медиация

Підписання Україною Сінгапурської конвенції “Про міжнародні угоди, укладені в результаті медіації”: нововведення та правові наслідки

16 августа 2019 года

    Медіація – це структуровані переговори, в яких сторони намагаються самостійно, на добровільній основі, досягти згоди за допомогою третьої незалежної сторони – медіатора. В медіації використовуються інноваційні технології переговорів, які націлені на прийняття креативних рішень сторонами, і не концентруються тільки на їх правових та інших позиціях, максимально задовольняючи реальні інтереси та потреби всіх сторін.

    Медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів у розвинених країнах світу. Медіація отримала значного розвитку в країнах Європейського Союзу, Австралії, США та активно розвивається на території країн пострадянського простору.

   7 серпня 2019 року представником від України міністром юстиції України Павлом Петренком в місті Сінгапурі було підписано Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про міжнародні угоди, укладені в результаті медіації” (Сінгапурська Конвенція), а також Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію і міжнародні угоди, укладені в результаті медіації. Україна є однією із 46 країн, що підписали дану конвенцію. В основі нововведень, які лежать при ратифікації вказаних актів, є абсолютно новий спосіб вирішення спорів між суб’єктами міжнародних комерційних відносин – це комерційна медіація. Інститут медіації в Україні тільки зароджується, а підписання такого роду міжнародних договорів лише пришвидшить запровадження медіації.

    Конвенція буде врегульовувати наступні види спорів, що підпадають під вимоги: спір має бути міжнародним, тобто принаймні дві сторони угоди ведуть бізнес у різних державах, або сторони походять з держави іншої, ніж та, у якій виконана значна частина зобов’язань чи предмет угоди з якою тісно пов’язаний; спір має належати до сфери економічних відносин, тобто правила конвенції не застосовуються до угод за результатами медіації зі споживчих спорів, де однією зі сторін є фізична особа (споживач), а також сімейних, спадкових та спорів з трудового права; угода за результатами медіації має бути укладена в письмові формі, чому також відповідатиме комунікація в електронному вигляді, з якої можливо встановити зміст домовленостей сторін; медіатор має підтвердити застосування процедури медіації, зокрема шляхом підписання угоди, або видати відповідне письмове підтвердження.

     Ця конвенція буде регулювати економічні (господарські) спори, що виникають з приводу ведення бізнесу між міжнародними суб’єктами, наприклад великими підприємствами, транснаціональними корпораціями тощо.

   Але даний порядок вирішення спорів хоч і нагадує собою процедуру арбітражу, але відмінний від міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародний комерційний арбітраж по своїй суті спрямований на вирішення спору в аспекті встановлення «правоти» однієї із сторін, натомість медіація спрямована на примирення сторін і досягнення наслідків, які були б сприятливими для обох сторін.

З прийняттям вказаних актів залишається багато невизначених питань, зокрема одним із них є суб’єкт та порядок виконання вказаного рішення. Вважається, що виконання рішення буде здійснюватись компетентним органом держави, але кожна країна-учасниця буде сама вирішувати який це орган, що стосується України, то ймовірно виконання такого рішення буде здійснюватись судом. Для прикладу можемо сказати, що виконання міжнародних арбітражів в Україні відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу здійснюється Апеляційним судом міста Києва.

   З підписанням вищевказаних документів у чинне законодавство України не вносилось ніяких змін і не відбувалось прийняття нових актів. Подальша реалізації процедури комерційної медіації вплине на зміни в законодавство, зокрема очікуватимуться зміни в процесуальні кодекси і можливе прийняття окремого закону “Про медіацію”, законопроект якого вже зареєстрований у Верховній Раді України.

    Компанія POLEX має успішний досвід юридичного супроводу досудового врегулювання спорів, претензійної роботи, проведення переговорів з іншою стороною спору, а також супроводу виконання рішення, досягнутого в ході медіації.