Перш за все, Суд визначить, чи є Ваша заява прийнятною. Тобто це означає, що заява має відповідати низці вимог, передбачених Конвенцією. Якщо вищезазначених умов не дотримано, Вашу заяву буде відхилено. Якщо заява містить декілька скарг, Суд може визнати деякі з них прийнятними, а решту відхилити. Якщо заяву або окремі скарги визнано неприйнятними, таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Якщо заяву або певні зазначені в ній скарги визнано прийнятними, Суд запропонує сторонам (заявнику та державі, якої стосується справа) укласти мирову угоду. Якщо сторони не досягнуть згоди, Суд розгляне «заяву по суті», тобто вирішить, чи мало місце порушення Конвенції чи ні.