отмена переліку обєктів приватизації

Скасування переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон набрав чинність

25 октября 2019 года

     Закон України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (далі за текстом – Закон) втратив свою чинність з 20 жовтня 2019 року на підставі відповідного закону, прийнятим для його скасування. Так, вказаним переліком встановлювались конкретні державні підприємства, щодо яких існувала заборона зміни форми власності на приватну.

    Стосовно самого Закону, вважаємо за потрібне відзначити його архаїчний характер. Сам підхід до закріплення на законодавчому рівні конкретного переліку державних підприємств мав суперечливий характер, адже він, з одного боку, сприяв конкретизації та полегшенню правовідносин у відповідній сфері, виключаючи необхідність співставлення підприємства державної форми власності з відповідними критеріями заборони приватизації, визначеними статтею 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». З іншої сторони, підприємницька діяльність, як в публічному так і в приватному секторах має динамічний характер, для відповідності якому Закон мав регулярно редагуватись.

       Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту № 1054-1, Закон містив інформацію, що втратила актуальність в частині найменувань органів державного управління та підприємств, а також не містив підстав для включення їх до переліків відповідного майна.

   Стосовно державних підприємств, що розміщені на тимчасово окупованих територіях, то Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» доповнено положенням, яке виключає можливість проведення їх приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на вказаних територіях.

   Окрім скасування Закону, ЗУ «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"» вніс певні зміни до законодавства в сфері приватизації. Зокрема, змінено конструкцію положення стосовно об’єктів спортивної інфраструктури, які не підлягають приватизації – якщо раніше ця норма була бланкетною та відсилала до передбаченого Законом переліку, то тепер встановлюється загальна характеристика таких об’єктів, відповідність якій виключає можливість їх приватизувати.

    Крім вищесказаного, разом із скасуванням Закону були внесені зміни до Кодексу України з процедур банкрутства стосовно процедури визнання неплатоспроможним державного підприємства, а конкретніше щодо відчуження нерухомого майна, що йому належить в рамках санації. Продаж вказаного майна в рамках неї можливий лише у випадках, передбачених планом санації, погодженим з органом (суб’єктом), уповноваженим управляти державним майном.

   Юридичний супровід всіх операцій із нерухомістю є важливим напрямком діяльності юридичної компанії видом діяльності компанії «POLEX». Фахівці нашої команди юристів мають значний досвід юридичного супроводу такого процесу приватизації нерухомого майна, укладання договорів, а також вирішення спорів, пов'язаних з нерухомістю. Детальніше читайте у розіділі "Нерухомість".