Обжалование тендеров

электронное обжалование путем подачи требования заказчику закупок или жалобы в орган обжалования, а также судебное обжалование на всех этапах процедуры закупок во всех инстанциях

Электронное обжалование тендеров, результатов торгов

- составление электронного требования к заказчику об устранении нарушения в процессе проведения допороговой закупки;
- составление жалобы и подготовка полного пакета необходимых документов для подачи жалобы в Антимонопольный комитет Украины в лице Постоянно действующей административной комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок;
-участие в рассмотрении жалобы Комиссией Антимонопольного комитета, в том числе в интерактивном режиме реального времени

Судебное обжалование тендеров, результатов торгов

- отмена решения заказчика об отклонении тендерного предложения участника,
-отмена положений тендерной документации (например, содержащей дискриминационные требования для отдельных участников),
- отмена решений о дисквалификации участника, недопуске участника к участию в этапе торгов,
- признание противоправным и отмена решения о проведении переговорной процедуры заказчиком,
- признание недействительным решения тендерного комитета,
- признание недействительным договора о закупках,
- отмена результатов тендеров (торгов).
обжалование заключения органа финансового контроля по результатам мониторинга закупок

Проблеми оскарження тендерів : недоліки та переваги подання електронної скарги

21 июня 2019 года / автор: Анастасия Овчаренко

           При здійсненні процедури публічних закупівель є два можливих шляхи оскарження рішень та дій суб’єктів – це судовий та адміністративний способи захисту свої прав. Відповідно до статті 1 ч. 1 п. 14 Закону України «Про публічні закупівлі » органом оскарження є Антимонопольний комітет України. Статтею 18 цього Закону встановлено процедуру оскарження рішень та дій суб’єктів. Однією з необхідних умов для того щоб скарга була прийнята суб’єкту подання слід здійснити оплату за здійснення такої послуги і відповідно відсканувати квитанцію і подати разом з рештою документів в електронному вигляді до АМКУ.

         За період функціонування органу оскарження з 2010 року категорія порушень майже незмінна: встановлення дискримінаційних умов у документації, у тому числі, встановлення технічних вимог під конкретного постачальника; дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників (неправомірне відхилення учасника або обрання переможцем учасника, пропозиція якого не відповідає умовам документації). Плата встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №291 «Про встановлення розміру плати за подання скарги», і відповідно до цієї постанови плата справляється в таких розмірах: 5 тисяч гривень у разі оскарження процедури закупівлі товарів та послуг і 15 тисяч гривень у випадку оскарження процедури закупівлі робіт. Такі плата для розгляду скарги не є співрозмірною для деяких закупівель, адже не залежить від очикуваної вартості закупівлі ( за аналогією з розміром судового збору у відсотках від суми позову). Так, наприклад, якщо сума всього тендера становить 25 тисяч гривень, то постає питання про економічну обгрунтованість подання скарги  вартістю 5000 грн, у розгляді якої  можуть відмовити, при тому плата на повертається. На відміну від cтарого Закону України «Про державні закупівлі», чинний закон встановлює строк оскарження в 15 днів (замість 30 днів), тобто така новела в законодавстві не є сприятливою. Зменшення строку розгляду АМКУ скарги в чинному законодавстві може вплинути на необ’єктивний та неповний розгляд всіх обставин справи. 

   Законом встановлено, що у випадку непогодження із рішенням Адміністративної колегії (АМКУ) суб’єкт права на оскарження протягом 30 днів може подати скаргу до суду. Проте  час розгляду судової справи триваємісяцями.А оскільки договори з держзакупівель укладають зазвичай терміном на один рік, то рішення суду, навіть позитивне, вже може не мати ніякого позитивного значення. Також, в законі чітко визначається, що при поданні електронної скарги до АМКУ електронні торги на час, необхідний для розгляду скарги по суті зупиняються, на відміну від судового оскарження. Тому перш ніж подавати позов до суду радимо скористатися правом на електронне оскарження до АМКУ.

       Проте слід звернути увагу, що така скарга складається не у довільній формі, а має містити обов’язкові складові: підстави подання скарги; обґрунтування наявності порушених прав суб’єкта оскарження; вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування; документ, що підтверджує справляння плати за подання скарги. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

        Під час подачі скарги до органу оскарження слід дотримуватись вимог, встановлених законодавством, адже у іншому випадку вона буде відхилена, а плата за неї не повернеться. Тому радимо звернутись за правовою допомогою до юридичної компанії POLEX , що має успішний досвід оскаржень за такими категоріями справ.

Победа над Антимонопольным Комитетом в деле по тендеру.

15 октября 2020 года / автор: Анастасия Овчаренко

         Адвокаты Polex представляли интересы клиента- крупной строительной фирмы, в споре с областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины по делу о признании недействительными отдельных пунктов решения административной коллегии   территориального отделения Антимонопольного комитета Украины о якобы нарушениях со стороны клиента законодательства Украины о защите экономической конкуренции при проведении тендера на закупку материалов и наложении штрафа в размере 68  000 грн.

        Дело длилось два года и  прошло три судебные инстанции, которые приняли сторону клиента. Всем известно, что очень важно  подготовить и подать грамотный иск в первую инстанцию со всеми необходимыми доказательствами. Так, благодаря  детальному изучению дела и тщательной, кропотливой работе,   адвокаты Polex доказали в Хозяйственном суде отсутствие антиконкурентного поведения клиента (истца) при его  участии в торгах и необоснованности наложения штрафа.

       Суд первой инстанции удовлетворил иск клиента и признал недействительными  отдельные пункты решения  административной коллегии   территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. Апелляционная инстанция оставила решение Хозяйственного суда без изменений, как и  Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда по кассационной жалобе Антимонопольного комитета также оставил решения предыдущих инстанций без изменений, подтвердив правоту клиента.