Так, до Комітету ООН з прав людини можна звернутися із індивідуальною скаргою стосовно порушення Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також Протоколів до Пакту. Оскільки, ч. 4 ст. 55 Конституції Україні визначає, що "кожний громадянин України має право після використання національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод у міжнародні судові установи або у відповідні міжнародні організації, членом або учасником яких є Україна".