расходы на правовую помощь

Витрати на правову допомогу: проблеми стягнення

29 января 2020 года

      Питання відшкодування судових витрат на адвоката є одним із найактуальніших для клієнтів, які звертаються до адвокатів задля представницства їх інтересів у суді. На разі є сформована судова практика щодо стягнення таких витрат з другої сторони по справі. Проте, умовою задоволення таких вимог є належне документальне оформлення відносин адвоката та клієнта, а також належне обгрунтування адвокатом розміру таких витрат при поданні позовної заяви.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. Адже у разі недотримання цих вимог суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

     Стороною мають бути зазначено у чому полягають витрати позивача на професійну правничу допомогу, скільки часу витрачено на надання правової допомоги, вказано які адвокати надавали правову допомогу, до клопотання мають бути додані докази, які підтверджують факт понесення позивачем витрат (договір про надання правової допомоги з додатком та додатковою угодою, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення, довідка про зарахування коштів, акти наданих послуг, звіти про деталізований обсяг наданих послуг та ін.). Крім того, має бути чітко обґрунтовано співмірність витрат сторони на професійну правничу допомогу зі складністю справи, значенням справи для сторін, витраченим часом, ціною позову та ін.

Пунктом 3.2 рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року N 23-рп/2009, передбачено, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз'яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах тощо. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб'єктами права. Отже, до правової допомоги належать й консультації та роз'яснення з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; представництво у судах тощо.

    Враховуючи те, що процесуальне законодавство не містить чітких критеріїв, які суд має враховувати під час вирішення питання про відшкодування судових витрат на адвоката, тому особливо важливо врахувати всі нюанси та проаналізувати чинну судову практика, яка доволі протирічна.

      Адвокати POLEX мають досвід успішного стягнення витрат на правову допомогу та повного відшкодування судових витрат в інтересах своїх клієнтів.

    Детальніше про послугу представництва адвокатом у суді читайте на сайті в розділі “Судова практика”.