уменьшение неустойки судом

Зменшення розміру штрафних санкцій за порушення умов договору судом: як це працює

14 ноября 2019 года

     Штрафні санкції за порушення договору, як відомо, виконують не одну функцію у врегулюванні правовідносин між його сторонами – і стимулювання до належного виконання зобов’язань і компенсація можливих чи наявних негативних наслідків для сторін. Проте, на практиці розповсюджені випадки, коли штрафні санкції виступають своєрідним механізмом отримання додаткового прибутку для недобросовісного контрагента.

    На захист суб’єкта господарювання від подібних зловживань свободою договору, в Господарському кодексі передбачені два ключові механізми – встановлення відсутності порушення зобов’язання боржником за умови прострочення кредитора та можливість судом зменшити розмір неустойки чи пені.

    Відповідно до ст.233 Господарського кодексу України у разі, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.  Аналогічна норма міститьс в Цивільному кодексі України, де частиною 3 статті 551 встановлено, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. При цьому, відсутність чи невисокий розмір збитків може бути підставою для зменшення судом розміру неустойки, що стягується з боржника.

   Перший механізм спрямований на позбавлення кредитора можливості отримати компенсацію у випадку, якщо саме його дії спричинили порушення своїх обов’язків боржником. Наприклад, це може бути ухилення від прийняття товару за договором поставки, затримка в наданні вихідних даних за договором підряду та інше. В цьому аспекті варто звернути увагу на положення законодавства, згідно з якими вчинення певних дій кредитором не обов’язково має бути передбачене текстом договору, а може виходити з суті зобов’язання.

   Проте, сподіватись на підтримку суду та зневажливо відноситись до тексту договору, який Ви укладаєте однозначно не треба. Адже прострочення кредитора та його обов’язок, не включений до тексту контракту, ще необхідно довести, обґрунтувати та відстояти свою позицію в суді.

   Другий механізм спрямований на зменшення неадекватно завищених розмірів штрафних санкцій. Найбільше розповсюдження він отримав у судовому врегулюванні відносин сторін договору позики, хоча цим не обмежується. У випадку, коли Вами дійсно порушено зобов’язання, проте збитки Вашому контрагенту не заподіяні, або у співвідношенні з розміром неустойки остання є очевидно завищеною, варто заявити про застосування цього механізму судом, який також наділений правом зробити це за власною ініціативою.

    В сфері спорів щодо порушення зобов’язань за договором позики вже вироблена позиція судів, що за умови значного перевищення суми неустойки чи пені розміру суми грошових коштів, переданих за договором, суд може за власною ініціативою зменшити їх розмір. Практика судів касаційної інстанції навіть містить випадки задоволення вимог боржника щодо зменшення неустойки за відсутності відповідної заяви в попередніх розглядах справи. Критерії зменшення штрафних санкцій, передбачені законодавством, містять розмір збитків, заподіяних порушенням зобов’язання, дії сторони, спрямовані на усунення негативних наслідків для контрагента, відсутність вини боржника та інше. З приводу цього питання варто відзначити, що процедура зменшення розміру штрафних санкцій хоча і прописана на законодавчому рівні, проте з використанням оціночних понять, тобто ключову роль в даному випадку матиме розсуд суду, на який можна вплинути надавши докази своєї позиції та послідовно аргументувавши свої вимоги.

   На даний час, судова практика досить різна з приводу зменшення розміру неустойки чи пені. Деякі суди використовують цей механізм за власною ініціативою, деякі ігнорують, що часто призводить до скасування їх рішень судами вищої інстанції. Деякі необґрунтовано посилаються на виключність випадку, як на ключову умову застосування даного механізму.

    І хоча можливість оскарження незаконних рішень передбачена, варто усвідомлювати важливість розгляду справи в суді першої інстанції. З приводу застосування судом механізму зменшення неустойки вже є позиція Верховного Суду, відповідно до якої, навіть за відсутності відповідної заяви сторони суд повинен, керуючись принципом справедливості та іншими загальними засадами господарського та цивільного законодавства, за відповідних обставин зменшити розмір штрафів на власний розсуд. Так наприклад Постановою ВСУ від 30 травня 2019 року у справі №916/2268/18 залишено без змін Рішення Господарського суду Одеської області від 15.01.2019 та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 21.03.2019 у справі № 916/2268/18 та суми штрфних санкцій було зменшено на 90 (!) відсотків.

   Проте це залежить від якісної роботи сторін або їх представників саме в першій інстанції, адже тільки там, за певними виключеннями, вони мають можливість подавати нові докази. Так, не надавши достатнього підтвердження своєї позиції та не зібравши доказову базу, надалі це зробити буде важко, якщо взагалі можливо.

   Адвокатська контора «POLEX» має досвід у представництві інтересів як юридичних так і фізичних осіб у судових справах стосовно відповідальності за порушення договірних зобов’язань. Наразі юристами компанії здійснюється касаційне оскарження рішень судів, які не визнали фактичне порушення свого обов’язку кредитором, а також не застосували механізм зменшення неустойки за прострочення договору, передбачений ст.233 ГК України, при відсутності збитків у кредитора, що послугувало додатковим підґрунтям для касаційної скарги.