узаконение

Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: Закон прийнято.

17 October 2019 года

       На даний час отримання адміністративних та інших визначених законом послуг у сфері будівництва орієнтовано не на споживача, а на суб’єкта надання таких послуг та потребує реформування з метою приведення до вищезазначених принципів. Так споживачі при отриманні послуг у сфері будівництва стикаються, зокрема з такими проблемами: обмежений вибір способу подачі документів для отримання низки адміністративних та інших визначених законом послуг (неможливість подання документів в електронній формі для отримання містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорту забудови земельної ділянки, документів дозвільного характеру, припинення дії ліцензії на виконання будівельних робіт, проведення атестації відповідальних виконавців робіт, проведення технічної інвентаризації та ін.);незручні часи прийому документів для отримання адміністративних послуг ; витрачання значного часу та грошей на збирання документів, необхідних для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва через відсутність електронної взаємодії між суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва;відсутність єдиного електронного ресурсу для отримання послуг у сфері будівництва в електронній формі тощо.

     17 жовтня 2019 року у другому читанні було прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

     У законі визначено такі основні нововведення:

створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система) у складі містобудівного кадастру;

подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень;

скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва;

запровадження електронної взаємодії між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;

оплата адміністративних послуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;

запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;

включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;

запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;

запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

     Крім того,законом вносяться зміни до багатьох нормативно-правових актів, у тому числі до Закону України "Про землеустрій", "Про місцеве самоврядування в Україні", до Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо. Зокрема у Закон України "Про рекламу" статтю 251 викладено у новій редакції:

    "1. Реклама об’єктів житлового будівництва (у тому числі житлових та нежитлових приміщень) з метою залучення коштів фізичних та юридичних осіб (у тому числі в управління) для спорудження таких об’єктів дозволяється лише:

1) за наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується;

2) за наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

3) за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів;

4) за умови, якщо залучення коштів фізичних та юридичних осіб (у тому числі в управління) для спорудження таких об’єктів здійснюється відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

    Така реклама має містити реквізити документів, визначених цією частиною, та ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (для об’єктів, які отримали право на виконання будівельних робіт після запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва)".

    Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вводиться поетапно у термін до 3х років. Наприклад, через один рік з дня набрання чинності цим Законом передбачається запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (крім створення містобудівних умов та обмежень, технічних умов, інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових приміщень), укладення електронних договорів про надання технічних умов, про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі та вчинення інших дій щодо цих документів з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру результатів контрольного геодезичного знімання та відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

   Таким чином, після впровадження положень Закону сподіваємося на покращення якості наданні адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків при їх наданні, забезпечення публічності надання таких послуг.

       Фахівці юридичної компанії «POLEX» мають значний досвід у рамках юридичного супроводу будівницства, операцій з нерухомістю, а також досвід ведення судових справ щодо нерухомості (визнання права власності, поділ спільного сумісного нерухомого майна тощо). Детальніше про послуги у цій сфері - у розділі “Нерухомість”.