FATCA

Ратифікація Україною Угоди з США “ПРО ПОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ІНОЗЕМНИХ РАХУНКІВ” (FATCA)”: затверджено зміни до Податкового кодексу.

1 ноября 2019 года

     1 липня 2014 року набрав чинності Закон Сполучених Штатів Америки “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (далі - FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

     В минулих публікаціях ми вже торкалися питання ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ США “ПРО ПОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ІНОЗЕМНИХ РАХУНКІВ” (FATCA)” (детальніше: ://polex.ua/news/obmin-podatkovoyu-informaczi%d1%94yu-mizh-ukra%d1%97noyu-ta-ssha-v-mezhah-realizaczi%d1%97-polozhen-zakonu-ssha-pro-podatkovi-vimogi-do-inozemnih-rahunkiv-fatca

     З метою імплементації положень FATCA 7 лютого 2017 року в м. Києві було вчинено Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та розроблено проекти Законів «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» (реєстр. № 0001 від 09.09.2019), «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) (реєстр. № 2103 від 09.09.2019) та «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» (реєстр. № 2102 від 09.09.2019).

6 вересня 2019 року Кабінет Міністрів підтримав законопроект про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та пов'язані законопроекти.

       29 жовтня 2019 року ВРУ прийнято Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (далі-Закон).На разі Закон направлено на підпис Президенту України.

Законом передбачено внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).

       Водночас положенням Проекту передбачено, що якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

      Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України, зокрема, щодо:

- визначення понять «підзвітний рахунок», «фінансовий агент», «фінансовий рахунок»;

- особливостей подання звітності за підзвітними рахунками;

- збору та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів;

- накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки, шляхом накладення штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

    Зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" уносяться у частині порядку розкриття банківської таємниці, а до Закону України "Про депозитарну систему України" – у частині доступу до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку. Порядок розкриття такої інформації в першому випадку встановлює Національний банк України, а в другому – НКЦПФР за погодженням із Мінфіном і ДФС.

     Зазначені зміни до законодавства України дадуть змогу здійснювати обмін інформацією не лише в межах Угоди щодо застосування положень FATCA, а й щодо інших міжнародних договорів, які містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у т. ч. здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS.

     Обмін інформацією поки що здійснюватиметься в односторонньому порядку – від України до США, але українська сторона надалі зможе провести консультації із Сполученими Штатами про внесення змін до Угоди в частині запровадження двостороннього обміну.

     Питання, пов'язані з обміном податковою та фінансовою інформацією, міжнародним оподаткуванням є багатоаспектними, складними і неоднозначними. Компанія «POLEX» має напрацьовану практику застосування податкового законодавства при захисті інтересів своїх клієнтів, практику участі адвоката в податкових суперечках, процедурах адміністративного і судового оскарження. Надамо консультації з усіх питань міжнародного податкового права, податкового планування з урахуванням останніх змін в законодавстві України і міжнародній практиці.