Успішне застосування рішення Європейського суду з прав людини по справі «Щокін проти України» при захисті клієнта у податковому спорі.

   Слід зазначити, що частиною 1 ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

   Справа «Щокін проти України» (Shchokin v. Ukraine, заяви № 23759/03 та 37943/06), позивачем за якою є доктор юридичних наук Щокін Ю.В., один з провідних спеціалістів команди POLEX за практикою Міжнародне право (детальніше тут: https://polex.ua/news/kompaniya-polex-otkryivaet-novoe-napravlenie-uslug-public-consulting-v-mezhdunarodnom-prave ), є христоматійною та успішно використовується платниками податків та судами вже багато років.

       Так, адвокати Polex успішно представили інтереси клієнта - крупного сільськогосподарського виробника у спорі з ДФС щодо донарахуванн понад 95 000 грн. майнового податку. Постійний клієнт компанії POLEX -юридична компанія, крупний виробник сільськогосподарьскої продукції, звернувся до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від про визначення суми податкового зобов'язання у розмірі понад 95 000 грн (як донарахування сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки щодо будівель свинарників, коровників, розподільників та інкубаторів, що належать позивачу на праві власності.

       Заявлені позовні вимоги обґрунтовані тим, що належні позивачу будівлі тваринництва» (свинарники та коровники, розподільники), а також будівлі для птахівництва (інкубатори) використовується ним безпосередньо у сільськогосподарській діяльності для вирощування птахів та худоби, а відтак, згідно з п.п. "ж" п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України на ці будівлірозповсюджується пільга у справлянні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зв'язку із чим нарахування податку є протиправним. Так, згідно з п. "ж" п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

       Відповідач, ГУДФС у Харківській області, з поданим позовом не погодився, в обґрунтування заперечень зазначивши, що до належної особі будівлі не застосовується пільга зі сплати податку на нерухоме майно, оскільки така пільга передбачена виключно стосовно фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку четвертої групи, яким позивач не є. При цьому ГУДФС посилалався на норму Податкового кодексу України (п. 14.1.235 ст. 14) , що містить визначення сільськогосподарського товаровиробника виключно у контексті застосування спеціального режиму оподаткування результатів господарської діяльності платника.

        Однак позивач посилався на застосування норм Закону України «Про сільськогосподарський перепис» у силу якого позивач все ж таки підпадає під визначення сільськогосподарського товаровиробника.

       При цьому в огрунтуванні своєї позиції щодо можливості застосуванння норм неподаткового закону при визначенні термінів позивач посилався на рішення Європейського суду з прав людини від 14.10.2010 р. по справі «Щокін проти України» (Shchokin v. Ukraine, заяви № 23759/03 та 37943/06), а також рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2011 р. по справі «Серков проти України» (Serkov v. Ukraine, заява № 39766/05) Європейським судом з прав людини фактично надане тлумачення змісту ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та принципу верховенства права, згідно з яким національне законодавство має бути чітким та узгодженим, відповідати вимозі «якості» закону, забезпечувати адекватний захист осіб від свавільного втручання у права заявника, а у разі протилежного (тобто у разі неоднозначного трактування норми права) підлягає застосуванню найбільш сприятливий для заявника підхід.

        Враховуючи обгрунтовані доводи адвокатів позивача у тому числі про те, що оскільки національний законодавець звільнив від оподаткування будівлі сільськогосподарського призначення для осіб із статусом сільськогосподарських товаровиробників, то суд не вбачив жодних перешкод для поширення дії цього правила на інших осіб, котрі у законний спосіб одержують дохід від продажу власно створеного сільськогосподарського товару (тобто від ведення діяльності у сфері сільського господарства) та прийняв рішення на користь платника податків.

           Таким чином адвокатами компанії РOLEX було доведено факт порушення владним субєктом прав та інтересів платника податків у сфері публічно-правових відносин та судом було визнано протиправними та скасовано податкове повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.