расходы на правовую помощь

Стягнення витрат на правову допомогу з іншої сторони справи: успішний досвід адвокатів POLEX

1 июля 2020 года

     Питання відшкодування судових витрат на адвоката є одним із найактуальніших для клієнтів, які звертаються до адвокатів задля представницства їх інтересів у суді. На разі є сформована судова практика щодо стягнення таких витрат з другої сторони по справі. Проте, умовою задоволення таких вимог є належне документальне оформлення відносин адвоката та клієнта, а також належне обгрунтування адвокатом розміру таких витрат при поданні позовної заяви.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. Адже у разі недотримання цих вимог суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

     Стороною мають бути зазначено у чому полягають витрати позивача на професійну правничу допомогу, скільки часу витрачено на надання правової допомоги, вказано які адвокати надавали правову допомогу, до клопотання мають бути додані докази, які підтверджують факт понесення позивачем витрат (договір про надання правової допомоги з додатком та додатковою угодою, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення, довідка про зарахування коштів, акти наданих послуг, звіти про деталізований обсяг наданих послуг та ін.). Крім того, має бути чітко обґрунтовано співмірність витрат сторони на професійну правничу допомогу зі складністю справи, значенням справи для сторін, витраченим часом, ціною позову та ін.

 До правової допомоги належать й консультації та роз'яснення з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; представництво у судах тощо.

    Враховуючи те, що процесуальне законодавство не містить чітких критеріїв, які суд має враховувати під час вирішення питання про відшкодування судових витрат на адвоката, тому особливо важливо врахувати всі нюанси та проаналізувати чинну судову практика, яка доволі протирічна. Сплачуючи за  договором про правову допомогу з POLEX за витрати на правову допомогу  Ви можете бути впевнені, що у випадку позитивного вирішення справи зазначені витрати (або їх частина) будуть стягнуті з іншої сторони, що суттєво заощадить Ваши кошти .

      Адвокати POLEX мають досвід успішного стягнення витрат на правову допомогу та повного відшкодування судових витрат в інтересах своїх клієнтів. Адвокатами при поданні позову додаються всі необхідні докази понесення таких витрат, детально огрунтовуються розміри таких витрат, що у сукупності призводить до задоволення вимог про стягнення таких витрат з іншої сторони. Детальніше про послугу представництва адвокатом у суді читайте на сайті в розділі “Судова практика”.