конвенция Украины и Кипра

Ратифікація Протокола до Конвенції між Україною та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування: наслідки для бізнесу

7 ноября 2019 года

   Кіпр є однією з найбільш привабливих країн для українських бізнесменів і інвесторів, оскільки юрисдикція цієї країни передбачає сприятливі умови. Кіпрське законодавство передбачає як різноманітні податкові привілеї, так і переваги, обумовлені численними договорами про уникнення подвійного оподаткування. Збереження пільгового податкового клімату Кіпру є важливою обставиною, що сприяє популярності цієї юрисдикції серед податкових резидентів України. Однак законодавство Кіпру продовжує посилюватися в бік відповідності світовим міжнародним стандартам боротьби із розмиванням податкової бази та ухиленням від сплати податків.

     30 жовтня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Протокол до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі-Конвенція). Протокол істотно впливає на оподаткування операцій, які виникають між резидентами України і Кіпру, зачіпаючи, зокрема, особливості оподаткування дивідендів і доходів від продажу майна (capital gains).

      Основна суть змін полягає в зниженні максимальної ставки податку на репатріацію з 15% до 10%, і посилення умов для застосування зниженої ставки податку на репатріацію (5%) при виплаті дивідендів (за умови, що фактично має право на володіє не менш ніж 20 відсотками капіталу компанії , що сплачує дивіденди, або інвестував в придбання акцій або інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро).

     При виплаті доходу з України податок на репатріацію в Україні складає 5% за умови, якщо кіпрський холдинг (а) є резидентом Кіпру, (б) володіє принаймні 20% капіталу українських компаній або розмір інвестицій кіпрської компанії в українську компанію складає не менше 100 тис. доларів США, та (в) є бенефіціарним власником отриманих дивідендів.

    У звязку із чим проблемними моментами є визначення статусу податкового резидента та бенефіціарного власника. Отримувач доходів повинен кваліфікуватись як податковий резидент, тільки в такому разі до нього застосовуватимуться положення Конвенції.

      Відповідно до ст. 103.4 – 103.5 Податкового кодексу України: 103.4. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

      Згідно зі Статтею 103.3 Податкового кодексу України Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів.

    При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.»

     Документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути документ, який підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, але не виключно документ, виданий компетентним органом країни, з якою укладено міжнародний договір України, ліцензія, патент, офіційно оформлений торговий знак тощо. Як приклад, якщо резидент Республіки Кіпр на момент виплати дивідендів володіє 100% статутного капіталу резидента України, то при виплаті таких доходів застосовується положення ст. 10 Конвенції щодо застосування зниженої ставки для оподаткування, за умови, що нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем такого доходу та статус його резидентства підтверджено довідкою. В іншому випадку - 15%.

     Міністерство Фінансів України та Уряд Кіпру погодили наступні зміни до договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром (в грудні 2015 року підписано Протокол, нещодавно було ратифіковано Україною ):

   Доходи резидента Кіпру, отримані при відчуженні акцій / корпоративних прав української компанії, вартість яких більше, ніж на 50% прямо чи опосередковано складається з нерухомості, розташованої на території України, можуть оподатковуватись в Україні (раніше - ні)

Для застосування 5% податку на доходи нерезидентів при виплаті дивідендів з України повинні виконуватись наступні умови: мінімальний розмір інвестиці – 100 000 Євро та мінімальний розмір участі – 20% в статутному капіталі української компанії (раніше – достатньо було 1 критерію). Податок на доходи нерезидентів при виплаті відсотків – 5% (раніше - 2 %)

     У свою чергу, згідно зі змінами, які вносяться Протоколом, при виплаті доходу у вигляді capital gains на користь резидента Кіпру, він буде підлягати оподаткуванню податком на репатріацію в Україні за ставкою 15%.

    Як бачимо, Протокол до Договору між Кіпром та Україною про уникнення подвійного оподаткування вносить суттєві зміни в умови Договору. Ратифікація Україною Протоколу до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Кіпром є логічним наслідком глобальної політики держав щодо посилення боротьби з ухиленням від сплати податків. Незважаючи на те, що всі зміни в даний договір передбачають збільшення податкових ставок і ускладнення умов для застосування більш низьких ставок, при грамотній роботі юриста в сфері міжнародного податкового права Договір між Кіпром та Україною є одним з найбільш вигідних договорів серед подібних з іншими державами.

     Питання, пов'язані з оподаткуванням суб'єктів бізнесу в Україні, в тому числі при здійсненні ЗЕД, є багатоаспектними, складними і неоднозначними. Компанія «POLEX» має напрацьовану практику застосування податкового законодавства при захисті інтересів своїх клієнтів, практику участі адвоката в податкових суперечках, процедурах адміністративного і судового оскарження. Надаємо консультації з усіх питань міжнародного податкового права, податкового планування з урахуванням останніх змін в законодавстві України і міжнародній практиці.