку підлягають такі об’єкти як: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року; будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, збудовані до 12 березня 2011 року. Головною умовою є те, щоб вони відповідали цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшли технічне обстеження. У минулих публікаціях ми писали про успішний досвід юридичного супроводу POLEX клієнта щодо узаконення будівель за процедурою “Будівельна амністія” (детальніше: https://polex.ua/kases/uspishniy-dosvid-uzakonennya-budivel-za-protseduroyu-budivelna-amnistiya)

      Особі необхідно звернутись до Державної архітектурно-будівельної інспекції з наступним переліком документів: заяви про прийняття об’єкта в експлуатацію; один примірник заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації; засвідченої в установленому порядку копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт; засвідчену в установленому порядку копію технічного паспорту з відміткою про можливість розміщення та надійної та безпечної експлуатації об’єкта; лист або довідка щодо відповідності місця розташування об’єкта вимогам Державних будівельних норм. Термін погодження вказаних документів становить 10 робочих днів.

      Далі необхідно отримати від органу місцевого самоврядування рішення про присвоєння поштової адреси новозбудованого будинку. Для цього необхідно до органів влади через центри надання адміністративних послуг надати: заяву у довільній формі, завірену в установленому порядку копію документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку, копію декларації про готовність до експлуатації, копію технічного паспорта.

  Після вказаних процедур особі необхідно звернутись до нотаріуса або центру надання адміністративних послуг з метою безпосередньої реєстрації права власності на вказаний об’єкт, для цього необхідно надати наступний перелік документів: заяву про державну реєстрацію, копію паспорта та ІПН, копію документа, що засвідчує речове право на земельну ділянку, копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси, квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та сплату державного мита.

    Судовий порядок передбачає звернення особи до суду із позовною заявою про визнання права власності на самочинно побудований об’єкт нерухомості. Але як свідчить практика Касаційного Цивільного Суду України, суд не є безпосередньо органом, який здійснює узаконення самочинно збудованих об’єктів, оскільки таку функцію можуть брати лише спеціально уповноважені державні органи чи органи місцевого самоврядування. Звернутися до суду з метою узаконення незалежно від формулювання позовних вимог зацікавлена особа може лише після звернення в установленому порядку до компетентного органу та наявності доказів, що вже існує спір між заявником та цим органом про право власності. Тобто для розгляду судом питання по суті необхідне попереднє звернення і бажано відмовне рішення чи хоча б лист-відписка. По суті в суді здійснюється оскарження дій уповноваженого органу. Така правова позиція міститься в Постанові Касаційного цивільного суду у справі № 306/2140/17 від 18 квітня 2019 року.

     У деяких територіальних громадах з метою створення умов для дотримання законодавства у сфері містобудування утворено постійні комісії з питань самочинного будівництва та затверджено положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом. Згідно з встановленою таким положенням процедурою особа, яка здійснила самочинне будівництво, звертається до органів місцевого самоврядування із заявою про збереження майна, відведення земельної ділянки (у випадку, якщо особа не є її власником або користувачем), при цьому до заяви додаються технічний висновок про відповідність самочинно збудованого об’єкту будівельним нормам, природоохоронним, пожежним та іншим, передбаченим законодавством вимогам для конкретного об’єкта та нотаріально завірену заяву про зобов’язання забудовника нести усі витрати та ризики, пов’язані із оформленням самочинного будівництва.

      Місцевий орган архітектури та містобудування аналізує усі надані забудовником документи та разом зі своїм висновком щодо можливості збереження самочинно збудованого (початого будівництвом) об’єкта подає їх на розгляд постійної комісії з питань самочинного будівництва. Комісія розглядає поданий місцевим органом архітектури та містобудування комплект документів та приймає рішення щодо можливості чи неможливості збереження самочинно збудованого об’єкта.

        При цьому слід мати на увазі, що наведена вище процедура легалізації самочинного будівництва – це радше виняток, ніж правило, оскільки визначена рішеннями певних громад. Крім того, в зазначених положеннях можуть бути прописані якісь конкретні умови чи вимоги, які ми не можемо врахувати у типовій консультації. Зважаючи на це, при виникненні питання узаконення самочинно побудованого об’єкта нерухомості забудовнику необхідно звертатися за консультацією до фахівців у цій галузі. Команда фахівців юридичної компанії «POLEX» має великий досвід у супроводі операцій з нерухомістю, судових спорах повязаних з нерухомістю, у тому числі в питаннях узаконення об’єктів самочинного будівництва.

Электронная переписка сторон по Договору как доказательство по делу. Позиция Верховного Суда.

     На сегодняшний день электронная переписка между сторонами договора используется как юрлицами, так и гражданами как быстрый и эффективный способ общения, уточнения деталей по договорам, хода выполнения, оперативного предоставления информации и т. д. В последующем при нарушении исполнения обязательств стороной  по договору часто встает вопрос о возможности использования электронной переписки в качестве доказательства в суде.

      Отношения, связанные с электронным документооборотом и использованием электронных документов, регулируются Конституцией Украины, Гражданским кодексом Украины, законами Украины «Об информации», «О защите информации в автоматизированных системах», «О государственной тайне», «О телекоммуникациях», Законом« Об электронных документах и электронном документообороте »(далее Закон), а также другими нормативно-правовыми актами. Как следует из ст. 7 Гражданского кодекса Украины гражданские отношения могут регулироваться обычаем, в частности обычаем делового оборота. Обычай — правило поведения, которое не установлено актами гражданского законодательства, но является устойчивым в определенной сфере гражданских отношений. Обычай может быть зафиксирован в соответствующем документе.

      Обмен сторонами информацией при выполнении договорных обязательств путем направления электронных писем уже давно стал частью деловых обычаев в Украине. Такое утверждение содержит в Постановлении ВСУ от 27 ноября 2018 року по делу №  914/2505/17.

    Согласно ст.5 Закона электронный документ — документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. Состав и порядок размещения обязательных реквизитов электронных документов определяется законодательством. Электронный документ может быть создан, передан, сохранен и превращен электронными средствами в визуальную форму. Визуальной форме представления электронного документа является отображение данных, которые он содержит, электронными средствами или на бумаге в форме, пригодной для восприятия его содержания человеком. При этом согласно ст. 8 Закона юридическая сила электронного документа е может отрицаться исключительно из-за того, что он имеет электронную форму. Допустимость электронного документа как доказательства не может отрицаться исключительно на основании того, что он имеет электронную форму. Обмен сторонами информацией при выполнении договорных обязательств путем направления электронных писем уже давно стал частью деловых обычаев в Украине. В соответствии со статьями 3, 5, 8 Закона Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», электронные документы уже давно стали частью делового оборота и юридическая сила электронного документа, в качестве доказательства, не может отрицаться исключительно из-за того, что он имеет электронную форму. Допустимость электронного документа как доказательства не может отрицаться исключительно на основании того, что он имеет электронную форму.

      Поэтому Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного приходит к выводу, что если сторона признавала принадлежность ему, как лицу, электронной почты, а другая сторона не возражала совершения им электронной переписки с истцом по данному договору и принадлежность ему таких электронных адресов для переписки его работников, то такое электронная переписка э надлежащим доказательством в справы, несмотря на отсутствие электронной цифровой  подписи, поскольку сила электронного документа, в качестве доказательства, не может быть отвергнута исключительно из-за того, что он имеет электронную форму и не подтверждается дополнительно показаниями свидетелей (участников переписки).

     В США электронные почтовые сообщения стали одним из самых широко используемых источников доказательственной информации. В 2006 г. в Federal Rules of Civil Procedure были внесены серьезные изменения, касающиеся предоставления и оценки электронных документов и сообщений. Если ранее суды США принимали во внимание лишь официальную деловую переписку, то в деле CX Digital Media, Inc. vs Smoking Everywhere, Inc., (S.D. Fla. Mar. 23, 2011) судом было принято решение, которое является значимым для судебной системы как США, так и в целом. В качестве доказательства изменения условий договора суд принял во внимание переписку в программе Jabber между представителями ответчика и истца и вынес решение, мотивированное содержанием этих электронных сообщений.

Таким образом, на сегодняшний день, учитывая позицию ВСУ суды не имеют оснований игнорировать электронные письма, не заверенные электроной цифровой подписью. В то же время заинтересованная сторона может принять дополнительные меры для убеждения суда в принадлежности и допустимости таких доказательств. Кроме того, при заключении договоров следует обратить внимание на определенный способ передачи информации между сторонами (путем обмена электронными сообщения на определенные в договоре адреса электронной почты, по телефону, по факсу, рекомендованными письмами и т.д.). В связи с чем при грамотной работе юриста сторона сможет доказать свою правоту опираясь на электронную переписку.

Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство: проблемы и возможные пути решения.

    Вопрос предоставления медицинских услуг в частном порядке на законодательном уровне урегулирован недостаточно подробно. Основной нормативный документ, а именно Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» (далее по тексту -Закон) регулирует отдельные общие аспекты правоотношений в данной сфере, оставляя при этом множество пробелов. Заполнить их частично удается ведомственными нормативными актами, однако их действие на частных субъектов хозяйствования в сфере медицины достаточно ограничено.

           Одним из существенных пробелов законодательства, который к тому же создал определенного рода правовую коллизию, является институт информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство (далее по тексту – инфосогласие). Так, статья 43 Закона устанавливает общее правило, согласно которому производить медицинское вмешательство, а в понимании законодателя под ним подразумеваются все процедуры направленные на диагностику, профилактику либо лечение болезни, разрешается только при получении согласия пациента. Единственное исключение из этого правила – ургентные ситуации, в которых нет возможности получить согласие самого пациента.

    Однозначная на первый взгляд норма в силу недостатков используемой правовой техники создала сразу несколько практических проблем. Во-первых, нормой не установлен порядок получения указанного согласия – в какой форме (письменной или устной) следует его получать. Приказом МОЗ утверждена стандартная форма, подтверждающая инфосогласие, и инструкция по ее заполнению. Кроме того, введенная система аккредитации медицинских учреждений предполагает получение баллов за соблюдение порядка получения инфосогласия. И если действие вышеупомянутой инструкции и обязательный характер установленной формы в отношении государственных и коммунальных учреждений сомнений не вызывают, то к частным медицинским клиникам применение вышеупомянутых стандартов остается на их усмотрение.

       Больше всего сложностей возникает с участием в данной процедуре несовершеннолетних. Так Закон наделяет лиц, достигших 14 летнего возраста, правом на выбор врача и методов лечения, а так же правом самостоятельно давать инфосогласие и соответственно подписывать документ его подтверждающий. Схожее положение в отношении выбора врача содержит в себе и вторая книга Гражданского кодекса. При этом правом на полную информацию о своем здоровье оба вышеупомянутых нормативных акта наделяют лиц, достигших совершеннолетия, то есть 18 лет, что создает некоторую коллизию, ведь инфосогласие подразумевает предоставление врачом максимально подробно информации о состоянии здоровья пациента, возможных последствиях его заболевания, методах диагностики, профилактики и лечения, которые будут применяться к нему, а так же о последствиях этих медицинских процедур. Таким образом, лицо, не наделенное правом на полную информацию о состоянии своего здоровья, может давать согласие на медицинское вмешательство, подразумевающее ее получение. В любом случае, с учетом того, что законодательство четко определило возраст, с которого инфосогласие дается самим несовершеннолетним пациентом без участия его законных представителей, стоит придерживаться его требований.

       Кроме того, соблюдение его письменной получения инфосогласия не только способствует аккредитации медицинского учреждения, но и помогает обезопасить Вас от недобросовестных действий пациентов. При этом важно заметить, что установленная министерством форма не содержит в себе полей для заполнения информации, предоставленной пациенту, и подтверждает лишь факт получения у него инфосогласия. В таком случае мерой предосторожности может быть составление приложения к данному документу, в котором будет предусмотрена либо базовая информация по отдельным наиболее распространенным услугам, например по забору материала для лабораторных исследований, либо пустые поля для заполнения необходимой информации.

      Как видим от грамотной работы юриста в сфере медицинского права зависит дальнейшая работа частного мед.учреждения в рамках правового поля. Компания POLEX имеет большой опыт в юридическом сопровождении частных мед.центров, фармацевтических компаний, аптек.

Антиоффшоризация бизнеса. Часть 2. Контролируемые иностранные компании (КИК) резидентов Украины.

      В предыдущих публикациях мы останавливались на проблемах внедрения автоматического обмена информацией и иных шагов плана BEPS в Украине. В данной публикации речь пойдет об очередной инициативе в рамках внедрения указанного плана -Контролируемых иностранных компаниях (далее-КИК).

     Во исполнение переходных положений Закона «О валюту и валютные операции», о которых шла речь выше, Министерством финансов Украины совместно с Национальным банком Украины был разработан проект закона № 6502 от 25.05.2017 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения ( «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний)». Он направлен на внедрение в налоговое законодательство Украины множества новых положений предусмотренных Планом BEPS, среди которых и правила налогообложения КИК.

      Положения проекта могут изменяться в ходе рассмотрения парламентом, однако физическим лицам -налоговым резидентам Украины, которые учреждают иностранные компании, важно уже сейчас понимать суть правил КИК.

    Так, резиденты Украины — владельцы контролируемых иностранных компаний, должны будут отчитываться контролирующим органам о таких компаниях и об их прибыли. Согласно проекту закона, иностранная компания будет признаваться контролируемой иностранной компанией, если физическое лицо — резидент Украины (более 183 календарных дня в году проживает в Украине):

a) владеет долей в иностранной юридическом лице в размере 50 и более процентов, или

b) владеет долей в иностранной юрлице в размере 25 и более процентов, при условии, что несколько физических лиц — резидентов Украины владеют долями в иностранной юрлице, размер которых в совокупности составляет 50 и более процентов, или

c) отдельно или вместе с другими резидентами Украины осуществляет фактический контроль над иностранным юридическим лицом.

       Объектом налогообложения при применении правил КИК будет выступать часть скорректированной прибыли КИК, пропорциональная доле, которой владеет или которые контролирует физическое лицо. Указанная часть прибыли КИК включаться в состав общего годового налогооблагаемого дохода контролирующего лица и облагаться НДФЛ.

     Однако, правила КИК не применяются, если общий совокупный доход всех КИК одной контролирующего лица из всех источников по данным финансовой отчетности не превышает эквивалент 1 миллиона Евро на конец отчетного периода; или КИК является публичной компанией, акции (доли) которой обращаются на признанной фондовой бирже, или благотворительной организацией, не распределяет доходы в пользу ее учредителей (участников). В то же время законодательство предусматривает возможность освобождения прибыли такой КИК от налогообложения в случае одновременного соблюдения определенных условий, которые необходимо будет доказывать документально, предоставляя специальную отчетность, на практике не так уж и просто, а налоговые органы все это проверять.

      В редакции проекта закона предусмотрено, что исчисление скорректированной прибыли КИК будет применяться в отношении отчетных периодов, начинающихся после 1 января 2020 года. Одновременно, штрафные санкции и пеня за нарушение требований по определению и исчисления прибыли КИК не применяются по результатам 2019 — 2020 отчетных (налоговых) лет.

      Следует отметить, что при определении доли физических лиц, учитываются как личное участие так и участие второго супруга и / или несовершеннолетних детей. Кроме контролируемой иностранной компании, предлагается ввести такое понятие, как «иностранная структура без образования юридического лица» (далее — иностранная структура).

    Под иностранной структурой в законопроекте понимается- организационную форму, созданную в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица, в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленная на получение дохода (прибыли) в интересах ее участников (пайщиков, доверителей или других лиц) или других бенефициаров.

     Фактически в иностранных структур будут принадлежать иностранные — фонды, партнерства, товарищества, трасты, другие формы осуществления коллективных инвестиций или доверительного управления.

      В случае принятия такого законопроекта и вступления его норм в силу компания, учрежденная резидентом Украины в другом государстве будет считаться КИК в связи с тем, что резидент Украины (или два резидента Украины) владеет частью в иностранном юрлице в размере более 50 процентов, а также отдельно или вместе с другими резидентами Украины осуществляет фактический контроль над иностранным юрлицом .

     Как видим, в Украине усиление налогового контроля над КИК пока только на уровне проекта Закона, хотя в большинстве европейских государств подобные изменения в Налоговый кодекс были внесены еще несколько лет назад. В связи с чем, работая с иностранными юрисдикциями и прежде, чем начинать хозяйственную деятельность в иной юрисдикции, следует обратиться к грамотному юристу, имеющему опыт работы с современным, быстро меняющимся международным налоговым правом.

      Вопросы, связанные с налогообложением субъектов бизнеса в Украине, в том числе при осуществлении ВЭД,  являются многоаспектными, сложными и неоднозначными. Компания  «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, практику участия  адвоката в налоговых спорах, процедурах административного и судебного обжалования. Предоставим консультации по всем вопросам международного налогового права, налогового планирования с учетом последних изменений в законодательстве Украины  и международной практике.

      В дальнейших публикациях мы остановимся на вопросах определения конечного бенефициара при выплате пассивных доходов нерезидентам, а также проблемных вопросах проверка банками (KYC) в современных условиях.

СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. ЧАСТЬ 1.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕРЕЗИДЕНТОВ

В предыдущих статьях данного цикла публикаций были описаны основные положения при открытии нерезидентом своего предприятия на территории Украины. На этот раз мы поднимем вопрос расширения деятельности своего уже действующего предприятия на украинский рынок.

Для нормальной организации деятельности своей компании на территории Украины необходимо учредить представительство, сотрудники которого смогут взаимодействовать как с органами власти, так и с Вашими контрагентами. В украинском законодательстве ключевую роль в данном вопросе играет назначение этого структурного подразделения, а именно осуществление либо не осуществление им хозяйственной деятельности. Во втором случае Ваше структурное подразделение будет иметь право выполнять только консультативные и вспомогательные функции, под которым налоговое законодательство Украины подразумевает наем персонала для материнской компании, содержание склада для хранения товаров, закупка товаров или получение информации для компании-нерезидента и т.д. И хотя процедура регистрации будет аналогична в обоих случаях, определиться с этим параметром лучше сразу, для указания соответствующей информации в регистрационных документах, в частности при выборе видов деятельности по национальному классификатору.

Органом, ответственным за регистрацию представительств иностранных компаний, является Министерство экономического развития и торговли Украины. Регистрационное заявление составляется в вольной форме, но должно включать соответствующую информацию о компании-нерезиденте (название; страну инкорпорации; местонахождение; контактный номер телефона; город, в котором планируется открытие представительства и т.д.). Кроме заявления необходимо подготовить выписку из торгового (банковского) реестра страны местонахождения главного офиса, справку из банка, в котором открыт счет компании-нерезидента, а так же доверенность на осуществление представительских функций. Важно отметить, что все перечисленные выше документы необходимо нотариально заверить по месту их выдачи и легализировать должным образом перед отправкой в Украину. Перевод на украинский язык, который тоже должно сделать и заверить печатью переводчика можно подготовить здесь.

Кроме того понадобится доверенность на ответственное за регистрационную процедуру лицо, составленная согласно требованиям Вашего законодательства. Срок рассмотрения заявления Министерством составляет 60 дней, а сбор за проведение регистрации 2500 долларов. После регистрации и получения подтверждающих документов необходимо обеспечить включение информации о таком представительстве в Единый государственный реестр юридический лиц (далее ЕГРОПУ), что может быть сделано государственными органами статистики после подачи заявления и сопутствующих документов (положение о представительстве, которое регулирует порядок его деятельности; доверенность на представительство; свидетельство о регистрации). Будет Ваше представительство осуществлять вспомогательную деятельность, или же получит статус постоянного, последним этапом является постановка на учет в налоговых органах. В первом случае, подаются заявление по установленной форме, копия документа подтверждающего регистрацию и копия документа подтверждающего присвоение кода ЕГРПОУ. В том случае, если виды деятельности представительства не ограничатся вспомогательными либо подготовительными действиями, потребуется зарегистрироваться в органах налогового контроля в качестве плательщика налога на прибыль и единого социального взноса. Это значительно расширит сферу деятельности представительства, позволив ему заключать договора, предоставлять услуги и вообще вести бизнес и легально получать доход на территории Украины.

Что примечательно в таком порядке организации бизнеса, так это возможность проведения всех регистрационных процедур без личного присутствия. Так, на первом этапе, то есть при первичной регистрации в Министерстве, в заявлении указывается количество иностранных граждан, которые будут там работать, а так же подается доверенность на будущего руководителя. Он же и будет заявителем по оставшимся процедурам на основании вышеупомянутого документа, либо может перепоручить осуществление всех регистрационных действий юристу.

Как видим вопросы открытия представительства в Украине носит комплексный характер и требует грамотного подхода. Сотрудники компании «POLEX» помогут составить все необходимые документы, обеспечат представительство перед государственными органами на любом из вышеупомянутых этапов. Кроме того компания POLEX предоставляет услугу правовой анализ ситуации (ПАС) на условиях юридического аутсорсинга. Это является оптимальным вариантом перед процедурой открытия бизнеса или его реорганизации, ведь Вы экономите свое время и деньги, и в то же время Ваш бизнес будет всесторонне защищен.

СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. ЧАСТЬ 1.2. ИНВЕСТИЦИИ В УСТАВНОЙ ФОНД

   В предыдущих публикациях мы уже останавливались на вопросах открытия бизнеса в Украине нерезидента (порядок создания, документы, необходимые для регистрации), а также регистрации торговой марки нерезидентом.

    В продолжение тематики создания нерезидентом своего бизнеса на территории Украины хотелось бы сделать акцент на таком варианте его учреждения, как инвестиции в уставной фонд украинской компании.

   В том случае, если Вы имеете в Украине делового партнера, к предприятию которого хотели бы присоединиться, сделать это можно либо путем входа в состав учредителей его компании с дополнительным взносом, либо выкупив часть его доли. При этом, вклад в уставной фонд не обязан быть в денежной форме – инвестиции могут предоставляться в форме любого движимого/недвижимого имущества, не ограниченного в обороте. И тот и другой случай подразумевают наделение Ваших активов статусом иностранных инвестиций с соответствующим режимом правовой защиты – а именно гарантии на случай изменений в законодательстве; запрет на национализацию и конфискацию таких активов; право на компенсацию ущерба, причиненного действиями органов государственной власти. Требования по оценке активов, подлежащих внесению в уставной фонд не содержат специальных порядков для иностранных субъектов – она проводится на договорных основаниях между инвестором и украинской компанией с единственной особенностью, которая касается валютных ограничений. Кроме того, законодатель больше не требует проведения государственной регистрации иностранных инвестиций – достаточно указать на них при составлении договоров купли-продажи долей и решений органов управления предприятия. В результате входа в состав участников нерезидента и внесения им активов в уставной фонд, предприятие получает статус компании с иностранными инвестициями, а вкладчик-нерезидент становится одним из ее участников.

   Важно отметить, что в порядке покупки корпоративных прав нерезидент может стать и единственным участником украинской компании – выкупить сто процентов доли в уставном фонде предприятия у одного, либо же нескольких сразу учредителей превратив таким образом национальную компанию в иностранную.

   Что касается таможенных пошлин, то согласно украинскому законодательству иностранные инвестиции в форме товаров подлежат таможенному оформлению и взысканию соответствующих сборов, кроме тех, которые ввозятся в страну на срок более 3 лет в качестве взноса в уставной фонд предприятия.

    С точки зрения документального сопровождения указанных процедур, то закон требует от нерезидента предоставления тех же самых документов, что и для учреждения новой компании – надлежащим образом легализованная и переведенная выписка из торгового реестра для юридических лиц нерезидентов; надлежащим образом легализованный и переведенный паспорт, а также регистрация в налоговых органах для физического лица нерезидента. Кроме того, аналогично с процедурой открытия своего бизнеса, в данном случае возможно осуществление указанных действий на основании нотариальной доверенности.

   Как видим, процедура внесении инвестиций в уставной фонд украинской компании нерезидентом носит комплексный характер и требует грамотного подхода. Компания POLEX предоставляет услугу правовой анализ ситуации (ПАС) на условиях юридического аутсорсинга. Это является оптимальным вариантом, ведь Вы экономите свое время и деньги, и в то же время Ваш бизнес будет всесторонне защищен.

Регистрация нерезидентом торговой марки в Украине: преимущества и особенности.

      Торговые марки, или же знаки товаров и услуг активно используются субъектами бизнеса, как для продвижения своего товара, так и для его защиты. В связи с тем, что многие предприятия выводят свою продукцию на рынки других стран, становится вопрос о регистрации торговых марок иностранными компаниями на территории других государств. В этой статье мы обратим Ваше внимание на процедуру регистрации прав на торговые марки нерезидентами в Украине.

    Украина является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, что обеспечивает действие интернационального механизма оформления прав на торговые марки. Его суть сводится к тому, что любой желающий может подать заявку на международную регистрацию торговой марки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности для получения права собственности на нее как одном, так и в нескольких государствах одновременно. Помимо оплаты пошлины, единственное условие – это распространение действия указанного международного договора на территорию страны, в которой заявитель желает получить право собственности на торговую марку.

     Украина — достаточно привлекательная юрисдикция для регистрации торговой марки. Здесь нерезиденты смогут очень просто и быстро зарегистрировать торговую марку, как для национального, так для внешних рынков. В Украине регистрация торговых марок не занимает много времени по причине отсутствия сложных бюрократических процедур. Самостоятельно зарегистрировать собственную торговую марку или бренд в Украине иностранцу будет очень сложно. Вся документация и консультации ведутся на украинском языке, при этом необходимо знать нюансы быстро меняющегося украинского законодательства. В связи с чем рекомендуем иностранцам обращаться к квалифицированным юристам, имеющим опыт в данной сфере и опыт работы с иностранными гражданами и компаниями, какой является компания POLEX.

    Законодательство Украины дает право как физическим, так и юридическим лицам нерезидентам зарегистрировать право собственности на торговую марку на территории страны. Процедура аналогична той, что применяется к резидентам – оплата государственного сбора за подачу заявки, проведение формальной и квалификационной экспертиз; подача заявки с соответствующими сопутствующими документами в компетентный орган, а именно Укрпатент; проведение формальной экспертизы, в рамках которой проверяется соответствие заявки и пакета документов требованиям законодательства, определяется дата ее подачи; проведение квалификационной экспертизы, которая подразумевает рассмотрение заявки по сути, то есть изучения Вашей торговой марки на предмет соответствия требованиям, в том числе по вопросу тождественности уже зарегистрированным знакам товаров и услуг; получение результата экспертизы и, в случае отказа в регистрации, его преодоление путем оспаривания его оснований либо внесения в заявку изменений. Единственное отличие данной процедуры для нерезидентов – обязательное участие представителя по делам интеллектуальной собственности, то есть патентного поверенного, причем с момента подачи заявки. То есть, нерезиденты в отношениях с Укрпатентом априори действую опосредованно и дистанционно – нет необходимости присутствовать в Украине ни на одном этапе данной процедуры.

    Патентный поверенный действует на основании доверенности, составленной согласно требованиям государства иностранного заявителя. Легализировать ее не нужно, однако, потребуется перевод на украинский язык, что может быть организованно нами. С момента заключения договора и подписания вышеупомянутой доверенности, все технические вопросы – подача заявки, общение с компетентным органом, направление дополнительных материалов в случае необходимости, подача жалоб и прочее – всё это будет осуществляться представителем. На договорных началах патентный поверенный поможет определиться с выбором класса согласно Международной Классификации Товаров и Услуг, произведет предварительное исследование на предмет тождественности уже зарегистрированным знакам, составит заявку и от Вашего имени вступит в правоотношения с компетентным органом. На практике довольно часто приходится вносить исправления в поданные документы, уточнять информацию для Укрпатента, обосновывать и подтверждать свои доводы. В связи с этим, процедура является достаточно длительной и занимает от 14 месяцев.

     Все, что требуется от Вас- это доверенность, составленная согласно требованиям законодательства Вашей страны, конкретные пожелания по регистрации товарного знака и оплата предоставленных услуг, а также государственных пошлин.

Проблеми оскарження тендерів : недоліки та переваги подання електронної скарги

           При здійсненні процедури публічних закупівель є два можливих шляхи оскарження рішень та дій суб’єктів – це судовий та адміністративний способи захисту свої прав. Відповідно до статті 1 ч. 1 п. 14 Закону України «Про публічні закупівлі » органом оскарження є Антимонопольний комітет України. Статтею 18 цього Закону встановлено процедуру оскарження рішень та дій суб’єктів. Однією з необхідних умов для того щоб скарга була прийнята суб’єкту подання слід здійснити оплату за здійснення такої послуги і відповідно відсканувати квитанцію і подати разом з рештою документів в електронному вигляді до АМКУ.

         За період функціонування органу оскарження з 2010 року категорія порушень майже незмінна: встановлення дискримінаційних умов у документації, у тому числі, встановлення технічних вимог під конкретного постачальника; дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників (неправомірне відхилення учасника або обрання переможцем учасника, пропозиція якого не відповідає умовам документації). Плата встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №291 «Про встановлення розміру плати за подання скарги», і відповідно до цієї постанови плата справляється в таких розмірах: 5 тисяч гривень у разі оскарження процедури закупівлі товарів та послуг і 15 тисяч гривень у випадку оскарження процедури закупівлі робіт. Такі плата для розгляду скарги не є співрозмірною для деяких закупівель, адже не залежить від очикуваної вартості закупівлі ( за аналогією з розміром судового збору у відсотках від суми позову). Так, наприклад, якщо сума всього тендера становить 25 тисяч гривень, то постає питання про економічну обгрунтованість подання скарги  вартістю 5000 грн, у розгляді якої  можуть відмовити, при тому плата на повертається. На відміну від cтарого Закону України «Про державні закупівлі», чинний закон встановлює строк оскарження в 15 днів (замість 30 днів), тобто така новела в законодавстві не є сприятливою. Зменшення строку розгляду АМКУ скарги в чинному законодавстві може вплинути на необ’єктивний та неповний розгляд всіх обставин справи. 

   Законом встановлено, що у випадку непогодження із рішенням Адміністративної колегії (АМКУ) суб’єкт права на оскарження протягом 30 днів може подати скаргу до суду. Проте  час розгляду судової справи триваємісяцями.А оскільки договори з держзакупівель укладають зазвичай терміном на один рік, то рішення суду, навіть позитивне, вже може не мати ніякого позитивного значення. Також, в законі чітко визначається, що при поданні електронної скарги до АМКУ електронні торги на час, необхідний для розгляду скарги по суті зупиняються, на відміну від судового оскарження. Тому перш ніж подавати позов до суду радимо скористатися правом на електронне оскарження до АМКУ.

       Проте слід звернути увагу, що така скарга складається не у довільній формі, а має містити обов’язкові складові: підстави подання скарги; обґрунтування наявності порушених прав суб’єкта оскарження; вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування; документ, що підтверджує справляння плати за подання скарги. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

        Під час подачі скарги до органу оскарження слід дотримуватись вимог, встановлених законодавством, адже у іншому випадку вона буде відхилена, а плата за неї не повернеться. Тому радимо звернутись за правовою допомогою до юридичної компанії POLEX , що має успішний досвід оскаржень за такими категоріями справ.

Создание бизнеса для нерезидентов. Часть 1.1 Документы,необходимые для регистрации

          Ранее мы писали о первых шагах по созданию бизнеса нерезидентами в Украине https://polex.ua/news/sozdanie-biznesa-dlya-nerezidentov-chast-1.

        В данной публикации мы остановимся на документах, необходимых для создания бизнеса.

         После того, как нерезидентом были определены все ключевые моменты для открытия собственного бизнеса в Украине, можно начинать регистрационную процедуру. На данном этапе важно заметить, что для учреждения предприятия иностранным физическим либо юридическим лицом существуют особые документальные требования.  

         Помимо стандартного пакета документов, необходимо предоставить в орган регистрации также легализированную либо консульским способом, либо апостилированием, в зависимости от участия государства в Гаагской конвенции 1961 года, надлежащим образом переведенную и нотариально заверенную копию паспорта физического лица, а в некоторых случаях получить украинский идентификационный код, выписку из торгового реестра страны инкорпорации юридического лица-нерезидента. С учетом разнообразия порядков ведения данных реестров, хотим обратить Ваше внимание на необходимость включения в нее информации о конечных бенефициарных собственниках компании-нерезидента. Связано это с требованием украинского законодательства о раскрытии этой информации перед государством, что является распространенной практикой во множестве стран. 

     Следующим документом, который требуется для создания предприятия нерезидентом, является нотариальная доверенность, оформленная на выбранного Вами представителя. Данный документ избавит Вас от необходимости присутствовать в Украине при проведении регистрационной процедуры. Достаточно указать, что Вы уполномочиваете юриста на проведение регистрации, включая подачу документов и прочие необходимые действия. На доверенность тоже распространяется требование легализации по аналогии с выпиской из торгового реестра.   

       За исключением выписки из торгового реестра, остальные документы для регистрации, включая доверенность, могут быть составлены представителями с последующим согласованием с Вами. 

      О дальнейших шагах по созданию бизнеса в Украине нерезидентами читайте в наших следующих публикациях.

      Учитывая довольно не простой механизм и множество правовых и организационных нюансов, с которыми могут столкнуться нерезиденты при создании бизнеса в Украине, мы рекомендуем иностранным инвесторам услугу правового анализа ситуации (ПАС), что поможет Вам эффективно и оптимально организовать бизнес таким образом, чтобы рекомендуемые бизнес-модели отражали все современные тенденции и риски (включая необходимость эффективного присутствия в стране регистрации, условия раскрытия информации о бенефициарах, минимизацию рисков подписания документов на основании генеральных доверенностей, учет существующих валютных ограничений и способов их минимизации и многих других).

Антиоффшоризация бизнеса — 2019 (часть 1).

        Оффшоры – это один из более распространенных и действенных методов налогового планирования. Основан этот метод на законодательстве множества стран, частично или полностью освобождающий от налогообложения компании, принадлежащие нерезидентам страны. Оффшорная компания – это компания, которая не ведет хозяйственной деятельности в стране своей регистрации, а владельцы этих компаний – нерезиденты этих стран. Это главное требование таких стран, где допускается регистрация оффшорных компаний.

Оффшорная компания вне зависимости от вида своей деятельности является компанией, которая не получает прибыль в стране регистрации, не имеет финансовых отношений с компаниями данной юрисдикции, и собственники этой компании не являются резидентами страны регистрации. Главной целью создания оффшорной компании на протяжении долгих лет являлся вывоз капитала. Со временем на главное место вышли такие цели, как минимизация налогов, репутация компании, стабилизация платежей, приобретение недвижимости, инвестирование, самофинансирование и многие другие, абсолютно правомерные экономические цели.

          Главные цели регистрации компании в оффшорном центре:

 1. Ведение экспортно-импортных операций – если компания занимается внешнеэкономической деятельностью, возникает стремление минимизировать налоги, уменьшить документооборот, увеличить конфиденциальность. В этой ситуации оффшорная компания может выступать в роли посредника между вами и вашим бизнес-партнёром. При этом не нужно забывать о престиже юрисдикции и наличия с данной страной договора об избегании двойного налогообложения с Украиной.
 2. Хранение денежных средств на различных банковских счетах и иметь к ним быстрый доступ в любой момент, иметь возможность распоряжаться денежными средствами, перемещая их в любую точку мира и в любой валюте.
 3. Минимизация налогообложения: в этом случае самое главное – оптимальное использование различий в налоговых законодательствах различных государств. Необходимо выбрать страну регистрируемой компании, а возможно, позаботиться и о соответствующем гражданстве бенефициара, директора или акционера.
 4. Создание структуры расчетов между контрагентами. Для этого необходимо открытие счетов в нескольких банках одновременно, с учётом схемы кредитования. Привлекательнее юрисдикции с отсутствием контроля валютных операций и финансовой деятельности компании.
 5. Избежание двойного налогообложения.

        Как видим оффшорные зоны – это определенная территория, на которой иностранные кредитные учреждения и другие компании выполняют операции с нерезидентами в иностранной для данного государства валюте при невмешательстве или минимальном вмешательстве со стороны государства, создавшего оффшорную зону.

    В связи с чем не удивительно, что на международном уровне остро встал вопрос борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов с использованием оффшоров. В связи с тем, что низконалоговые или безналоговые юрисдикции составляют серьёзную конкуренцию для европейских государств с достаточно высокими налоговыми ставками на мировом рынке сегодня активно ведётся борьба с оффшорными зонами на международном уровне. Кроме того, они представляют криминальную угрозу, поскольку, отсутствие требований по раскрытию информации и предоставлению отчётности тем самым привлекает лиц, преследующих незаконные цели, связанные с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денежных средств. Суверенитет не позволяет вмешиваться во внутреннюю политику государства, при этом каждая страна вправе в пределах территории устанавливать свои «правила игры». Таким образом, противостоять оффшорам сложно, но тем не менее инструменты воздействия на такие территории найдены, методы борьбы законны и разнообразны.

        Можно выделить следующие основные методы международной борьбы с оффшорными зонами: • Составление так называемых «черных списков» оффшорных зон; • Обеспечение открытости и доступности информации на международном уровне путём заключения международных соглашений по обмену налоговой информацией и ограничения банковской тайны через контроль национальных банковских систем; • Ограничение использования оффшоров введением ограничительных положений во внутреннее законодательство многих стран, а так же норм, препятствующих получению выгоды от использования оффшорных зон.

     ОЭСР ведёт свои списки стран, которые осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию. В 2009 году в список стран, не выполняющих рекомендации ОЭСР и не отвечающих установленным организацией стандартам, но согласившихся на приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с установленными стандартами ОЭСР (так называемые «серые списки») входили 30 государств, среди них такие, как Британские Виргинские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Белиз. В «чёрный список» государств, которые не подтвердили свою готовность к принятию стандарта налогового сотрудничества входили четыре государства: Коста-Рика, Малайзия (Лабуан), Филиппины и Уругвай. В июле 2017 года опубликован черный список ОЭСР, с учетом новых критериев. На сегодняшний день ряд юрисдикций, в том числе и Украина,  все еще не ввели у себя в полной мере стандарт по обмену налоговой информацией по запросу, который был одобрен еще в 2009 году. Еще несколько финансовых центров, в свою очередь, отказываются присоединиться к Единому стандарту по обмену налоговой информацией, который предполагает начала автоматического обмена информацией уже в июле этого года. Одним из важных нововведений будет переход абсолютно всех юрисдикций на автоматический обмен налоговой информацией, а также информацией о бенефициарах.

       Подробнее об указанных методах борьбы с оффшорами , а также о шагах Украины в данном направлении и последствиях для международного бизнеса читайте в следующих публикациях.

          Как видим, вопросы, связанные с налогообложением субъектов бизнеса в Украине, в том числе при осуществлении ВЭД,  являются многоаспектными, сложными и неоднозначными. Компания  «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, практику участия  адвоката в налоговых спорах, процедурах административного и судебного обжалования. Предоставим консультации по всем вопросам налогового планирования с учетом последних изменений в законодательстве Украины  и международной практике.

Старший юрист Овчаренко А.С. приняла участие в семинаре «МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — 2019» 30-31 мая 2019 (г.Киев).

        Ведущий специалист практики “Налоги” к.ю.н. Овчаренко Анастасия приняла участие в семинаре на тему ”МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — 2019», который проходил 30-31 мая 2019 года в г.Киев. В ходе семинара ведущими специалистами данной отрасли раскрывались актуальные проблемы налогового планирования в 2019 году, способы законной оптимизации как инструмент сохранения оборотных средств бизнеса.

Особое внимание уделялось изменениям схем законной оптимизации налогов в 2018/2019 (в том числе путем выплаты дивидендов и роялти нерезиденту), а также давалась оценка перспективным изменениям и тенденциям в данной сфере: Деоффшоризация бизнеса, вопросы KYC в иностранных банках, BEPS и автоматический обмен налоговой информацией, детально были раскрыты проблемы правового регулирования контролируемых иностранных компаний (КИК) в Украине и в мире.

    Вопросы, связанные с налогообложением субъектов бизнеса в Украине, в том числе при осуществлении ВЭД, работе с нерезидентами, являются многоаспектными, сложными и неоднозначными. Компания  «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, участия  адвоката в налоговых спорах, процедурах административного и судебного обжалования, а также налогового планирования, в том числе международного. Предоставим консультации по всем вопросам налогового планирования с учетом последних изменений в законодательстве Украины, актуальных тенденций  и международной практики налогообложения.

В последующих публикациях Овчаренко А.С. расскажет о главных современных тенденциях антиоффшоризации бизнеса и рисках работы с оффшорами в современных условиях.

ЕСПЧ – последняя надежда?

     Опыт многолетней практики свидетельствует, что обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это та последняя надежда, которая вдохновляет человека, не нашедшего справедливости в своём государстве, на дальнейшую борьбу, и без преувеличения придаёт ему смысл жизни. Это последняя соломинка, ухватив которую пострадавшее лицо представляет её мощным стальным тросом, который волшебно вытянет его из трясины изматывающих судебных тяжб, и ЕСПЧ словно солнечным лучиком озарит его путь веры в торжество верховенства права.

      Будем разочаровывать – это не так. Вернее, не совсем так. Действительно, ЕСПЧ изначально был призван способствовать обеспечению справедливого рассмотрения дел национальными судами через формирование единых международно-правовых стандартов. И за десятилетия своей деятельности он, вне всяких сомнений, достиг значительных успехов. Однако, реальность такова, что вал обращений из государств – членов Совета Европы столь стремительно увеличился и продолжает постоянно увеличиваться, что Суд, скажем прямо, не справляется с такой нагрузкой.

        Это не могло не сказаться на эффективности работы его Секретариата. Плоды его деятельности иногда столь чудовищны, что невольно закрадываются, мягко говоря, нехорошие подозрения. Юристов, практикующих с ЕСПЧ, уже мало удивляет, что нередко решения о неприемлемости жалоб принимает один из клерков Суда (по крайней мере, так следует из присылаемых отписок); что решения о неприемлемости поданной жалобы никогда не обоснованы, а это прямо противоречит самой практике Суда по применению ст. 6 ЕКПЛ (право на справедливое правосудие); что Секретариат может просто «забыть» зарегистрировать жалобу, а потом спустя 10-12 месяцев, когда ему напомнят о ней, пришлёт отписку очень сомнительного содержания и т.д. и т.п. Думаем, не стоит указывать, насколько такая «работа» Секретариата влияет на имидж и самого Суда, и Совета Европы в целом.

         Так, собственно, недавно юристам нашей компании пришлось разбирать похожую ситуацию, когда недовольство клиента деятельностью ЕСПЧ столь зашкаливало, что мы невольно почувствовали себя ответственными не только за добросовестное обеспечение европейского правосудия, но и за верховенство права вообще. В связи с этим мы считаем необходимым сделать ряд пояснений для наших нынешних и будущих клиентов, если им было отказано в рассмотрении дела в ЕСПЧ уже на стадии подачи жалобы.

        Первое и главное. Лично Вам вряд ли удастся убедить ЕСПЧ вернуться к рассмотрению жалобы. Отписки Суда, как правило, содержат формулировки такого рода:

     «Настоящее решение является окончательным и не подлежат обжалованию ни в Суде, включая Большую Палату, ни в каком-либо ином органе. По этой причине прошу с пониманием отнестись к тому, что Секретариат не сможет предоставить Вам дополнительные разъяснения о ходе рассмотрения Вашего заявления Комитетом, а также ответить на Ваши последующие письма касательно решения, вынесенного Судом по Вашему делу. Суд более не будет отправлять Вам документы, относящиеся к Вашему заявлению. В соответствии с директивами Суда Ваше досье будет уничтожено по истечении одного года с момента принятия данного решения».

       Увы, такого рода отписки в практике ЕСПЧ весьма стандартны.

     Второе. Гипотетическая возможность бороться дальше есть, но она слишком гипотетическая. По крайней мере, практика по ней нам неизвестна. Да и, как правило, сами клиенты воспринимают её весьма скептически, особенно учитывая восторженно европейский выбор официальных властей Украины.

        Объясняем. Это путь понуждения МИД Украины к защите Ваших нарушенных прав за рубежом. На профессиональном языке это называется дипломатической защитой. Согласно п. 1 (3) ст. 6 Закона Украины «О дипломатической службе» № 2449-VIII от 7 июня 2018 г. одной из основных задач органов дипломатической службы Украины является защита прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом. ЕСПЧ – это один из органов Совета Европы, который, как субъект международного права несёт ответственность за надлежащее соблюдение обязательств по Конвенции.

        Таким образом, если из материалов следует, что обоснование отказа не соответствует нормам Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. (что и есть её нарушение), Вы можете требовать у МИДа защиты нарушенных за рубежом Ваших прав путем обращения к Совету Европы (а ЕСПЧ – один из его органов), с требованием устранить нарушение и обеспечить справедливое и беспристрастное рассмотрение дела.

          Предупреждаем, что одним из возможных препятствий будет норма ст. 55 Конвенции, предусматривающая отказ государств – участников Конвенции от иных средств урегулирования споров. Но здесь уже вопрос её толкования. Как известно, текстуальное и прецедентное содержание Конвенции – это две большие разницы. ЕСПЧ сам выработал свои собственные принципы толкования, значительно отличающиеся от принципов толкования других международных договоров (ст. 31-33 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.), и при этом однозначно не указал, что они относятся только к одним разделам Конвенции, но не относятся к другим… Короче, мы знаем куда дышло поворачивать и если Вы готовы не только использовать практику, но и создавать её, POLEX готов предоставить Вам такую возможность.

Щёкин Ю.В.

Получение наследства иностранцем на территории Украины

      На сегодняшний день вопрос о представлении и защите прав иностранных граждан на территории Украины весьма популярен и актуален, в связи с увеличением количества обращений иностранцев по защите их прав и законных интересов.

    Так, в данной публикации остановимся на вопросе о специфике получения иностранным гражданином наследства на территории Украины.

      Следует отметить, что первоначально следует обратиться к нотариусу по месту нахождения имущества с соответствующим заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на имущество. В случае отказа нотариусом – уже необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

     При этом с 2019 года иностранному гражданину в случае необходимости представительства его интересов в судах Украины, следует обратиться к опытному юристу, который имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью на территории Украины. Основными моментами, на которые следует обратить внимание иностранному клиенту при обращении в судебные органы в Украине являются: 1) надлежащее оформление полномочий на представление его интересов в Украине, 2) порядок подтверждения статуса такого иностранного субъекта (удостоверяющие личность документы, уставные документы юридического лица и т. д.); 3) порядок предоставления документов и доказательств по делу.  Более подробно о проблемных моментах обращения иностранцев в суды Украины было изложено в предыдущей публикации: https://polex.ua/news/problemnyie-voprosyi-obrashheniya-inostrannyih-grazhdan-i-yuridicheskih-lits-v-sudebnyie-organyi-ukrainyi

       Во – первых, следует отметить, что личное присутствие иностранного гражданина при рассмотрении дела в суде не требуется. В данном случае заключается договор о предоставлении правовой помощи с адвокатом и адвокат выписывает ордер на предоставление правовой помощи или оформляется нотариальная доверенность от клиента — иностранного гражданина на адвоката, что позволяет адвокату представлять интересы клиента во всех органах государственной власти, местного самоуправления, в судах, правоохранительных органах, в органах прокуратуры Украины.

       Во время представления интересов клиента в деле о признании права собственности на наследство по закону адвокат от имени клиента имеет право подписывать, подавать и получать все необходимые документы, участвовать в судебных заседаниях, совершать иные действия, необходимые для представления интересов клиента в суде.

    Во – вторых, адвокату необходимо получить от клиента все необходимые документы, которые нужны для формирования доказательной базы по делу и составления правовой позиции, а также для подачи искового заявления в суд о признании права собственности на имущество в порядке наследования.

    В частности в обязательном порядке необходимы документы, удостоверяющие личность клиента, документы подтверждающие родственные связи клиента с наследодателем ( свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.), правоустанавливающие документы на квартиру, постановление нотариуса об отказе в выдаче свидетельства о праве собственности на имущество в порядке наследования по закону, надлежащим образом оформленные полномочия адвоката.

      В третьих, документы, которые подаются вместе с исковым заявлением, в обязательном порядке подлежат легализации (апостилированию) и переводе на русский язык, который должен быть нотариально заверен.

   Процедура получения наследства в Украине  имеет свои специфические особенности, в проведении и сопровождении которой помогут грамотные юристы юридической компании POLEX. Кроме того, юристы POLEX могут  сопроводить, в случае необходимости,  продажу недвижимости или бизнеса в Украине. 

Проблемные вопросы обращения иностранных граждан и юридических лиц в судебные органы Украины.

    Обращение иностранных граждан или юрлиц в суды Украины, как и гражданина Украины в суд за рубежом, является весьма актуальной темой, в связи с чем возникает все больше вопросов по поводу особенностей данной процедуры и способов ее реализации.

    В первую очередь следует выделить такой важный аспект как надлежащее оформление полномочий лица, которое будет представлять интересы иностранного гражданина на территории Украины в судах, без надлежащего оформления которых дальнейшие действия по сбору и легализации документов и их подача в судебные органы будут невозможны.

      Так, Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу правосудия)» от 02.06.2016 года № 1401-VIII была введена адвокатская монополия на представительство интересов граждан в судах Украины: в Верховном Cуде Украины и судах кассационной инстанции — с 01.01.2017 года, в судах апелляционной инстанции – с 01.01.2018 года, в судах первой инстанции – с 01.01.2019 года, представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в судах исключительно адвокатами – с 01.01.2020 года.

     Таким образом, сейчас иностранному гражданину в случае нарушения его прав и законных интересов и необходимости представительства его интересов в судах Украины, следует обратиться к опытному юристу, который имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью на территории Украины.

  Основными моментами, на которые следует обратить внимание иностранному клиенту при обращении в судебные органы в Украине являются: 1) надлежащее оформление полномочий на представление его интересов в Украине, 2) порядок подтверждения статуса такого иностранного субъекта (удостоверяющие личность документы, уставные документы юридического лица и т. д.); 3) порядок предоставления документов и доказательств по делу. Далее подробнее об этих моментах.

       Представительство интересов адвокатом может осуществляться либо по ордеру о предоставлении правовой помощи либо по доверенности, заверенной у нотариуса. Также заключается договор о предоставлении правовой помощи между адвокатом и иностранным гражданином.

         Во-вторых, в обязательном порядке нужны документы, подтверждающие статус юридического лица нерезидента: — учредительные документы; — документы подтверждающие государственную регистрацию; — документ подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица в иностранном государстве, заверенный компетентным органом этого государства; — выписка из торгового реестра, в сборе и оформлении которых поможет опытный адвокат. Если это физическое лицо- то подтверждающим документом может быть идентификационный код налогоплательщика, полученный иностранным гражданином.

       Все вышеуказанные документы подлежат легализации в обязательном порядке, а также переводу на украинский язык, который должен быть нотариально удостоверен. Весь процесс легализации как документов по делу так и процессуальных документов, необходимых для подачи в суд, а также во время рассмотрения дела в суде сопровождается адвокатом-представителем иностранного субъекта.

     В третьих, для представления интересов иностранного гражданина в суде, а также выработки адвокатом правовой позиции необходимо собрать доказательную базу — перечень документов по делу, которые в свою очередь также подлежать легализации (апостилированию), переводе на русский язык, который должен быть нотариально заверен.

     Таким образом, в случае нарушения прав и законных интересов иностранного гражданина и необходимости представления его интересов в судах Украины сразу встает вопрос о сборе и легализации/апостилированию документов, необходимых для подачи им иска или иных процессуальных документов в суд, документов, доказательств по делу, процедура подачи которых имеет свои особенности, от знания которых зависит успех дела и возможность реального исполнения полученного решения.

   Подача гражданином Украины или украинским юридическим лицом исков или другое участие в процессе за рубежом имеет свои особенности, о чем будет изложено в следующих публикациях.

Создание бизнеса для нерезидентов. Часть 1.

       Для открытия и ведения бизнеса в Украине существуют благоприятные условия, проблем с регистрацией бизнеса нет, но больше всего трудностей возникает с самим порядком осуществления деятельности легально из-за сложностей и частых изменений законодательства.

         Без правовой стратегии и предвидения юридических рисков не обойтись уже на стадии регистрации бизнеса — компании или предпринимателя. Необходимо правильно выбрать организационно-правовую форму, систему налогообложения, понять «как это работает», определить порядок и способ формирования уставного капитала, знать, как правильно перевести активы с физического лица на компанию или обратно, решить другие важные проблемы формализации бизнеса и реализации договоренностей с партнерами и, к тому же, все это должно соответствовать действующему законодательству.

          Как же пройти требуемые для открытия и занятия бизнесом в Украине процедуры в минимальные сроки, с минимальными рисками и с минимальными затратами? Мы рекомендуем иностранным инвесторам услугу правового анализа ситуации (ПАС), которая представляет собой консультационную юридическую поддержку по всем особенностям создания и ведения бизнеса в Украине.

        Мы предлагаем Вам юридическую услугу ПАС по анализу существующих корпоративных структур и бизнес-процессов на предмет выявления потенциальных корпоративных и налоговых рисков, результатов трансграничных сделок, помогаем Вам эффективно и оптимально организовать бизнес таким образом, чтобы рекомендуемые бизнес-модели отражали все современные тенденции и риски (включая необходимость эффективного присутствия в стране регистрации, условия раскрытия информации о бенефициарах, минимизацию рисков подписания документов на основании генеральных доверенностей, учет существующих валютных ограничений и способов их минимизации).

          В общем, процедура регистрации бизнеса может проходить без личного присутствия иностранного инвестора, за исключением некоторых аспектов. Для этого необходимо подготовить пакет учредительных и разрешительных документов на основании доверенности, легализированной в установленном законом порядке. Наша компания предоставляет услугу ПАС на условиях юридического аутсорсинга. Это является оптимальным вариантом, ведь Вы экономите свое время и деньги, и в то же время Ваш бизнес будет всесторонне защищен. 

    О дальнейших шагах по созданию бизнеса в Украине нерезидентами читайте в наших следующих публикациях.

Отмена судом постановления КМУ от 26.04.2017 г. о проверках гоструда

     14 мая 2019 года шестой Апелляционный административный суд по делу №826/8917/17 признал недействительным Постановление КМУ от 26.04.2017 года N 295  (далее – Постановление), в связи с процедурными нарушениями при принятии данного Постановления.

    Постановлением был утвержден Порядок осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде, особым новшеством которого была возможность инспекторов по труду беспрепятственно и без предварительного уведомления самостоятельно в любое время проходить в любые помещения объектов, в которых используется наемный труд, причем на основании одного лишь удостоверения.

      Согласно статье 325 КАС, постановление суда апелляционной инстанции вступает в силу с момента его принятия, а значит, с 14 мая 2019 года вышеуказанное Постановление является недействительным.

    Указанное Постановление возможно обжаловать в Верховном суде, однако на сегодняшний день , с 14 мая 2019 года любые проверки Гоструда в соответствии с этим Порядком являются незаконными.

   Юридическая компания POLEX имеет развитые практики оказания комплексных услуг бизнесу, и наши специалисты смогут помочь вам по всем вопросам, связанным с защитой вашего бизнеса, а адвокаты компании POLEX  представят Ваши интересы в судах всех инстанций, в том числе в спорах с органами власти, контролирующими органами.

Криптовалюты в Украине: проблемы налогообложения

         Криптовалюта — цифровой продукт, полученный в результате использования созданных частными лицами электронных платежных систем, которые подчинены определенным протоколам передачи данных в сочетании с использованием криптографических методов шифрования. Главное, что отличает криптовалюту от иных электронных денежных средств (электронных денег или безналичных расчетов), – частный характер эмиссии, а также технологические особенности их изготовления и выпуска в обращение. Информация обо всех транзакциях, совершаемых в рамках этих платежных систем,  находится в открытом доступе. Однако при этом сохраняется анонимность их участников, ведь электронные криптовалютные кошельки, используемые для передачи криптовалют, не позволяют идентифицировать пользователей, поскольку они не персонифицируются. Кроме того, отсутствие каких-либо финансовых посредников между сторонами переводов криптовалют служит дополнительной гарантией конфиденциальности транзакций, осуществляемых в рамках функционирования соответствующих платежных систем. 

Сложность в том, что bitcoin не попадает под определение электронных денежных средств, которое дано в ст.15 Закона Украины «О платежных системах и перевод средств в Украине», а также не попадает под определение платежной системы, которое содержится в п.29 ст.1  указанного Закона. Биткоин также не является иностранной валютой в свете требований нового Закона Украины” О валюте и валютных операциях “, не входит в перечень иностранных валют согласно Классификатору иностранных валют и не попадает под объекты гражданских прав, перечисленные в гражданском кодексе, не являясь вещью (товаром), наличными или безналичными деньгами, бездокументарными ценными бумагами и имущественными правами. То есть bitcoin и иные криптовалюты в данное время пребывают вне сферы регулирования действующим  законодательством.

        Таким образом, несмотря на существование в мире многочисленных практик использования криптовалюта в качестве меры стоимости, средства обмена и накопления, ее сложная правовая природа не позволяет отождествить его с любым из смежных понятий (денежные средства, валюта, валютная ценность, законное платежное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и т.д.).

      В связи с чем сложность представляет вопрос о налогообложении операций, опосредованных криптовалютами.  Положения ст. 165.1 Налогового кодекса Украины (далее-НКУ ) содержат информацию о доходах, которые налогообложению не подлежат. Поскольку, ст. 165.1 НКУ не освобождает операции по купле-продаже криптовалют от налогообложения, то такие операции подлежат налогообложению в случае получения от них дохода. Следует учесть, что фактически физическое лицо при осуществлении операций по купле-продаже криптовалют находится в Украине, но все происходящие операции, находятся за пределами Украины. Подтверждением осуществления операций за пределами Украины, может быть то, что непосредственно сами биржи, на которых совершаются операции, зарегистрированы за пределами Украины.  В Украине  при этом  происходит только одна операция — вывод средств с банковского счета украинца на одну из международных платежных систем, а  следовательно, сама покупка криптовалюты происходит вне юрисдикции Украины даже если она покупается не за иностранную, а за национальную валюту.  В связи с чем, получило популярность мнение, что у криптовалюты нет юрисдикции.
      Операция по купле-продаже криптовалют не может расцениваться как операция с «инвестиционными активами», поскольку положения п. 170.2 НКУ содержат исчерпывающий перечень понятий, относящихся к «инвестиционным активам» и «инвестиционной прибыли». Информация об активах, похожих на криптовалюту в ней не указана.

       Приобретение криптовалюты не подлежит налогообложению, поскольку сам факт приобретения криптовалюты автоматически не означает получение дохода. Если криптовалюта была продана по более высокой цене чем приобреталась,  то положительная разница. По своей правовой сути,  является пассивным доходом, поскольку физическое лицо-покупатель непосредственно не влияло на факторы роста стоимости криптовалюты. Но действующие положения п. 170.2 НКУ не признают криптовалюту «инвестиционной прибылью» и «инвестиционным активом», и поэтому прибыль от такой продажи не может облагаться в соответствии с положениями п. 170.2 НКУ по сниженной ставке 5%. Такую прибыль следует трактовать как «любой доход полученный резидентами» и «другие доходы от любых видов деятельности за пределами таможенной территории Украины» согласно п. 14.1.55 НКУ, а потому он подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 18 %, предусмотренной п. 167.1 НКУ, а также 1,5  % военного сбора, предусмотренного переходными положениями НКУ.

       Доходы физического лица от майнинга и инвестиций в криптовалюты нельзя отнести к какой-либо другой категории Налогового кодекса, кроме как к «иным доходам». Такие доходы являются объектом налогообложения на общих основаниях по ставке в размере 18%, а также объектом обложения военным сбором в размере 1,5% от сумы дохода. Физическое лицо самостоятельно обязано задекларировать эти доходы по итогам календарного года, за исключением тех случаев, когда эти налоги были удержаны и уплачены в бюджет выплачивающей стороной как налоговым агентом (физ.лицом-предпринимателем или юридическим лицом). Облагаться будет вся сума денежных средств, полученных в обмен на криптовалюту.

         Неопределенность правового статуса виртуальных активов с точки зрения налогообложения, налоговых последствий, операций с ними, приводит к тому, что физические и юридические лица, имеющие в своей собственности виртуальные активы (криптовалюта и другие токены) фактически лишены эффективного способа защиты своего права собственности на такие виртуальные активы. Важно отметить, что при отсутствии правового регулирования налогообложения операций с виртуальными активами и с учетом значительного фактического количества таких операций, бюджеты недополучают  средства в виде налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц, военного сбора.

      На сегодняшний день деятельность, связанная с операциями купли, продажи, обмена и конвертации в криптовалюты несет большое количество рисков, которые нужно понимать прежде чем осуществлять такие операции. К основным рискам относятся:

— возможность потери средств из-за кражи, например в результате кибератак на платформы обмена криптовалют;

— отсутствие гарантий возврата инвестированных средств в криптовалюты. Сбережения, содержащихся в криптовалютах, не гарантируются Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поскольку такие сбережения не считаются банковским депозитам;

— возможность мошенничества. Сбережения в криптовалюта могут быть использованы для построения финансовых пирамид, которые, в связи с описанными выше типами риска, могут в достаточно короткий срок привести к потере инвесторами своих денег. В случае подобной ситуации со средствами в национальной или иностранной валюте, единственной доступной формой правовой защиты может быть уголовное производство. Через неопределенный статус криптовалюта государственные учреждения по защите прав потребителей в Украине без правовых оснований для помощи как инвесторам, так и пользователям;

— сложности использования обычных методов оценки рыночной стоимости активов в криптовалютах;

— значительные ценовые колебания криптовалют и смежные с ним риски — спекулятивность и неурегулированность уровней комиссионных вознаграждений за осуществление операции в криптовалютах;

— криптовалюта не является общепринятым в торгово-сервисных сетях средством платежа так как не является законным средством платежа и не является валютой. Это означает, что торговые предприятия не имеют юридического обязательства принимать криптовалюты как средства платежа.

— ограниченные возможности судебной защиты по взисканию задолженности  в криптовалюте.

   В связи с чем, учитывая пробелы правового регулирования сферы виртуальных активов в Украине, заключая договоры опосредованные криптовалютами, сторонам необходимо учесть все нюансы  налогообложения и  правильно прописать положения о способах защиты с целью обеспечения возможности судебной защиты своих интересов в случае недобросовестности контрагента. Юристы компании POLEX помогут составить договоры всех видов с учетом всех нюансов действующего законодательства и судебной практики по данному вопросу.

Автор: Овчаренко Анастасия, к.ю.н., старший юрист

Компания POLEX предлагает полный спектр услуг по направлению «Международное право».

   В рамках направления «Public Consulting в международном праве» компания POLEX расширила перечень предоставляемых услуг. Так, компания POLEX предлагает услуги для национальных диаспор, политических партий и общественных организаций, а также ряд услуг для бизнеса, ведущего ВЭД и имеющего активы за рубежом : международно-правовая оценка иностранного инвестирования, мониторинг санкционных режимов (контромер) и другие. Причем большая часть услуг носит уникальный характер и впервые предоставляется на украинском рынке.  

     Подробнее о перечне услуг в сфере международного права читайте на сайте: https://polex.ua/category/praktiki/mezhdunarodnoepravo

КАК СОЗДАТЬ БИЗНЕС С НУЛЯ

     Вы хотите создать свой бизнес? Прекрасно! Мы предлагаем вам чек-лист основных этапов на пути становления предпринимателем.

1. Выбор видов деятельности в бизнесе. От выбранного направления, будь-то оптовая и розничная торговля, производство, сельское хозяйство, строительство и ремонт, деятельность в сфере IT, издательство, информационные услуги, операции с недвижимостью, деятельность в сфере обслуживания или образование и т.п., зависит бизнес-концепция, потребность в получении определенных разрешительных документов, маркетинговая политика и многое другое

 1. Составление бизнес-плана. Вам необходимо четко представлять себе, какие материально-технические, временные и трудовые ресурсы необходимо затратить для достижения прибыли, какой ожидаемый уровень дохода планируется, и когда примерно начнут окупаться ваши инвестиции.
 2. Выбор организационно-правовой формы бизнеса. В зависимости от потребностей вашего бизнеса и выбранной бизнес-модели, бизнес может функционировать или в виде физического лица-предпринимателя (ФЛП), или в виде юридического лица (частных предприятий, ООО и тп), а также в виде данных субъектов в комплексе.
 3. Выбор оптимальной формы налогообложения. Как известно, в Украине бизнес может применять общую и упрощенную (единый налог) форму налогообложения. Различия между ними – это тема отдельного поста, однако при выборе оптимальной формы налогообложения мы рекомендуем консультацию у специалистов, т.к необходимо учитывать как планируемые масштабы бизнеса, так и планируемую рентабельность бизнеса и уровень документально подтверждаемых расходов.
 4. Регистрация субъектов бизнеса. Юридически факт создания нового субъекта бизнеса будет зафиксирован  в едином государственном реестре Украины, и это будет подтверждено Выпиской из государственного реестра, а для юридических лиц – еще и пакетом учредительных документов: Уставом, протоколом о создании и тп. Также субъекту бизнеса необходимо будет открыть счет а банке. Печать в настоящее время получать не обязательно.
 5. Оформление разрешительных документов и лицензий. Для занятия определенными видами деятельности необходимо получать лицензию, а также получать соответствующие разрешительные документы. Кроме того, необходимо учитывать нормы Кодекса гражданской защиты Украины, которые устанавливают, что начало работы вновь созданных предприятий, начало использования субъектом бизнеса объектов недвижимости осуществляется на основании поданной субъектом хозяйствования декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности, а для субъектов с высокой степенью риска –еще и по результатам позитивного заключения экспертизы противопожарного состояния.
 6. Оформление кадровой документации. Здесь все понятно – прием на работу сотрудников необходимо оформлять документально, соблюдая при этом все нормы о необходимости оповещения налогового органа.
 7. Подготовка пакета договорной и организационно-распорядительной документации. Субъекту бизнеса для работы нужно оформление как внутренних документов (приказов, распоряжений, положений, инструкций), так и договорных документов с другими субъектами хозяйствования.

        На данном этапе создание бизнеса можно считать завершенным. Что потом?

         В дальнейшем бизнесу необходимо постоянное грамотное правовое сопровождение, которое тем более актуально в свете постоянных изменений законодательства Украины. Развитие бизнеса требует также  регистрацию торговой марки, построение системы корпоративных взаимоотношений, структурирование бизнеса, внешнеэкономическую деятельность и т.п.

      Компания «POLEX» имеет многолетний опыт создания и сопровождения субъектов бизнеса, и поможет вам с легкостью воплотить в жизнь ваши бизнес-идеи.

Принятие «языкового закона»: возможные последствия для бюджетников и для бизнеса.

      25 апреля 2019 года Верховной Радой Украины был принят во втором чтении проект Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный законопроект отправлен на подпись Президенту, у которого есть 15 дней на его подписание.

      В случае вступления закона в силу, от определенных категорий лиц будет требоваться использование украинского языка при исполнении должностных обязанностей. Кроме государственных служащих и должностных лиц органов власти и местного самоуправления, это требование распространяется так же на адвокатов, нотариусов, руководителей образовательных учреждений, в том числе и частной формы собственности, педагогов и ученых, медработников государственных и коммунальных медучреждений, а так же других должностных лиц и служащих предприятий государственной и коммунальной формы собственности.

     В сфере здравоохранения необходимо вести общение с пациентами, составлять документы по состоянию их здоровья на украинском языке. В сфере образования учебный процесс теперь необходимо вести на государственном языке. Так же требуется использовать украинский язык в сфере информационных технологий – используемое ПО, веб-страницы предприятий должны быть на государственном языке.

      Для бизнеса. Использование украинского языка теперь обязательно для любых компаний в отношениях с клиентами, при производстве продукции, при ее реализации, в том числе посредством интернет-магазинов. Первое нарушение влечет за собой предупреждение с требованием его устранения в течение 30 дней. Повторное в течение года нарушение этого требования приведет к более серьёзным последствиям, а именно штрафу в размере от 5100 грн. до 6800 грн. Обжаловать постановление можно через суд. На данный момент закон предусматривает штрафные санкции только за нарушения права потребителя на получение информации на украинском языке.

Контролировать соблюдение закона будет Уполномоченный по защите государственного языка. Его наделили полномочиями истребовать от юридических лиц документацию, взаимодействовать с правоохранительными органами и принимать жалобы от любых лиц о нарушении этого закона. Он же будет выносить постановление о взыскании штрафа.

   Юридическая компания POLEX следит за состоянием законодательной процедуры и всегда готова оказать правовую помощь своим клиентам.

Поправка на войну

        «Поправка на войну» стала вынужденной составляющей отечественного бизнес-планирования. Не так давно международная публичная политика меньше всего беспокоила предпринимателя. С головой хватало «особых отношений» с разного рода контролирующими, проверяющими и судебными органами. Сейчас же предприниматель, особенно если его бизнес осуществляется в юрисдикциях разных государств, просто вынужден учитывать особенности их внешней политики. А если у него активная политическая позиция, его могут ожидать разного рода сюрпризы в виде персональных санкций, проявляющихся в запрете на въезд на территорию соответствующего государства, запрещении его предприятиям на поставку определённых видов продукции или вообще на ведение какой-либо деятельности на территории определенного государства, ограничениях банковских расчётов и т.п.
         Санкции – это одна из тех основных «поправок на войну», которые вынуждены делать предприниматели, чей бизнес так или иначе связан с конфликтующими между собой государствами.
     Строго юридически, санкции – это меры принудительного характера, применяемые одним государством в ответ на правонарушение со стороны другого государства. В международном праве более предпочтительным считается термин «контрмеры», так как он подчеркивает особые условия осуществления международно-правового режима применения этих мер. К ним относятся, в частности, а) наличие международного противоправного деяния, предшествующего применению контрмер, б) соразмерность контрмер последствиям правонарушений, которыми они вызваны, в) проведение необходимых предварительных процедур мирного урегулирования, имеющих целью предупредить обращение к контрмерам (санкциям).

         Если Вы ещё не бизнес-элита и влиять на содержание и характер санкционной политики своего государства или других государств пока не в состоянии, Вам остаётся учитывать последствия от их введения. В современных украинских реалиях они обусловлены как национальными законами, так и законами и иными актами других стран. Например, с начала вооруженного конфликта на Донбассе и крымских событий Соединённые Штаты ввели несколько санкционных пакетов, касающихся как отдельных лиц, так и некоторых секторов экономики (Executive Order 13660 – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine, Sec. 1, Sec. 2.; Executive Order 13661 – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine, Sec. 1, Sec. 2; Executive Order 13685 of December 19, 2014 Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine, Sec. 1 и др.). Аналогичным образом действует Российская Федерация, сформировавшая на сегодняшний день развернутую законодательную базу по применению контрмер в своей внешней политике (ФЗ «О специальных экономических мерах» от 30.12.2006 г.; ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» от 28.12.2012 г. и др.).

     В связи с этим юридическая компания POLEX впервые на украинском рынке предоставления юридических услуг предлагает своим клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность и имеющих разного рода активы за рубежом:
  — анализ ВЭД клиента на предмет соответствия текущему санкционному регулированию Украины и интересующих его иностранных государств;
      — выявление рисков, связанных с попаданием в санкционные списки;
    — разработку предложений по оптимизации бизнеса, подпадающего под санкционную политику того или иного государства, или оказавшегося в пересечении санкционных политик разных государств.
                                       

          Но если Вы уже бизнес-элита, мы дополнительно можем Вам предложить
       — обоснование расширения/сужения санкций (контрмер) в отношении определённых лиц и иностранных компаний, обусловленных нарушениями партикулярных, а также императивных норм международного права и норм erga omnes;
           — сравнительный анализ санкционных политик разных государств;
     — анализ правовых последствий санкций международных организаций (ООН, Совет Европы, Европейский Союз и др.);
            — обоснование дипломатической и консульской защиты Вашего бизнеса за рубежом;
    — юридическое сопровождение государственных процедур исключения из санкционных списков других государств.

       

 

Полатай В.Ю., старший партнер Юридической компании POLEX, кандидат юридических наук.

Щёкин Ю.В., советник Юридической компании «POLEX «, доктор юридических наук

Автоматический обмен налоговой информацией с Украиной: миф или реальность?

    Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (далее — CRS) — это документ, который предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией между государствами, имплементировали Многостороннее конвенцию о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (далее — Конвенция МСАА).

   Основной смысл системы автоматического обмена налоговой информацией заключается в том, что банки собирают информацию о финансовой деятельности по индивидуальным счетам физических лиц и корпоративным счетам компаний, трастов и частных фондов и передают ее налоговым органам своей страны, которые направляют эту информацию в страну налогового резидентства владельца такого счета. Информация о владельцах счетов, которая подлежит автоматическому обмену, включает: имя, адрес, налоговый номер, дату и место рождения (для физических лиц); информацию о такой компании и о ее бенефициаров (для юридических лиц); страну резидентности; номер счета; название и идентификационный номер финансовой уставы, в котором открыт счет; баланс на счете; общую сумму начисленных дивидендов, процентов, роялти и доходов от продажи финансовых активов. Важным условием для применения данного механизма является наличие налогового резидентства физического лица или компании в стране-участнице (подписавшей Конвенцию МСАА) такого обмена. Однако к указанной Конвенции Украина о сих пор не присоединилась.

Указом Президента Украины от 28.04.2016 г.. №180 / 2016 Украина уже выразила политическую волю о присоединении к инициативе ОЭСР по автоматического обмена. После этого Министерство финансов Украины сообщило, что с 2020 Украина начнет обмениваться налоговой информацией о финансовых счетах, открытых налоговыми резидентами Украины с налоговыми органами иностранных юрисдикций в автоматическом порядке по стандарту отчетности CRS.

     Разговоры о скором присоединении Украины к механизмам обмена информацией (часто озвучивался 2019 или 2020 год) оказались небеспочвенными. 21 июня 2018 года они частично материализовались в принятом Верховной Радой  Закона Украины «О валюте и валютных операциях» (далее -Закон о Валюте). Пункт 11 ст. 16 Закона о валюте устанавливает обязанность Кабинета Министров совместно с Национальным банком в 6-месячный срок разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о разовом декларировании зарубежных активов физических лиц, а также о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения, в том числе в вопросах внедрения международных стандартов автоматического обмена финансовой информацией.

    Таким образом, хотя конкретные даты еще и не утверждены и конвенцию МСАА Украина до сих пор не подписала, определен курс на установление финансовой прозрачности для украинских резидентов, однако непосредственной правовой регламентации такие процессы на настоящий день не получили. Для того чтобы Украина до 2020 г.. могла обмениваться информацией, нужно провести комплексную работу по имплементации CRS, разработать законодательство в финансовой сфере, программное обеспечение, которое будет синхронизироваться с программным обеспечением иностранных государств. Ведь получив данные в пределах стандарта обмена информацией, фискальным органам Украины вряд ли удастся эффективно их использовать в налоговых целях, если наше действующее законодательство не претерпит соответствующих изменений. Однако, даже если в Украине впоследствии не будет применяться информация о финансовых счетах, иностранные финансовые учреждения требуют от своих иностранных клиентов подтверждения источника происхождения средств на счетах и ​​подтверждение уплаты налогов в украинский бюджет. К тому же в случае непредоставления этой информации финансовые учреждения могут заблокировать или закрыть счета.

    Однако летом 2018 года Украина ратифицировала Многостороннее конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (далее — конвенция MLI). Подробнее о ее положениях и возможных путях имплементации норм мы писали ранее : https://polex.ua/news/ratifikatsiya-ukrainoy-konventsii-mli-i-plan-beps-usileniya-nalogovogo-kontrolya-za-dohodami

    Таким образом в ближайшее время в рамках реализации положений Закона о валюте и внедрения плана BEPS будет реализован электронный обмен информацией о полученных доходах или ведении предпринимательской деятельности физических лиц-резидентов Украины (те, кто проживает более 183 календарных дня в году в Украине), в результате чего украинские контролирующие органы смогут получать налоговую информацию о доходах резидентов Украины в других странах. В данной связи налоговым резидентам Украины, имеющим бизнес в других странах, следует особенное внимание уделить международному налоговому планированию и обратиться к профильным специалистам в данной сфере.

    Как видим, вопросы, связанные с налогообложением субъектов бизнеса в Украине, в том числе при осуществлении ВЭД,  являются многоаспектными, сложными и неоднозначными. Компания «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, практику участия  адвоката в налоговых спорах, процедурах административного и судебного обжалования. Предоставим консультации по всем вопросам налогового планирования с учетом последних изменений в законодательстве Украины  и международной практике.

Валютный контроль за импортными и экспортными операциями -2019.

    Уже несколько месяцев как действует новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях» от 21.06.2018 (далее — Закон о валюте), которым взят курс на валютную либерализацию, свободу валютных операции и постепенную отмену всех валютных ограничений. В предыдущих публикациях мы уже останавливались на отдельных положениях Закона, Постанолениях НБУ во исполнение данного закона. (См. https://polex.ua/blogs/izmeneniya-v-valyutnom-zakonodatelstve-i-valyutnaya-liberalizatsiya-v-2019-godu, https://polex.ua/news/novaya-sistema-valyutnogo-regulirovaniya-2019-klyuchevyie-postanovleniya-nbu .

   В данной статье хотелось бы подробнее остановиться на особенностях валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по импортным и экспортным операциям.

     Нацбанк постановлением Правления от 02.01.19 г. № 7 утвердил новую Инструкцию о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям экспорта, импорта товаров (далее – Инструкция № 7). (действует с 7 февраля 2019 года. С 07.02.19 г. предельный срок расчетов по операциям экспорта и импорта товаров составит 365 календарных дней (п. 21 Инструкции № 7). Термин «товар» употребляется в значении, которое приведено в ст. 1 Закона от 16.04.91 г. № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности». А именно: под товаром подразумевается любая продукция, услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, предназначенные для продажи (возмездной передачи).

    Превысить указанный срок разрешается на основании заключения Минэкономразвития (пп. 3 п. 3, п. 4 Инструкции № 7). Данное ограничение не распространяется на экспорт, импорт товаров (включая незавершенные расчеты по сделке) в незначительном размере, кроме: дробления операций по экспорту товаров (определение этого «процесса» дано в пп. 5 п. 3 Инструкции № 7); дробления валютных операций (определение приведено в пп. 2 п. 2 Положения о порядке осуществления уполномоченными банками анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденного постановлением Правления НБУ от 02.01.19 г. № 8 (далее – Положение № 8). Под незначительным размером валютной операции (п. 7 разд. I Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления НБУ от 02.01.19 г. № 5, далее – Положение № 5), подразумевается размер операции в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на дату ее осуществления, меньший размера, установленного для финансовых операций, подпадающих под обязательный финансовый мониторинг согласно законодательству в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В общем случае к операции незначительного размера относится операция, сумма которой меньше 150 000 грн. (ч. 1 ст. 15 Закона от 14.10.14 г. № 1702-VII).

     Пеня в размере 0,3 % за нарушение сроков расчетов в инвалюте сохраняется в качестве меры воздействия и в новом Законе от 21.06.18 г. № 2473-VIII «О валюте и валютных операциях», далее – Закон № 2473). Пеню взимает ГФС по результатам проверки нарушителя-резидента (п. 1, 8 ст. 13 Закона № 2473). 

     Новые предельные сроки расчетов (365 дней) распространяются на незавершенные операции в сфере ВЭД, по которым до 07.02.19 г. не установлено нарушения 180-дневного срока расчетов. То есть дальше такие операции контролируются на соблюдение нового срока расчетов в 365 дней (п. 2, 3 Инструкции № 7). с учетом срока, прошедшего до 7 февраля. До 06.02.19 г. банки должны передать контролирующим органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушения срока расчетов (180 дней) (п. 4 Инструкции № 7, п. 5.9 Инструкции № 136).

Таким образом импортная операция подпадает под валютный контроль, если на дату оплаты товара нет информации: о ввозе товара в Украину; о завершении импортной операции без ввоза товара в Украину. В свою очередь операции по поставке товара резиденту от нерезидента без предоплаты со стороны резидента не подпадает под объект валютного контроля в Украине.

     Опытные юристы компании POLEX  помогут по всем вопросам, связанными с ведением внешнеэкономической торговой  деятельности с учетом требований валютного законодательства, в том числе с заключением ВЭД-контрактов, получением необходимых разрешений, лицензий и сертификатов, учитывая все требования действующего законодательства, окажут услуги по комплексному юридическому сопровождению Вашего бизнеса.

Усиление практики «Интеллектуальная собственность»

    С целью дополнительного развития  практики  «Интеллектуальная собственность» к команде POLEX  в качестве советника присоединилась Крыжна Валентина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, ведущий  специалист и автор многочисленных публикаций по вопросам интеллектуальной собственности, известная  практикой в сфере разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности.  Подробнее об услугах в данной сфере: https://polex.ua/intellektualnaya-sobstvennost.

 ⠀ В следующих публикациях мы поделимся  нашими кейсами и статьями по данной практике.

Компания POLEX открывает новое направление услуг «Public Consulting в международном праве».

     Компания POLEX открывает новую практику по направлению «Public Consulting в международном праве». В связи с чем  к нашей команде присоединился в качестве советника Щекин Юрий Вадимович, доктор юридических наук, доцент кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, один из ведущих специалистов в сфере Международного публичного права, автор многочисленных публикаций. Юрий Вадимович известен практикой в сфере разрешения споров, международной ответственности, международных санкций и практики Европейского суда по правам человека.

В следующих публикациях мы обязательно поделимся  нашими кейсами и статьями по этой теме.

Реорганизация ДФС и налоговой милиции-2019: проблемы и перспективы.

Еще 8 декабря прошлого года Кабинет Министров принял  Постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую (далее-ГНС) и Государственную таможенную службы. Постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года. В Постановлении определено, что Государственная налоговая служба является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующий государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование , государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса (ЕСВ).

   Государственная таможенная служба является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующий государственную таможенную политику, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении таможенного законодательства.

   6 марта 2019 года было утверждено правительственное положение об указанных службах, текст данного положения размещен на сайте КМУ , Положение уже вступило в силу.

   Согласно п. 1 Положения о ГНС Государственная налоговая служба Украины (ГНС) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующий государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос) , государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства и иным вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС. При этом полномочия ГНС довольно обширны, и насчитывают 84 пункта. Согласно Положению, ГНС осуществляет в соответствии с законом оперативно-розыскную деятельность, а также досудебное расследование в пределах полномочий, предусмотренных законом, принимает меры к возмещению нанесенного государству ущерба. Кроме того, ГНС принимает и регистрирует заявления, сообщения и иную информацию об уголовных и других правонарушениях, рассмотрение которых отнесено законом к компетенции налоговой милиции, проводит в установленном порядке их проверку и принимает по ним предусмотренные законом решения; выявляет уголовные и другие правонарушения, расследование которых отнесено законом к компетенции налоговой милиции, устанавливает местонахождение налогоплательщиков, проводит опрос их учредителей, должностных лиц. 

     С декабря 2016 года Верховная Рада «по технической ошибке» исключила из Налогового кодекса положения о налоговой милиции. Это создало законодательную коллизию — уже третий год она работает в полулегальном статусе, и даже с принятием новых положений КМУ вопрос правового статуса налоговой милиции  не разрешился. В вышеуказанном Положении о ДПС упоминается такой орган, как налоговая милиция, однако отдельного положения о ней так и не принято. При этом на официальном сайте нынешней ДФС орган досудебного расследования называется Службой  финансовых расследований, что расходится с названием, определенным в действующем законодательстве. В связи с чем статус такого органа и его лигитимность продолжает вызывать еще больше вопросов. Данная ситуация  может быть использована грамотными юристами в интересах плательщиков налогов.

   Вопросы, связанные с налогообложением в Украине, а также обжалование действий налоговых органов являются многоаспектными, сложными и неоднозначными, особенно в свете реформирования данного органа.  Компания «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, в штате компании есть юристы, специализирующиеся по налоговому праву, а также бухгалтера и экономисты, что позволяет качественно оказать Вам полное юридическое сопровождение по всем вопросам, связанным с налогообложением.

Ратификация Украиной Конвенции MLI и план BEPS: усиления налогового контроля за доходами

 Верховная Рада ратифицировала Многостороннее конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (далее — конвенция MLI).

 1 января 2017 Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Страны-члены ОЭСР разработали План действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (далее — План действий BEPS).

План действий BEPS включает в себя 15 шагов, покрывающие различные сферы противодействия агрессивной налоговому планированию. Из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве международные компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль. Обязательными к исполнению Украины (минимальный стандарт Плана действия BEPS) является 4 шага:

 • Шаг 5: «Совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями»;
 • Шаг 6: «Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями»;
 • Шаг 13: «Рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам»;
 • Шаг 14 «Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров».

Пересмотр конвенций с каждым государством отдельно, дальнейшее подписание протоколов и их ратификация в парламенте является очень сложным и длительным процессом, который может растянуться на многие годы. Особенностью MLI Конвенции является то, что она не обязательно вносит одинаковые изменения во все двусторонних соглашений. Это довольно гибкий инструмент, предусматривающий имплементацию различных вариантов положений (на выбор договаривающихся государств). Таким образом, последствия подписания MLI Конвенции могут быть разными для отдельных двусторонних соглашений.

Таким образом, изменения могут быть внесены только к сделкам с теми странами, которые со своей стороны также пожелают внесении изменений в соглашение с Украиной, а также если перечень и содержание указанных изменений будет согласован обеими странами. Изменения, которые вносятся MLI Конвенции, вступают в силу для каждого отдельного соглашения в зависимости от того, как быстро другие страны-подписанты ратифицируют Соглашение MLI. Именно с целью предоставления возможности более оперативного пересмотра международных конвенций и был разработан 15-й шаг Плана действий BEPS — MLI.

Подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Таким образом, подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина одновременно выполняет шаг 6 и шаг 14 Плана действий BEPS.

Обращаем Ваше внимание, что ближайшее время в рамках внедрения плана BEPS будет реализован электронный обмен информацией о полученных доходах или ведении предпринимательской деятельности физических лиц, в результате чего Украинские контролирующие органы смогут получать налоговую информацию о доходах резидентов Украины в других странах.

Как видим, вопросы, связанные с налогообложением субъектов бизнеса в Украине, в том числе при осуществлении ВЭД,  являются многоаспектными, сложными и неоднозначными. Компания  «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, практику участия  адвоката в налоговых спорах, процедурах административного и судебного обжалования. Предоставим консультации по всем вопросам налогового планирования с учетом последних изменений в законодательстве Украины  и международной практике.

Усиление ответственности за скрытые трудовые отношения: резонансная инициатива Минсоцполитики

В связи с принятием Постановления КМУ от 26.04.17 №295 и предоставлением широких полномочий Гоструда и ее территориальным органам, с 2018 года именно неоформленные сотрудники (так называемые «скрытые трудовые отношения») стали одним из «подводных камней» для компаний, что принесло много хлопот – как с доначислением НДФЛ и ЕСВ, так и в с привлечением должностных лиц к ответственности.      

В развитие данной темы Министерством социальной политики Украины был подготовлен проект Закона  « О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усиления защиты прав сотрудников и противодействие применению незадекларированного труда». Главной целью данного законопроекта является определение и конкретизация  понятия трудовых отношений на законодательном уровне во избежания использования наемного труда без оформления договорных отношений. Так, изменениями планируется усилить правовую защиту работников путем установления правонаступничества в трудовых правоотношениях, чтоб в случае смены владельца предприятия с сотрудниками  был продлен трудовой договор, который они заключили с предыдущим владельцем

          Принцип презумпции наличия трудовых правоотношений состоит в том, что в Кодексе законов о труде Украины устанавливаются семь признаков наличия трудовых правоотношений, при наличии хотя бы трех из которых, работа считается такой, что выполняется в рамках трудовых правоотношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами.

      Так, согласно ст.21-1, которую предлагается внести в Кодекс законов о труде  работа (услуга) признается как такая, что выполняется (предоставляется) в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если есть три и более нижеперечисленных признаков наличия трудовых отношений:

1) периодически (два и более раз) лицу предоставляется вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

2) личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица;

3) вознаграждение за выполняемую работу (предоставленные услуги) является единственным источником дохода лица или составляет 75 и более процентов ее дохода в течение 6 календарных месяцев

4) работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

5) лицо выполняет работы (оказывает услуги) подобные выполняемой штатными работниками работодателя;

6) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;

7) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом.

Лицо, исполняющее работу (оказывает услуги), имеет (имеют) три и более признаков наличия трудовых отношений, без заключения трудового договора, может обратиться в контролирующие для установления факта наличия трудовых отношений.

Факт наличия трудовых отношений может устанавливаться в судебном порядке. При этом обязанность доказывания отсутствия трудовых отношений возлагается на ответчика.

К отношениям, которые признаны трудовыми, применяются нормы Кодекса законов о труде со дня начала выполнения работником работы, установленный судом или должностным лицом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и его территориальных органов, которая имеет полномочия государственного инспектора труда.

В случае установления факта наличия трудовых отношений работник и работодатель обязаны заключить трудовой договор. Если будут найдены хотя бы три из этих признаков, то на юрлицо будет наложен штраф в 30 минимальных заработных плат  (более 125 тыс. грн) за каждого ФЛП-сотрудника .

  Таким образом, принятие данного законопроекта предоставит возможность контролирующим органам, а также судам при рассмотрении трудовых споров, однозначно квалифицировать правоотношения, как трудовые, в случае, когда работа, которая по всем признакам должна выполняться на условиях трудовых правоотношений, фактически выполняется без официального оформления таких отношений, что часто используется в сфере оказания услуг (IT-  Бизнес, юридический бизнес) путем заключения договоров подряда с ФО анализ оформления трудовых отношений, кадровой документации, соблюдения требований законодательства о труде

Специалисты Компании POLEX проведут  анализ оформления трудовых отношений, кадровой документации, соблюдения требований законодательства о труде в рамках процедуры Правовой Анализ Ситуации или Legal Due diligence, предложат оптимальную схему оформления трудовых отношений на предприятии, с учетом специфики деятельности, а также сопроводят проверки контролирующих органов и обжалуют их в судебном порядке.

Новая система валютного регулирования — 2019. Ключевые Постановления НБУ.

  7 февраля 2019 введен в действие Закон Украины «О валюте и валютных операциях» от 21.06.2018 (далее — Закон о валюте), которым взят курс на валютную либерализацию, свободу валютных операции и постепенную отмену всех валютных ограничений. В предыдущих публикациях мы уже освещали отдельные вопросы валютной либерализации до вступления в силу закона и останавливались на отдельных положениях Закона (См. https://polex.ua/blogs/izmeneniya-v-valyutnom-zakonodatelstve-i-valyutnaya-liberalizatsiya-v-2019-godu).

          Вместе с введением в действие Закона о валюте вступили в силу 8 ключевых постановлений Правления Национального банка Украины, которые стали основой новой модели валютного регулирования. Среди таких постановлений: Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, Положение о трансграничном перемещении валютных ценностей, Положение о перечне мер защиты, порядок и критерии их введения, продления и досрочного прекращения, Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, Положение о порядке предоставления банками Национальному банку Украины информации по договорам, предусматривающим исполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами-кредиторами по привлеченным резидентами кредитам, займам, Инструкция о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях.

   Отдельные из этих Постановлений являются постоянно действующими нормативно-правовыми актами,  отдельные –временными. Некоторые будут действовать только при благоприятных макроэкономических условиях, когда НБУ не будет необходимости применять меры защиты для предотвращения кризисных явлений на валютном рынке. Постановлении № 4 определены критерии, достаточные для принятия мер защиты валютного рынка (условия для вступления в действие постановлений временного характера. Постановление № 5 имеет временный характер и определяет конкретные меры защиты, введенные Национальным банком с 7 февраля 2019. Эти меры будут отменяться по мере улучшения макрофинансовой ситуации и улучшения состояния борьбы с налоговыми правонарушениями. Постановление № 6 имеет постоянный характер и вводит уведомительной процедуру заключения кредитных договоров с нерезидентами вместо их обязательной регистрации. Постановление № 7 временно определяет порядок осуществления банками валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров в отмене такого требования. Постановление № 8 реализует риск-ориентированный подход в валютном надзоре. При этом, временные постановления (№ 5, 7) должны прекратить свое действие после достижения высоких показателей макроэкономической стабильности и создание эффективного механизма предотвращения неконтролируемого выводу капитала за границу, и тогда валютном регулировании будет осуществляться исключительно в соответствии с постоянных постановлений (№ 1, 2, 3, 6, 8), которые в большей степени соответствуют либеральным положениям Закона о валюте.

   То есть, после введения в действие Закона о валюте произошло лишь частичное смягчение существующих валютных требований. В дальнейшем, при условии создания необходимых экономических и правовых условий, НБУ планирует постепенно отменять остальные валютных ограничений, чтобы в конечном итоге перейти к полной свободе осуществления валютных операций.

  Опытные юристы компании POLEX  помогут по всем вопросам, связанными с ведением внешнеэкономической торговой  деятельности с учетом требований валютного законодательства, в том числе с заключением ВЭД-контрактов, получением необходимых разрешений, лицензий и сертификатов, учитывая все требования действующего законодательства, окажут услуги по комплексному юридическому сопровождению Вашего бизнеса.

Новые технологии в судопроизводстве: электронный суд и Единая судебная информационно-телекоммуникационная система

Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). В частности, внесенными в конце декабря 2017 года изменениями в процессуальные кодексы и ряд других законов определены рекомендованные для Государственной судебной администрации Украины сроки внедрения ЕСИТС — с 1 января 2019 года. Так, ЕСИТС в пилотной версии заработает  с 1 марта 2019 года в составе 8 подсистем (модулей):

— Единый контакт-центр судебной власти Украины;

— Единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами;

— Официальный электронный адрес (Электронный кабинет);

— Официальный веб-портал «Судебная власть Украины»;

— Единый государственный реестр судебных решений;

— Подсистема «Электронный суд»;

— Модуль «Автоматизированное распределение»;

— Модуль «Судебная статистика».

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система(ЕСИТС)  состоит из следующих подсистем:

 1. Общая- состоит из модулей:

— Официальный электронный адрес (регистрация в электронном кабинете  по адресу https://cabinet.court.gov.ua);

— Официальный веб-портал «Судебная власть Украины»;

— Единый государственный реестр судебных решений;

— Единый государственный реестр исполнительных документов;

— Открытые наборы данных;

— Автоматизированное взаимодействие с другими автоматизированными системами (с ГМС, Госказначейством, Минюстом, МВД, Генпрокуратурой, НАЗК, НАБУ, ГФС, ЦИК, Нацагентством по вопросам электронного управления, другими юридическими лицами).

 1. Единая подсистема электронного делопроизводства судов и органов судебного управления :

2.1. «Электронный суд»:

В 18 пилотных судах страны еще с 4 июня 2018 году началось тестирование подсистемы— «Электронный суд». Электронные процессуальные документы создаются путем заполнения форм во встроенном редакторе текстов с учетом единого классификатора, подписываются электронной подписью автора и посылаются средствами ЄСІТС.

Администратор может устанавливать технические ограничения к форме и содержанию электронных документов и их дополнений (размер, формат и тому подобное). К созданным документам пользователи могут добавлять другие электронные файлы (изображение, видеофайлы, и т.д.). Пользователь е-суда может уполномочить другого пользователя на совершение действий в своих интересах, предоставив средствами ЕСИТС такому поверенному электронную доверенность. Для полноценного запуска электронного суда суды должны отсканировать все дела. 

2.2. Электронное делопроизводство: Структура единого уникального номера судебного дела формируется по шаблону из четырех цифровых групп, разделенных точкой

2.3. Автоматизированное распределение дел;

2.4.  Электронный архив;

2.5.  Судебная статистика.

 1. Единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами
 2. Единый контакт-центр судебной власти Украины;
 3. Комплексная система защиты информации.

Суды и органы судебного управления поэтапно подключаются к подсистемам и модулям ЕСИТС с объявленной даты начала тестового режима функционирования системы и даты опытной ее эксплуатации.

Для использования ЕСИТС необходимо зарегистрировать в ней официальную электронную почту. А для подачи процессуальных документов, письменных и электронных доказательств, а также совершения иных процессуальных действий необходимо получить личную электронную цифровую подпись в порядке, установленном ЗУ «Об электронной цифровой подписи».

     Предполагается, что, кроме судебных решений и других процессуальных документов, участникам судебного процесса суд будет предоставлять любые документы, содержащиеся в материалах дела, исключительно в электронной форме, путем их направления на официальные электронные адреса. Это должно значительно сократить время на получение копий материалов дела и предоставить больше времени для подготовки к его рассмотрению. Важным является то, что направление судебного решения на официальный электронный адрес не лишает права на получение копии судебного решения в бумажной форме. Процессуальные документы в электронной форме должны подаваться участниками дела в суд путем заполнения форм этих документов в ЕСИТС, что, по сути, должно унифицировать такие документы и упростить их подачу. Еще одним положительным нововведением ЕСИТС является то, что подача документов в суд в электронной форме освобождает участника дела от направления копий этих документов другим участникам дела. До этого момента подача документов в суд и их получения из суда будет осуществляться в бумажном виде. 

        Адвокаты компании POLEX имеют наработанную успешную практику обращения с подсистемой Электронный суд  и активно включены в процесс использования новых цифровых технологий в судопроизводстве. Адвокаты участвуют в процессах любой сложности и на любой стадии, имеют огромный опыт в разрешении дел различных категорий.

Начисление пени по налогам-2019

    Закон Украины от 23 ноября 2018 № 2628-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов» внес изменения, в частности ст. 129 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), которые вступили в силу с января 2019. Ранее мы писали об основных изменениях в налоговом законодательстве в 2019 году (см. https://polex.ua/news/izmeneniya-po-nalogam-2019). В данной публикации подробнее речь пойдет о начислении пени в 2019 году.

   Следует пояснить, что пеня-сумма средств в виде процентов, начисленная на суммы денежных обязательств ( налоговое обязательство плательщика и/или штрафную (финансовую) санкцию, взимаемую с плательщика налога в связи с нарушением им требований налогового законодательства и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, а также штрафные санкции за нарушения в сфере ВЭД) в установленных случаях и не уплаченная в установленные законодательством сроки. Термин «штрафные санкции» можно трактовать достаточно широко, однако по тексту НКУ пеня упоминается обособленно от «финансовых санкций» и важно, что на суммы штрафных санкций пеня начисляется, а на пеню пеня не начисляется. Кроме того «налоговый долг» включает в себя и пеню.

Так, начисление пени начинается, в частности, при начислении суммы налогового обязательства, определенного налогоплательщиком или налоговым агентом в том числе в случае внесения изменений в налоговую отчетность в результате самостоятельного выявления налогоплательщиком ошибок в соответствии со ст. 50 НКУ, — по истечении 90 календарных дней (270 календарных дней в случае осуществления налогоплательщиком самостоятельного корректировки, следующих за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства).
     Таким образом для целей начисления пени можно выделить 3 случая: первые два — при начислении налоговых обязательств налоговыми органами (по результатам налоговых проверок и не по итогам проверок). Третий — при начислении налогового обязательства плательщиком или налоговым агентом. В обоих случаях начисления налоговых обязательств налоговыми органами пеня начисляется за каждый день просрочки из расчета 120 % годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день просрочки. То есть рассчитать пеню нужно с учетом динамики изменений учетных ставок НБУ во всем периоде просрочки. И ставка эта берется в том размере, который официально действовал на каждый конкретный день просрочки уплаты налогового обязательства (а также штрафов, если таковые имелись). При этом плательщик может уплачивать суммы пени отдельным платежным документом или одним (общим) платежным документом вместе с денежным обязательством.
    При начислении налогового обязательства плательщиками (в том числе при доначислении вследствие исправления ошибок прошлых периодов) пеня начисляется за каждый день просрочки из расчета 100 % годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день. Кроме того, в этих случаях пеня всегда должна начисляться начиная с 91-го дня за предельным сроком уплаты налогового обязательства.
   С 2019 года внесены изменения в статью 129 НКУ в части срока начисления пени: пеня в 2019 году будет определяться в том числе и в случае внесения изменений в налоговую отчетность в результате самостоятельного выявления налогоплательщиком ошибки, по истечении 90 календарных дней.
   Учитывая постоянно изменяющееся налоговое законодательство в нашей стране, вопросы, связанные с налогообложением субъектов бизнеса в Украине, являются многоаспектными, сложными и неоднозначными. Компания «POLEX» имеет наработанную практику применения налогового законодательства при защите интересов своих клиентов, в штате компании есть юристы, специализирующиеся по налоговому праву, а также бухгалтера и экономисты, что позволяет качественно оказать Вам полное юридическое сопровождение по всем вопросам, связанным с налогообложением.

Ответственность за принуждение к вступлению в брак: Стамбульская конвенция и новеллы Уголовного кодекса

         Еще в ноябре 2011 года Украина подписала Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция)- документ, обязывающий правительства подписавших его стран принять конкретные меры для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин.  Конвенция, принятая в Стамбуле всеми 47 странами — членами Совета Европы 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на именно на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также разработки комплексной политики. Среди стран Восточного партнерства только Грузия ратифицировала Стамбульскую конвенцию в 2017 году, оставляя за собой право не применять до сентября 2022 года положения о присуждении государством компенсации пострадавшим. Армения, Украина и Республика Молдова подписали, но не ратифицировали эту конвенцию.

        Насилие в отношении женщин рассматривается в Конвенции как нарушение прав человека и как форма дискриминации. Это означает, что если государства не реагируют на него соответствующим образом, то на них возлагается ответственность за такое насилие. Это первый международный договор, который содержит определение гендерной принадлежности. Это означает, что отныне признается, что женщины и мужчины не только являются биологическими особями женского или мужского пола, но что существует также социально сконструированная категория гендерной принадлежности, которая определяет роли и поведение, присущие женщинам и мужчинам.   Вышеуказанные изменения  в том числе касаются домашнего насилия, а также принуждение к вступлению в брак. Конвенция требует, чтобы присоединившиеся к ней государства ввели уголовную или иную юридическую ответственность за следующие деяния: 3 домашнее насилие (физическое, сексуальное, психологическое или экономическое); 3 преследование (сталкинг); 3 сексуальное насилие, включая изнасилование; 3 сексуальные домогательства; 3 принудительные браки; 3 калечащие операции на женских гениталиях; 3 принудительные аборты и принудительную стерилизацию.

       С целью реализации положений Конвенции    06 декабря 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала за внесение  изменений  в Уголовный кодекс Украины, которые вступили в силу 11 января 2019 года.  

  Так, введена новую статью в Уголовный кодекс Украины  о принуждении к браку. В диспозиции статьи 1512  Уголовного кодекса Украины идет речь о принуждении  лица к вступлению в брак, к вступлению в сожительство без заключения брака, или к  продолжению  такого сожительства, или к побуждению с этой целью лица к  перемещению на территории  другого государства .

  Санкцией за принуждение к браку  является арест  до 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на строк до 3-х лет.

     Таким образом, после вступления в силу вышеуказанных изменений, любой из супругов будет иметь законное право обратиться с соответствующим заявлением на второго из супругов, в случае если первый из них вступил в брак путем  принуждения со стороны второго.

    На сегодняшний день судебная практика по таким делам не сформирована, остается открытым вопрос о способах доказывания факта принуждения к вступлению в брак, особенно спустя несколько лет после его заключения (в пределах срока давности по таким категориям преступлений – 5 лет). В связи с чем  именно от квалификации адвоката и его умения подобрать доказательственную базу (письменные документы, свидетельские показания, экспертные заключения и т.д.) зависит исход такого рода дел.

        Адвокаты Юридической фирмы POLEX имеют   огромный опыт работы в разрешении различных споров (уголовных, гражданских, административных)  и представят Ваши интересы в судах по различным категориям дел, в том числе по делам о принуждении к вступлению в брак, а также по делам, связанным с  домашним насилием.  

Запрет на использование квартир под офис: резонансный законопроект

    На сегодняшний день в Украине достаточно распространенная  практика использования квартир не по их прямому назначению, а под офис, салон, стомат.кабинет и т.д.

    В первую очередь это связано с тем, что деятельность офисов недостаточно урегулирована на законодательном  уровне,   так как сейчас еще действует Жилищный кодекс УССР 1983 года и до сегодняшнего дня не были внесены необходимые изменения.

    Так, с целью решения этого вопроса, 22 ноября 2018 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс УССР и других законодательных актов Украины по обеспечению прав собственников (пользователей) помещений жилого дома».

    Вышеуказанным законопроектом предлагается ввести запрет на использование квартиры под офис. Так, после принятия и вступления данного закона в силу, для использования квартиры для своего бизнеса (офис, салон красоты, парикмахерская и т.д) ее нужно будет перевести в нежилой фонд. За несоблюдение этого правила предусматривается штраф.

    Сейчас большинство офисов находятся в жилых квартирах, которые не переведены в нежилой фонд. Так в многоквартирных домах появляются многочисленные магазины. Деятельность таких офисов трудно проконтролировать,  поскольку предприятия свою деятельность  как правило не регистрируют, недвижимость не переводят в нежилой фонд и кроме всего прочего скрываются от налогов.

     Согласно законопроекту работать в квартире можно будет только ее хозяевам или людям, прописанным в ней, при условии соблюдения ими  технических требований и правил эксплуатации дома, а также,  если такая деятельность не нарушает  права и интересы собственников квартиры и не противоречит установленным правилам пользования жилыми домами и жилыми помещениями.

  Несмотря на позитивные моменты данного закона, нельзя сказать однозначно, как будет работать этот закон на практике, поскольку возникает вопрос, каким образом правоохранительные органы будут выявлять лиц, которые используют квартиру не по назначению, а также  механизм взыскивания  штрафов.

Компания POLEX имеет большой опыт разрешения всех видов гражданско-правовых споров, в том числе и жилищных, а также наработанную практику по всем вопросам, связанным с жилой и нежилой недвижимостью и землей (узаконение, анализ и сопровождение сделок с недвижимостью и т.д). Подробнее о таких видах услуг тут: https://polex.ua/category/praktiki/nedvizhimost

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ВАЛЮТНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В 2019 ГОДУ

     На сегодняшний день в Украине действует Закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», согласно которому установлены сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. Так, для импортных операций этот срок составляет 180 дней с момента осуществления операции импорта. Но с 7 февраля 2019 года вступает в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях» от 21.06.2018г., и с момента его вступления в силу  Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» теряет юридическую силу.  Подробнее  о новом Законе и проблемах валютных отношений уже было описано в статье: https://polex.ua/news/valyutnoe-regulirovanie-po-novomu-chto-izmenit-novyiy-zakon В статье 13 нового Закона «О валюте и валютных операциях» указано, что предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров устанавливаются Национальным банком Украины.

     Также упоминается, что Национальный банк Украины имеет право устанавливать исключения и (или) особенности внедрения этого мероприятия защиты отдельных товаров и (или) отраслей экономики по представлению Кабинета Министров Украины. Согласно Закону «О валюту и валютные операции», ряд шагов по либерализации валютного регулирования будет введен сразу после начала действия Закона. В частности: Во-первых, предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней . Во-вторых, будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн. В-третьих, индивидуальные валютные лицензии будут отменены. Зато появится система электронных лимитов. В-четвертых, будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов. В-пятых, будет разрешено online покупку иностранной валюты физическими лицами. При этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас — до 150 тыс. грн. в день в эквиваленте).

    Компания POLEX оказывает широкий спектр услуг по сопровождению внешне-экономической деятельности, а также сопровождению  инвестиционной деятельности.  Подробнее об услугах для бизнеса тут: https://polex.ua/category/praktiki/dla_bisnesa

БОРЬБА С ДЕТЕНИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ И ПРОВЕРКИ ПО ТРУДУ: РЕЗОНАНСНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КМУ ОТ 05.09.2018

5 сентября 2018 года на своем заседании Кабинет Министров Украины принял резонансное распоряжение о мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения. С принятием данного документа начинается жесткая борьба правительства Украины с выплатой зарплаты в конвертах, а также с не оформлением трудовых отношений с сотрудниками, направленная в том числе на пополнение госбюджета Украины.

С 5 октября 2018 года возможны совместные рейды по предприятиям и предпринимателям мобильных групп с участием представителей Госслужбы по вопросам труда, Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Нацполиции, других центральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.

В период до 5 октября 2018 года Кабмин обязал провести информационно-разъяснительную кампанию о недопустимости допуска к работе наемных работников без оформления с ними трудовых отношений, и такая кампания уже полным ходом идет в СМИ. Механизм и порядок таких комплексных проверок пока отсутствует, и находится в проработке. Однако данное распоряжение предпринимателям необходимо учесть, и принять соответствующие меры для защиты своего бизнеса в рамках действующего законодательства Украины.

Также надо обратить внимание на большие штрафы за не оформление трудовых отношений (111690 грн.), и за не допуск к проверке (327300 грн). В начале 2018 года наша компания уже писала про особенности инспекционных проверок по труду, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке https://polex.ua/news/proverki-po-trudu-2018.

Юридическая компания POLEX имеет развитые практики оказания комплексных услуг бизнесу, и наши специалисты смогут помочь вам по всем вопросам, связанным с защитой вашего бизнеса, а адвокаты компании POLEX  представят Ваши интересы в судах всех инстанций, в том числе в спорах с органами власти. Подробнее об услугах для бизнеса тут: https://polex.ua/category/praktiki/dla_bisnesa

Автор: Елена Бобырева

Новый Закон Украины позволяет жителям общежитий стать собственниками такого жилья

04 сентября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины №3131 «О внесении изменения в статью 11 Закона «Об управлении объектами государственной собственности», которым изменена процедура отчуждения субъектами хозяйствования (государственными предприятиями) жилья для своих работников.

Так, на сегодняшний день в Украине сложилась такая ситуация, что работники государственных предприятий, проживающие в доме, который в свою очередь находится на балансе этого предприятия, не могут приобрести в собственность это жилье, а также не имеют возможности создавать ОСМД и управлять имуществом.

Вышеуказанный Закон вносит существенные изменения, согласно которым можно будет продавать государственную недвижимость предприятий работникам, после чего жильцы общежитий смогут создавать ОСМД и стать полноправными хозяевами такого жилья. Данный Закон предусматривает изменения в Закон Украины «Об управлении объектами государственной собственности» в части расширения перечня случаев, на которые распространяется запрет на отчуждение государственной недвижимости.

Так, Законом увеличен перечень случаев, на которые не распространяется действие запрета по поводу отчуждения недвижимого имущества объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, в частности к таким объектам отнесено жилье для работников государственных предприятий, учреждений или организаций, хозяйственных обществ, 100 % акций которых принадлежат государству в порядке выполнения условий коллективных договоров.

В вышеуказанном Законе делается акцент на то, что запрет на отчуждение недвижимого имущества (жилья) сотрудникам государственных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, 100 % акций которых принадлежат государству, и которые не подлежат приватизации, негативно влияет на хозяйственную деятельность последних, потому что они вынуждены тратить дополнительные средства на содержание такого недвижимого жилья. Кроме того, отсутствие возможности реализации такого жилья означает наличие определенных трудностей по обеспечению продуктивности труда сотрудников, а также затруднение в решении социально-экономических проблем по обеспечению сотрудников жильем.

Таким образом, главной целью этого Закона является предоставление возможности государственным предприятиям, учреждениям, организациям, а также хозяйственным обществам, 100 % акций которых принадлежат государству, осуществлять отчуждения государственного жилья, тем самым уменьшив расходы предприятий на содержание такого жилья.

Принятие данного Закона имеет достаточно положительный характер, поскольку будет способствовать усовершенствованию механизма правового регулирования в сфере управления объектами государственной собственности, обеспечению возможности решения социально-экономических проблем с предоставлением жилья работникам государственных предприятий.

Кроме того, внесения вышеуказанных изменений будет иметь положительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность государственных предприятий в следствии уменьшения расходов на содержание государственного жилья, получение прибыли от его реализации, а также обеспечение высокой продуктивности труда работников, путем решения проблем обеспечения их жильем.

Компания «POLEX» в полном объеме осуществляет государственную регистрацию вещных прав и их обременений на все виды недвижимого имущества. Специалисты компании POLEX предоставят квалифицированные консультации по любым вопросам в сфере недвижимости, оценки и оптимизации налоговых последствий в связи с операциями с недвижимостью, сопроводят сделки с недвижимостью любой сложности с последующей государственной регистрацией объектов.тв

Подробнее об услугах в сфере недвижимости: https://polex.ua/category/praktiki/nedvizhimost

Вступил в силу Закон, усиливающий ответственность за неуплату алиментов

Оплата алиментов на ребенка является одним из способов участия родителя, проживающего отдельно от ребенка, в его содержании. Обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, а иногда после, — закреплена в Конституции Украины (статья 51), а также в статьях 180, 185, 199 Семейного кодекса Украины. К сожалению, не все родители добросовестно выполняют свои обязанности по уплате алиментов надлежащим образом. Так, к началу 2018 года согласно официальной статистике, каждый третий плательщик алиментов отказывается выполнять свои обязательства, рассчитывая на то, что родитель, с которым проживает ребенок, не имеет никаких законных механизмов воздействия для взыскания задолженности по алиментам. В связи с чем назрела необходимость внесения изменений в законодательство с целью усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, создание экономических предпосылок для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный жизненный уровень и улучшение материального обеспечения детей в случаях, если родители не пришли к согласию по вопросам содержания детей.

28 августа 2018 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание», принятый Верховной Радой Украины 03 июля 2018 года. Законом согласуются между собой собой положения Законов Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений», «О нотариате», «Об исполнительном производстве», «О дорожном движении» с целью недопущения отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, в частности, по исполнительному производству о взыскании алиментов при наличии задолженности по соответствующим платежам более чем за три месяца.

Изменениями в Семейный кодекс Украины устанавливается, в частности, возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок (согласно перечню заболеваний), самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности второго родителя по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму  платежей за три месяца. До принятия Закона устанавливалась такая ​​возможность для выезда детей в случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев. При этом соответствующее согласие второго из родителей не требуется в случае выезда ребенка за пределы Украины вместе с тем из родителей, с кем он проживает по решению суда на срок до одного месяца. Также законопроектом предлагается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты. Так, с целью защиты детей с инвалидностью или тяжело больных детей уменьшено совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ.

Как видим, данный Закон устанавливает механизм усиления ответственности должника по неуплате алиментов на ребенка. Так, согласно Закону, неуплата алиментов на ребенка, повлекшая возникновение задолженности, общий размер которой превышает сумму платежей за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, влечет за собой наказание в виде исполнительных работ на срок от 120 до 240 часов. Кроме того, Закон предусматривает, что уклонения должника от выполнения общественных работ за неуплату алиментов влечет административный арест на срок до 10 дней.

Также предусмотрено наказанию в виде штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан за невыполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общения с ним того из родителей, который проживает отдельно от ребенка. Следует отметить, что согласно новому Закону, в случае привлечения к административной ответственности одного из родителей за уклонение от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, учебы и воспитания детей (статья 184 КУпАП), ему временно ограничивается право на выезд из Украины с ребенком сроком на один год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда получено нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка одним из родителей.

Тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно будет решать вопрос о временном выезде ребенка за границу, если второй имеет задолженности по выплате алиментов за 6 месяцев. Среди новых средств принудительного выполнения решений: временные ограничения в праве выезда из Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты.

Таким образом, со вступлением в силу вышеуказанного Закона ужесточились меры наказания для должника по неуплате алиментов на ребенка, а также создан механизм, который должен обеспечить надлежащее выполнение родителем, обязанным уплачивать алименты, норм действующего законодательства и решения суда.

Юридическая компания POLEX имеет большой, многолетний опыт ведения семейных и наследственных споров, в том числе споров по вопросам алиментов на ребенка, а также алиментов на одного из супругов, споров по разделу имущества супругов, споров по усыновлению, споров по вопросам определения места проживания ребенка и других.

Новые правила выезда за границу детей в Украине

На сегодняшний день данная тема является весьма актуальной, поскольку очень часто возникает много вопросов по поводу того, какая процедура выезда за границу вместе с ребенком, если родители в разводе и ребенок проживает вместе с одним из родителей.

  Рассмотрим этот вопрос более детально.  В статье 313 Гражданского кодекса Украины указано, что лицо, которое достигло 16 лет, имеет право на свободный, самостоятельный выезд за пределы Украины. Лицо, которое не достигло 16 лет, имеет право на выезд за пределы Украины только при наличии согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, которые уполномочены ими.     Таким образом, ребенку до достижения им 16 лет для самостоятельного выезда за границу обязательно следует получить согласие родителей (усыновителей), попечителей.

    По поводу процедуры выезда ребенка за пределы Украины, то ч.4 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными Постановлением Кабинета Министров №57 от 27.01.1995 года, в редакции от 10.07.2018 года,  предусмотрено, что выезд из Украины граждан, которые не достигли 16-летнего возраста в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально удостоверенному согласию, осуществляется: — по нотариально удостоверенному согласию второго из родителей с указанием в нем страны, в какую направляется с ребенком и временного промежутка нахождения в этой стране, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска; — без  нотариально удостоверенного согласия второго из родителей, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка и который (которая) отсутствует в пункте пропуска.

    В вышеуказанную процедуру выезда ребенка за границу были внесены изменения.  Так, 03 июля 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание», который вступит в силу 28 августа 2018 года. В данном Законе прописаны условия, при которых ребенок  в возрасте до 16 лет, вместе с одним из родителей, с которым он проживает, может выехать за границу без разрешения другого из родителей, а также Законом вводится ряд мер, которые будут применяться к тому из родителей, который не платит алименты.

    Предусматривается, что после вступления в силу этого Закона, родителям, которые находятся в разводе, станет намного проще вывезти ребенка за границу как на учебу, так и на отдых. В Законе закреплено, что один из родителей, который проживает с ребенком, имеет право вывезти ребенка за границу без согласия другого из родителей сроком до одного  месяца, з целью лечения, на учебу, участие ребенка в детских соревнованиях, фестивалях и т.д.

    В данном случае, если известно место проживания другого из родителей, который не проживает с ребенком и который должным образом выполняет свои родительские обязанности, его надо уведомить рекомендованным письмом о временном выезде ребенка за пределы Украины с другим родителем, а также указать страну отправления и временный промежуток нахождения в этой стране.

   Также, в Законе указано, что тот из родителей, который проживает с ребенком, может вывезти ребенка за границу без согласия другого из родителей, сроком на один  месяц и больше, с целью прохождения лечения, на учебу, участие ребенка в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах, экологических, технических, туристических, исследовательских и  спортивных мероприятиях, а также с целью  оздоровление и отдыха ребенка за границей, в том числе в составе организованной группы детей, в случае наличия у другого из родителей задолженности по алиментам больше четырех месяцев.

    Кроме того, Закон закрепляет право того из родителей, который не проживает с ребенком, но при этом не уклоняется и должным образом исполняет свои родительские обязанности и, при этом, не имеет задолженности по алиментам, обратиться в суд и в порядке упрощенного искового производства получить согласие на выезд с ребенком за границу без согласия другого из родителей, если тот из родителей, который проживает с ребенком, в течении десяти  дней с момента получения рекомендованного письма о предоставлении согласия на выезд ребенка за границу от другого из родителей, не предоставит нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка за пределы Украины.

   Также, следует отметить, что по новым правилам предусмотрены некоторые превентивные меры, которые будут применяться к тому из родителей, который нарушит правила пребывания ребенка за границей. Так, в случае не возвращения с ребенком в Украину  в срок до одного  месяца с даты выезда, тот из родителей, который вывез ребенка за пределы Украины, будет нести административную ответственность в виде штрафа от ста до двухсот  необлагаемых минимумов доходов граждан и потеря на один год права выезда ребенка за границу с  одним из родителей без разрешения другого на срок до одного  месяца.

  Безусловно, те изменения, которые предусмотрены в Законе, имеют положительный характер в первую очередь для того из родителей, с которым проживает ребенок,  поскольку теперь есть законная возможность без согласия другого из родителей свободно вывезти ребенка за границу при наличии определенных условий, указанных выше. Однако есть и существенные недостатки. К сожалению, в данном Законе отсутствует механизм контроля со стороны государства по поводу вывоза ребенка за пределы Украины именно на один месяц. Так, к примеру, если мать, с которой проживает ребенок, вывезет ребенка за пределы Украины на строк больше одного  месяца, какой орган государственной власти будет контролировать в каждом конкретном случае срок нахождения ребенка за границей? В Законе ответа на этот вопрос нет.

    Кроме того, очевидно, что по этому Закону  больше привилегий предоставляется  тому из родителей, с которым проживает ребенок, а другому из родителей, который не проживает с ребенком, однако должным образом исполняет свои родительские обязательства и добросовестно платит алименты, чтоб выехать   со своим ребенком за границу на отдых, в случае не предоставления  согласия на это от того, с кем проживает ребенок, надо обращаться в суд, что само по  себе займет много времени.

  Таким образом, несмотря на, в целом, положительный характер изменений, закрепленных в Законе, существуют некоторые пробелы, которые следует доработать и усовершенствовать.

Компания POLEX имеет многолетний успешный опыт представления интересов в судах всех инстанций в спорах о взыскании алиментов на ребенка, в делах о разрешении на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя, делах об определении места проживания ребенка.

4 группа единого налога для семейных фермерских хозяйств: что принесут изменения в Налоговый кодекс аграриям.

Еще в марте 2016 года с принятием Закона Украины 31.03.2016 «О внесении изменений в Закон Украины» О фермерском хозяйстве» по стимулированию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» произошла законодательная идентификация семейных фермерских хозяйств как субъектов хозяйствования, но тем не менее сельские семьи практически лишены возможности функционирования в такой правовой форме, поскольку многие вопросы до сих пор остаются не урегулированными на законодательном уровне.

На сегодня, даже заключив договор о создании семейного фермерского хозяйства, данные субьекты пока не могут быть отнесены к той или иной группе налогоплательщиков, соответственно, не могут воспользоваться равными или льготами. А значит, продолжают находиться не в равных конкурентных условиях по сравнению с фермерскими и другими сельхозпроизводителями.

10 июля 2018 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств».

В соответствии с изменениями плательщиками единого налога 4 группы могу быть и физические лица — предприниматели, осуществляющие деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства зарегистрированного в соответствии с Законом Украины «О фермерском хозяйстве» и являющиеся членами семьи (муж, жена, дети). Указанный закон дает возможность физическим лицам-предпринимателям, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции и / или разведением, выращиванием и выловом рыбы во внутренних водоемах (озерах, прудах и водохранилищах) и ее переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе собственно-производимого сырья на давальческих условиях, и осуществляют операции по ее поставке (в том числе и через собственные пункты розничной торговли), быть плательщиками единого налога четвертой группы

Однако это возможно только при соблюдение одновременно всех следующих условий:

Такие субъекты осуществляют исключительно выращивание, откорм сельскохозяйственной продукции, сбор, отлов, переработку такой собственновырощенной или откормленной продукции и ее продаж;

-осуществляют хозяйственную деятельность (кроме поставок) по месту налогового адреса;

-не используют труд наемных лиц;

-членами фермерского хозяйства такого физического лица является лишь члены его семьи в определении части второй статьи 3 Семейного кодекса Украины (муж, жена, дети (родные и усыновленные);

-площадь сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда в собственности и / или пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектаров, но не более 20 гектаров «.

Напомним, что ставка налога для единоналожников четвертой группы устанавливается с 1 гектара земли и (или) земель водного фонда и зависит от категории (типа) земли, их расположения и определяется в процентах от базы налогообложения (дохода плательщика).

Законом также предусмотрено:

 • льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его председателя (доплата ЕСВ за счет Государственного бюджета в течение 10 лет);

 • установление уплаты налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи), в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

В чем же преимущества единого налога для аграриев перед общей системой налогообложения?

Как известно, общая система налогообложения с уплатой 18 процентов налога на прибыль выгодна для предприятий с невысокой рентабельностью и убыточных,у предприятий с большим количеством расходов, так как сумма налога при таких результатах деятельности будет минимальной. Однако общая система крайне невыгодна для фермерских хозяйств и предприятий, в собственности которых имеются большие площади земли, в связи с обязанностью уплачивать земельный налог.. Что касается единщиков четвертой группы, то, поскольку сумма единого налога зависит только от площади сельхозугодий и их нормативной денежной оценки, и не требует уплаты земельного налога, очевидно, что эта группа более выгодна предприятиям с небольшими земельными участками, но значительными доходами, например тем, которые занимается животноводством, птицеводством. В связи с чем при выборе системы налогообложения следует оценить ряд факторов и принять правильное решение, которое позволит вашему аграрному бизнесу развиваться.

Специалисты компании POLEX имею наработанный опыт сопровождения создания фермерских хозяйств «под ключ», абонентского обслуживания деятельности фермерских хозяйств и готовы предоставить Вам комплекс юридических услуг, связанных с оптимизацией Ваших затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей при ведении аграрного бизнеса.

Автора статьи: Анастасия Овчаренко

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ООО

В феврале 2018 года Верховной Радой был принят Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее — Закон). Данный Закон вступил в силу 17.06.2018 года.

(далее…)

Валютное регулирование по-новому: что изменит новый закон.

Действующая в настоящее время в Украине модель валютного контроля по внешнеэкономическим операциям и расчетам в иностранной валюте введена еще в 90-х годах ХХ в. и в настоящее время крайне устарела и считается одной из самых жестких в мире. По индексу легкости перевода и обмена валют (CTC — Сonverting and Transferring Currency, рассчитываемый Всемирным банком, Украина входит в группу стран мира с наиболее тяжелыми валютными ограничениями на уровне с такими странами как Венесуэла, Соломоновы острова, Непал, Ангола. Это существенно ослабляет конкурентные позиции нашего государства во внешней торговле по сравнению с другими странами.

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства принимать меры по обеспечению свободного движения капитала между странами, которые выступают сторонами Соглашения. Таким образом, выполнение Украиной положений Соглашения об ассоциации с ЕС означает осуществление комплексной модернизации системы валютного контроля и устранения валютных ограничений для движения капитала и платежей по внешнеторговым сделкам, а также либерализацию отдельных финансовых услуг, важных для развития международной торговли, улучшение торгового законодательства и содействия торговле и инвестициям.

Можно выделить такие основные проблемы валютного регулирования в Украине на сегодняшний день:
1. Устарелость положений принятых еще в 90-е годы Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и Декрета Кабинета Министров Украины № 15-93 от 19.02.1993 «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и их несоответствие требованиям Соглашения о ассоциации с ЕС в вопросе об отмене ограничений и обеспечения свободного движения капитала, содействие торговле и инвестициям, либерализации финансовых услуг.

2. Чрезмерная жесткость действующей системы валютного контроля (несоответствие действующей системы валютного контроля и, в частности, постоянно действующих предельных сроков расчетов в иностранной валюте по операциям экспорта продукции, положениям Соглашения об ассоциации с ЕС, несоответствие действующего порядка осуществления расчетов в иностранной валюте и, в частности, требований относительно обязательной продажи валютной выручки принципам предпринимательской деятельности, наличие признаков дискриминационного отношения к субъектам внешнеэкономической деятельности, (ограничение их права использовать собственные финансовые ресурсы);
— неопределенность оснований и организационно-правового механизма применения Национальным банком Украины средств и методов денежно-кредитной политики в целях стабилизации внутреннего валютного рынка и регулирования денежной массы;
— ограниченность сферы применения субъектами внешнеэкономической деятельности права продления сроков валютных расчетов и неурегулированность порядка получения заключения уполномоченного органа для осуществления операций с превышением установленных сроков расчетов в иностранной валюте в рамках выполнения внешнеэкономических договоров;
— применение общего предельного срока обязательного зачисления валютной выручки резидентов по всем внешнеэкономических операций без учета фактических степеней их влияния на денежно-кредитный рынок и дальнейших хозяйственных планов осуществления валютных расчетов субъектами ВЭД;
— неурегулированность порядка освобождения резидента от уплаты пени за просрочку расчетов в иностранной валюте в случае невыполнения нерезидентом своих обязательств по заключенному договору (контракту)
— неопределенность оснований и порядка проведения документальных проверок, по результатам которых из субъектов внешнеэкономической деятельности взимается пеня за просрочку расчетов в иностранной валюте.

3. Устаревшие и обременительные для внешней торговли требования по лицензированию отдельных видов разовых валютных операций, в частности устаревший механизм лицензионного регулирования и административного контроля открытия валютных счетов и размещение валютных ценностей за пределами Украины и обязательность получения в таких случаях индивидуальных лицензий Национального банка Украины, что создает лишние барьеры для экспортеров продукции и увеличивает их административные расходы.
5. Наличие обременительных и лишних административных барьеров в осуществлении инвестиционной деятельности и привлечении иностранных инвестиций.

           Концепция нового валютного регулирования предусматривает постепенное поэтапное снятие действующих валютных ограничений и механизмов валютного контроля, в частности, в сфере осуществления внешнеэкономических операций. При подготовке проекта Закона учтены положения указанной Концепции и предусмотрены соответствующие механизмы их реализации с учетом обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

21 июня Верховная Рада приняла закон «О валюте и валютных операциях» (вступит в силу в феврале 2019 года). Этот Закон устанавливает общие правовые основы в сфере проведения валютных операций и осуществления валютного регулирования и валютного надзора, а также определяет права и обязанности субъектов валютных операций и ответственность за нарушения норм валютного регулирования с целью внедрения свободного проведения валютных операций, правовое обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций на территории Украины.
Законом отменена старые законодательные акты — Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и вносятся изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Законом определены такие принципы валютного регулирования в Украине:

 • независимость монетарной политики государства;
 • гибкий валютный курс;
 • независимость Национального банка Украины в формировании и внедрении валютной политики;
 • приоритет рыночных инструментов валютного регулирования на административными;
 • свобода проведения валютных операций (так, новым Законом отменены индивидуальные валютные лицензии);
 • осуществление государственной политики в области валютного регулирования и валютного надзора в целях обеспечения стабильности финансовой системы и платежного баланса, Украина обеспечения свободного движения капитала, либерализации финансовых услуг, содействия торговле и инвестициям.

Так, Законом установлен принцип свободы проведения валютных операций, который означает, что любые валютные операции осуществляются без ограничений, если иное не предусмотрено валютным законодательством. При этом дальше определено, что нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины в сфере осуществления валютных операций.

Национальный банк Украины при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, давления на платежный баланс Украины, возникновение обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и / или финансовой системы страны имеет право вводить меры защиты в виде:

 1.  обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте ;
 2.  установление предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров;
 3.  установление особенностей проведения операций, связанных с движением капитала;
 4.  введение специальных разрешений на проведение отдельных валютных операций;
 5.  резервирование средств по валютным операциям;
 6.  других мероприятий, определенных статьей 71 Закона Украины «О Национальном банке Украины».

При этом Наличие признаков, которые являются основанием для введения мер защиты, подтверждает Совет по финансовой стабильности, полномочия которой определяются указом Президента Украины. Срок действия таких мер защиты не должен превышает шести месяцев с момента их введения (что также является одним из положений Соглашения об ассоциации с ЕС).

Однако данным Законом все так же не урегулирован вопрос статуса криптовалют в Украине.

Регистрация права собственности на недвижимость в Крыму

Минрегионразвития своим приказом № 304 от 13.06.12 г. внесло изменения в «Порядок принятия в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) строений, которые построены без разрешения на выполнение строительных работ..», утвержденный Приказом № 91 от 24.06.2011 г.

(далее…)

Создание Высшего антикоррупционного суда Украины: подсудность и структура

7 июня 2018 года был принят Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде», что было необходимым условием предоставления следующего транша МВФ. Закон подписан Президентом и вступил в силу. Закон «О судоустройстве и статусе судей» предоставляет срок 1 год на создание Высший антикоррупционный суд со дня вступления в силу Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». При этом Высший антикоррупционный суд, согласно требованиям законодательства, начнет свою работу при условии назначения не менее 35 его судей, в том числе 10 судей Апелляционной палаты. Высший антикоррупционный суд является постоянным высшим специализированным судом, который осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным производствах о преступлениях, отнесенных к его подсудности. Как видим, при таких полномочиях ВАС сосредотачивает в себе обе судебные инстанции, что ставит под сомнение объективность института обжалования.

Так, Высшему антикоррупционному суду подсудны различные коррупционные преступления, в случае их совершения путем злоупотребления властью, полномочиями или служебным положением (такие, как присвоение, растрата имущества или завладение им, кража и присвоение документов, штампов, печатей путем злоупотребления служебным положением, преступления в отношении использования и присвоения оружия и боеприпасов, наркотических средств, прекурсоров, психотропных веществ вследствие злоупотребления служебным положением) , а также нецелевое использование бюджетных средств, подкуп работника, получение неправомерной выгоды, злоупотребление влиянием, нарушение правил оборота наркотических средств.

При этом обязательным условием является то, что размер предмета преступления или причиненного им вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума на время совершения преступления (с 1 января 2018 року- это 881 тыс. грн).

Для содействия в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшей квалификационной комиссией судей Украины Высшего антикоррупционного суда предусмотрено создание Общественного совета международных экспертов.

Новые европейские правила обработки персональных данных GDPR: что нужно знать украинским компаниям.

GDPR(General Data Protection Regulation №2016/679) -Общий регламент по защите данных — нормативный акт Европейского союза, вступивший в силу 25 мая 2018 года, принятый с целью защиты персональных данных  лиц -граждан стран Евросоюза, усиления контроля над персональными данными и ужесточения ответственности за несоблюдение положений (вплоть до 20 миллионов евро или 4% годового оборота компании -нарушителя).

Негативные последствия за несоблюдение положений  Регламента могут иметь место для украинских компаний, ориентированных на европейский и международные рынки. К таким относятся как филиалы, представительства  украинских компаний в ЕС, так и, например, украинские компании, зарегистрированные в Украине, но реализующие товары или услуги по интернету в страны ЕС (например, услуги по продаже билетов, гостиничные услуги для европейских граждан и т.п.) так как Регламент имеет экстерриториальный принцип действия  и применяется к компаниям по всему миру, обрабатывающим персональные данные резидентов ЕС. При этом виды персональных данных не исчерпывающие, ими могут быть любая информация, относящаяся к человеку и позволяющая прямо или косвенно его идентифицировать,в том числе имя, он-лайн идентификатор (например, IP адрес) , различные факторы, свойственные физической, физиологической, генетической, умственной, культурной, социальной идентичности человека. Таким образом, начиная с 25 мая  любая украинская компания, использующая, обрабатывающая данные европейского гражданина обязана получить четкое активное (не в форме молчания или бездействия) согласие на это у их обладателя, а также обязана удалить персональные данные по требованию от обладателя данных (так называемое, право на забвение).

Правовое регулирование процессов слияния и поглощения в Украине.

Правовое регулирование процессов слияния и поглощения находит свое выражение в нескольких нормативно-правовых актах. Так, Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований»в редакции 06.01.2018 года регламентирует вопросы регистрации при слиянии и присоединении юридических лиц. Однако, законодатель использует термин не поглощение, а «присоединение».  Так, в ст. 4 Закона закреплено, в случае слияния юридических лиц осуществляется государственная регистрация вновь созданного юридического лица и государственная регистрация прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате слияния. Слияние считается завершенным с даты государственной регистрации прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате слияния. В случае присоединения юридических лиц осуществляется государственная регистрация прекращения юридических лиц, которые прекращаются в результате присоединения, и государственная регистрация изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, о правопреемстве юридического лица, к которому присоединяются. Присоединение считается завершенным с даты государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, о правопреемстве юридического лица, к которому присоединяются.

Отдельные вопросы прекращения юридического лица урегулированы Гражданским кодексом Украины. Так, в соответствии ст. 104 Гражданского кодекса Украины юридическое лицо прекращается в результате реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации. В случае реорганизации юридических лиц имущество, права и обязанности переходят к правопреемникам.

В Кодексе указывается на то, что слияние, присоединение, разделение и преобразование юридического лица осуществляются по решению его участников или органа юридического лица, уполномоченного на это учредительными документами, а в отдельных случаях — по решению суда или соответствующих органов государственной власти. При этом законом может быть предусмотрено получение согласия соответствующих органов государственной власти на прекращение юридического лица путем слияния или присоединения.

Административное обжалование налоговых уведомлений-решений: порядок действий.

Все решения, принятые контролирующим органом, могут быть обжалованы в административном или судебном порядке. Административное обжалование имеет место в случае, когда налогоплательщик считает, что контролирующий орган (орган государственной фискальной службы) неправильно определил сумму денежного обязательства или принял любое другое решение, противоречащее законодательству или выходит за пределы полномочий контролирующего органа он имеет право обратиться в контролирующий орган высшего уровня с жалобой о пересмотре этого решения.  Такая жалоба подается исключительно в письменной форме в течение 10 календарных дней, следующих за днем ​​получения налогового уведомления-решения или другого решения контролирующего органа, которое обжалуется.

Для налогоплательщика важно знать, что во время процедуры административного обжалования обязанность доказывания того, что любое начисление, осуществленное контролирующим органом в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины, или любое другое решение контролирующего органа является правомерным, возлагается на контролирующий орган. В случае, если контролирующий орган принимает решение о полном или частичном неудовлетворении жалобы налогоплательщика, такой налогоплательщик имеет право обратиться с жалобой в контролирующий орган высшего уровня.

Однако, учитывая изменения в налоговом законодательстве и то, что функции государственных налоговых инспекций в настоящее время ограничены только сервисным обслуживанием налогоплательщиков, проводить налоговые проверки  и выносить по их результатам налоговые уведомления-решения уполномочены только контролирующие органы областного значения (например, Главное управление ГФС в Харьковской области). Это значит, что обжаловать в административном порядке налоговое уведомление-решение, вынесенное Главным управлением ГФС в Харьковской области можно только в центральный орган исполнительной власти- Государственную фискальную службу в г.Киев. А решение Государственной фискальной службы является окончательным и не подлежит дальнейшему административному обжалованию, но может быть обжаловано в судебном порядке.

Контролирующий орган, рассматривающий жалобу налогоплательщика, обязан принять мотивированное решение и направить его в течение 20 календарных дней, следующих за днем ​​получения жалобы, в адрес налогоплательщика по почте с уведомлением о вручении или предоставить ему под расписку. При этом, если такое решение по жалобе налогоплательщика не направляется налогоплательщику в течение 20-дневного срока, такая жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика со дня, следующего за последним днем ​​указанных сроков .

Электронное обжалование в ходе процедуры закупок

Жалоба в Антимонопольный комитет иили требование к заказчику торгов могут подаваться только в формате электронного документа. Сразу после подачи жалобы в Prozorro, система автоматически вносит его в реестр. При этом в законодательстве установлены строгие требования к форме и содержанию данной жалобы, а также четкие сроки, которые в в зависисмоти от стадии торгов (подача тендерных предложений, их рассморение и оценка) составляют от 4 до 10 дней . Так,   в случае подачи жалобы до момента окончания срока, который установлен для подачи тендерных предложений, — не позже 4 календарных дней, к моменту окончания данного срока. Если жалоба подается после стадии рассмотрения тендерных предложений и определения на соответствие участников заданным Заказчиком критериям, то срок подачи вышеуказанной жалобы исчисляется 5-дневным сроком с момента публикации протокола рассмотрения предложений. При подааче жалобы после стадии оценки предложений участников Заказчиком,  жалоба может подаваться в течение 10 дней с момента публикации сообщения о намерении заключить договор о закупке.

При этом участнику торгов важно знать, что в случае нарушения даных  сроков жалобы автоматически не принимаются элктронной системой. Кроме того, орган обжалования оставляет жалобу без рассмотрения и в случае, если жалоба не соответствует установленнм в законодательстве требованиям, а оплата за подачу жалобы  при этом не возвращается.

Таким образом, при подаче жалобы важно не пропустить сроки обжалования в зависимости от стадии проведения закупки и за эти отведенные законом несколько дней  составить жалобу, в которой с сылкой на нормы действующего законодательства, предоставить аргументированные доказательства нарушений, а также по пунктам изложить свои требования.  От того, насколько юридически грамотно составлена и своевременно подана Ваша жалоба зависит успех ее рассмотрения и Ваша победа в тендере.

Нарушения в ходе проведении закупок: как реагировать участнику торгов?

Большинство участников публичных закупок сталкиваются с теми или иными нарушениями при проведении электронных торгов и других процедур закупок.  

Обобщая имеющийся опыт юридического сопровождения закупок, можем выделить такие типичные  нарушения, ставшие причиной обращения с жалобами и в суд. Так, чаще всего указываются нарушения связанные с тендерными  предложениями, содержащими дискриминационные требования для отдельных участников (например, необоснованно осложненными и завышенными требованиями технического характера); необоснованным отклонением тендерных предложений; несвоевременным размещением документации,  нарушением сроков опубликования договоров в системе prozorro, допуском к аукциону участника, предложение которого не соответствует требованиям заказчика; неправомерной дисквалификации участника, необоснованным выбором победителя торгов и многие другие.

          На такие нарушения необходимо грамотно и оперативно реагировать для достижения поставленной участником цели, а именно — победы в торгах (тендерах). Для защиты прав участников торгов на всех этапах  государственных (публичных) закупок применяется процедура электронного обжалования в системе Prozorro. Так, в случае выявления нарушения при проведении допороговых закупок любой участник закупок может обратиться к заказчику с требованием об устранении нарушения в процессе проведения закупки через электронную площадку, а при проведении сверхпороговых закупок — подать жалобу в Антимонопольный комитет Украины.

Для участника торгов важно то, что в случае принятия жалобы к рассмотрению электронная система закупок автоматически приостанавливает начало электронного аукциона, а заказчику торгов запрещается совершать любые действия и принимать любые решения относительно закупки, в том числе заключать  договор о закупке. Решение органа обжалования вступает в силу со дня принятия и является обязательными для выполнения заказчиком и другими лицами, которых они касаются. При этом решение может быть обжалованно в судебном порядке в течение 30 дней со дня его опубливаания в электронной системе закупок.

Проверки по труду — 2018

Как известно, с мая 2017г. действует Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденный Постановлением КМУ от 26.04.2017г.  Данным Порядком установлено (далее…)

Законодательные изменения -2018

Юридическая компания  POLEX  поздравляет своих клиентов, партнеров и друзей с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! Желаем процветания вашему бизнесу, семейного благополучия, успехов и развития!

Предлагаем вам обзор основных законодательных изменений, которые необходимо учитывать бизнесу в 2018 году. Наши клиенты и абоненты получают постоянную юридическую поддержку по всем возникающим вопросам.

 1. Верховной Радой принят Закон о госбюджете на 2018 год, которым, в частности, установлен с 1 января размер минимальной заработной платы на уровне 3723 грн. (в почасовом размере — 22,41 в час). Это повлечет за собой изменение всех производных показателей, в том числе: размер санкций за нарушение трудового законодательства, минимальный размер ЕСВ, порог индексации заработной платы, размер выходного пособия при увольнении и т.д
 2. Принят Закон №2245-VIII от 07.12.17г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», которым предусмотрено повышение ставок на акцизный сбор, экологический налог, а также ужесточение вопрос уплаты пошлины и НДС при ввозе определенных видов товаров (без уплаты пошлины можно будет получить не более 3х посылок стоимостью по 150 евро; предусмотрен беспошлинный ввоз товаров через аэропорты по 1000 евро, а при вьезде через другие пункты пропуска действует ограничение 500 евро и 50 кг веса). Кроме того, для IT- бизнеса расширили льготу по НДС : до 2023 года освобождаются от НДС операции по поставке программной продукции и операции с программной продукцией, плата за которые не считается роялти. Для фармацевтической отрасли расширили сферу применения ставки НДС в 7%, в том числе на импорт и продажу медизделий.

Указанные изменения действуют  с 1 января 2018 года, и уже сейчас клиенты  и абоненты компании POLEX активно обращаются за консультациями, связанными с вопросами налогообложения хозяйственных операций.

 1. Очень много вопросов от абонентов и клиентов компании POLEX связано с вопросами регистрации налоговых накладных . В этой связи интересны изменения в НКУ, внесенные Законом 2198-VIII, вступившим в силу 3 декабря, которым продлен срок с 365 до 1095 дней, в течение которого покупатель имеет право отнести суммы НДС из зарегистрированной НН в налоговый кредит, а также предоставлено всем налогоплательщикам право регистрировать налоговые накладные, составленные начиная с 1 июля 2015 года, без ограничения сроком.
 2. Законом №2148-VIII в рамках пенсионной реформы увеличена максимальная величина базы для начисления ЕСВ с 25 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 15 размеров минимальной заработной платы (на сегодняшний день это 55845 грн).
 3. Законом №2164-VIII от 05.10.2017г. « О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» изменен порядок предоставления финотчетности, в частности, введено обязательное применение МСФО и прохождение аудита для крупных предприятий и «предприятий публичного интереса»; сокращена отчетность для малого бизнеса. Также предусмотрено предоставление отчета о платежах в пользу государства и отчета об управлении, введены критерии для разделения предприятий на микропредприятия, малые, средние или крупные.
 4. С 2018 года действует новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, предусмотренная Приказом Минфина от 06.08.2017г. №556. В частности, изменениями предусмотрено, что физические лица-предприниматели отражают в декларации амортизационные отчисления по расходам, связанным с приобретением (самостоятельным изготовлением) основных средств и нематериальных активов. Те предприниматели – ФЛП, которые в отчетном году прекратили предпринимательскую деятельность, предоставляют декларацию с отражением даты принятия решения о прекращении.

 

Изменения в сфере ВЭД

Законом Украины от 03.11.2016г. №1724-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг», который вступит в силу с 3 января 2017 года, внесены изменения в нормативное регулирование ВЭД, в том числе в законы Украины «О внешнеэкономической деятельности», «О порядке расчетов в иностранной валюте», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

В частности, заключение внешнеэкономических договоров станет возможным не только в письменной, но и в электронной форме. Установлено, что документы в электронной форме также являются первичными документами бухгалтерского учета, при условии соблюдения требований законодательства об электронных документах и электронном документообороте. Например, счет (инвойс) признается первичным документом и может быть подписан с помощью личной подписи, аналога собственноручной подписи, электронной подписи или электронной цифровой подписи, электронной подписи одноразовым идентификатором (при этом необходимой будет только подпись экспортера). Акцептом контрагента-нерезидента с объемом и качеством предоставленных услуг будет признаваться факт оплаты нерезидентом выставленного счета.

Отменен контроль сроков расчетов в сфере ВЭД при экспорте услуг (кроме транспортных и страховых), прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав.

Установлена норма , в соответствии с которой банки не будут иметь права требовать перевод документов на украинский язык в случае их оформления на английском языке.

Вышеуказанные изменения направлены на упрощение ведения предпринимательской деятельности для малого и среднего бизнеса, и в частности, для украинской IT-индустрии, сферы предоставления интеллектуальных услуг, креативных индустрий. Ожидается, что реализаций данных законодательных изменений приведет к выводу значительного объема экспорта услуг в легальную плоскость, увеличит приток валютной выручки.

Компания АК «POLEX» оказывает услуги по юридическому сопровождению ВЭД, подготовке и корректировке ВЭД-контрактов, услуги в сфере бухгалтерского учета и налогообложения ВЭД, услуги по аккредитации и лицензированию ВЭД.

Что делать? Хотят признать недействительным государственный акт на землю.

Во многих областях Украины органами прокуратуры активизирована работа по защите интересов государства в сфере использования земель сельхозназначения. Как утверждают органы прокуратуры, такая работа способствует (далее…)

Запрет банкам на взыскание долгов по кредитам

В последние годы по кредитным взаимоотношениям с банками сложилась практика, когда к заемщикам, взявшим кредиты и имеющим небольшие недоплаты по ним со сроком более трех лет, банки через суд массово предъявляли иски о взыскании долгов с начислением процентов, пени и штрафов.

При этом для обоснования правомерности продления установленного законодательством срока исковой давности, банки предоставляли в суд подписанные своими клиентами кредитные договора (соглашения) с указанием в них на такой документ, как Условия предоставления потребительских кредитов, которые заемщики не подписывали. А в указанный документ (Условия предоставления потребительских кредитов) банки вносили в том числе и положение о продлении срока исковой давности, установленного законодательством Украины.

Решение Верховного Суда Украины по делу №6-16цс15 по сути запрещает банкам взыскание основной суммы задолженности со сроком более трех лет, а штрафов – со сроком более года. Судом указано, что исковая давность, установленная законом, может быть увеличена только по соглашению сторон. Договор об увеличении срока исковой давности заключается в письменной форме (часть первая статьи 259 ГК Украины). С учетом положений статьи 207 ГУ Украины, сделка считается совершенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в документах, которыми обменялись стороны. Сделка считается совершенной в письменной форме, если она подписана ее стороной (сторонами).

ВСУ подчеркнул, что исходя из правового анализа указанных норм законодательства, Условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам, которыми установлен увеличенный срок исковой давности, нельзя считать составной частью заключенного между сторонами кредитного договора, если такой документ не содержит подписи заемщика, и если не установлено наличие надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих, что именно эти Условия понимал заемщик, подписывая документы заимодавца, а также что Условия содержали увеличенный срок исковой давности в момент подписания заявления заемщиком, или что в дальнейшем такие условия, и в частности, по увеличению срока исковой давности, не изменялись.

Таким образом, в деле №6-16цс15 Верховный суд Украины постановил, что на возврат долгов (кредитов) у банков есть три года, и ко всем спорам с должниками будет применяться только этот срок исковой давности, если человек не поставил свою подпись под документом по его продлению.

Компания POLEX в своей практике успешно применяет данную позицию Верховного суда, и имеет положительный опыт разрешения споров своих клиентов с банками, и в частности, по спорам, связанным с заключением и исполнением кредитных договоров.

Корпоративные договоры

В 2017 году украинский законодатель продемонстрировал готовность к имплементации западной правовой доктрины в сфере корпоративного управления. 23 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении корпоративных договоров», которым отныне будут регулироваться соглашения дольщиков и акционеров. Ранее для заключения таких договоров (shareholder  agreement), участникам/акционерам приходилось создавать иностранные «прокладки» — компании, существовавшие в юрисдикциях с гибким корпоративным законодательством, исключительно с целью ведения корпоративного управления.

Участники украинских ООО, обществ с дополнительной ответственностью и акционеры акционерных обществ  получат возможность регулировать свои взаимоотношения в рамках корпоративного управления. Например, участники смогут:

1)    обязывать участников или их представителей присутствовать на Общем собрании;

2)    определять порядок голосования на общем собрании (в т.ч. голосовать «за» или «против» по конкретным вопросам повестки дня; голосовать таким же образом, как какой-либо другой участник);

3)    определять права отдельных участников назначать должностных лиц в органы управления предприятия;

4)    устанавливать порядок разрешения Deadlock-ов (когда конфликт интересов собственников равных долей (50%/50%) блокирует возможность управления предприятием и/или выхода из него);

5)    регулировать порядок и цену продажи и выкупа долей/акций участников. Для этой цели в Гражданский кодекс введен целый новый институт Опционного договора (ст. 1143-1), в рамках которого одна из Сторон договора имеет право потребовать от другой стороны выполнения определенных действий;

6)    выдавать безотзывную доверенность по управлению корпоративными правами;

7)    заключать договора с кредиторами, согласно которым они обязуются реализовывать свои корпоративные права определенным образом, гарантируя таким образом защиту инвестиций в форме займов и кредитов.

Бочкой меда станет конфиденциальность корпоративного договора в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью: стороны такого соглашения обязаны раскрывать его только остальным участникам общества, которые не являются сторонами договора. В случае акционерных обществ, факт заключения договора придется раскрыть Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в случае, если договор касается акций или прав по ним.

Без сомнения, новая доступная модель корпоративного управления послужит защите интересов миноритариев в больших предприятиях, обеспечит значительное повышение эффективности управления, будет способствовать привлечению инвестиций в украинские компании, поскольку позволит защитить интересы инвесторов.

Отмена печатей

23 марта 2017г. Верховная Рада Украины приняла Закон № 4194 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями Украины», которым предусмотрена полная отмена всех требований к наличию печатей у юридических лиц и ФЛП или их оттисков на документах во взаимоотношениях субъектов хозяйствования друг с другом или с государственными органами.

Подчеркнем, что изменения касаются в том числе:

1)    -Вопросов использования печатей всеми субъектами хозяйствования – с момента вступления в силу закона это право, но не обязанность таких субъектов (изменения в статью 581 Хозяйственного кодекса Украины);

2)-   -Вопросов наличия оттиска печати на любом документе, подаваемом в органы государственной власти и местного самоуправления – с момента вступления в силу закона, на таких документах должна быть только подпись уполномоченного лица субъекта хозяйствования или личная подпись физического лица-предпринимателя. Более того, требование проставления на документе печати или отказ принимать документ без печати (как и требования о нотариальном заверении документа, если необходимость такого заверения не предусмотрена законом) со стороны должностными лицами госорганов или органов местного самоуправления теперь преследуется в административном порядке – за такие деяния предусмотрен штраф до 1700 грн.(100 необлагаемых минимумов доходов;

3)    -вопросов проставления печати на доверенностях юридических лиц частного права – с момента вступления Закона в силу, такие доверенности будут действительны за простой подписью соответствующего руководителя или соответствующего уполномоченного лица субъекта хозяйствования;

4)   -влияния наличия или отсутствия оттиска печати на документе на его действительность – с  момента вступления в силу закона не являются и не могут быть признаны недействительными документы, на которых отсутствует печать;

В целом, можно утверждать, что законодатель таким образом совершил дерегулирование и существенно сократил количество причин для т.н. «бюрократических проволочек», упростил взаимодействие органов государственной власти и субъектов хозяйствования. Однако неизвестно, как такое решение повлияет на появление «черных» схем и различных способов мошенничества с документами.

Перестройка системы правосудия в Украине

С 15 декабря 2017 года в Украине вступил в силу Закон Украины от 03.10.17г. №2147-VIII, которым фактически принят пакет судебной реформы, начата коренная перестройка работы всей системы правосудия в Украине. В новой редакции изложены Кодекс Административного Судопроизводства, Хозяйственный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, также  внесены изменения в Уголовно – процессуальный кодекс, Закон о судебном сборе и ряд других законов.

Из важнейших новаций можно отметить внедрение монополии на профессиональную адвокатуру в судах (исключение споры составляют споры по трудовым отношениям, социальным правам и споры по избирательному процессу), а также отмену неприкосновенности судей, масштабные антикоррупционные мероприятия, в частности  переаттестация всех судей и др.

Уже с 1 января 2018 года исключительно прокуроры или адвокаты представляют  интересы в верховном суде и судах кассационной инстанции, а с 1 января 2019 года монополия адвокатов будет действовать в судах первой инстанции.

Масштабность грядущих изменений отражается на работе судебных органов, работники которых стремятся по максимуму завершить текущие судебные дела до 15 декабря.

Компания POLEX, имеющая в своем активе 20 лет успешной практики, 99% выигранных дел, а также слаженную и высокоорганизованную команду адвокатов, представляет в судах всех инстанций интересы как частных лиц, так и бизнеса.

Часто задаваемые вопросы