блокировка накладных

Судове оскарження блокування податкових накладних: як виграти справу. Частина 2.

28 November 2019 года

   У минулій публікації ми зупинялися на таких проблемних моментах при поданні позову, як вибір належного відповідача, правильне формулюваня позовних вимог та розрахунок судового збору. На цей раз звернемо увагу на основні типові підстави для оскарження рішень податківців з блокування реєстрації податкових накладних.

     1) Не зазначення у рішення про блокування конкретного переліку документів, необхідних для реєстрації податкової накладної, що тягне невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії.

   Зазвичай підставою для відмові у реєстрації накладної податківці вказують: ненадання платником податку копій документів (Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні. Далі у скобках зазначається: «документи, які не надано, ПІДКРЕСЛИТИ». Проте жодного документу при цьому не підкреслено та за текстом рішення про відмову перелік таких документів не визначено.

   Контролюючим органом в порушення підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. № 567 не вказано конкретний перелік документів, необхідних для реєстрації податкової накладної, що є свідченням не відповідності рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкової накладної вимозі правової визначеності. Можливість виконання платником податків обов`язку надати документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, прямо залежить від чіткого визначення контролюючим органом переліку цих документів.

  Аналогічний висновок міститься у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі №640/983/19 від 28.10.2019 року.

   Загальними вимогами, яким повинен відповідати індивідуальний акт (акт правозастосування), є його обґрунтованість та вмотивованість. Не зазначення в індивідуальному акті підстав його прийняття (фактичних і юридичних), зрозумілих мотивів його прийняття породжує його протиправність.

     2.  Неправомірне вживання податківцями при винесенні рішень про відмову у реєстрації загального посилання на пункт 1.6 Критеріїв оцінки ризиковост платника податків, без наведення відповідного підпункту.

    В більшості Квитанцій, якими повідомляється платника податків про зупинення реєстрацію податкових накладних визначається як підстава для зупинення така: «ПН/РК відповідає вимогам п.п.1.6.п.1 «Критеріїв ризиковості платника податку».

   Таким чином, з метою забезпечення визначеності у податковому правозастосуванні та зважаючи на необхідність застосування принципу належного урядування при здійсненні суб`єктами владних повноважень своїх функцій, контролюючий орган в квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування повинен здійснювати не лише загальне посилання на пункт 6 Критеріїв оцінки, а конкретно зазначати відповідний підпункт, в межах якого й закріплений конкретний критерій, на основі якого було зупинено реєстрацію податкової накладної (зазначений висновок міститься у багатьох Постановах ВСУ, зокрема у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 0340/1834/18).

   Така вимога є цілком обґрунтованою, оскільки від розуміння конкретного критерію, на підставі якого було зупинено реєстрацію податкової накладної, залежить послідовність надання платником податків пояснень, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної. При цьому, тільки визначивши критерій, на підставі якого було зупинено реєстрацію податкової накладної, контролюючий орган може чітко визначити вичерпний перелік конкретних документів, які платник податків повинен надати контролюючому органу.

   Можливість надання платником податків вичерпного переліку документів на підтвердження правомірності формування та подання податкової накладної прямо залежить від чіткого визначення фіскальним органом конкретного виду критерію оцінки ступеня ризиків. Вживання податковим органом загального посилання на пункт 1.6 Критеріїв оцінки, без наведення відповідного підпункту, є неконкретизованим та призводить до необґрунтованого обмеження права платника податків бути повідомленим про необхідність надання документів за вичерпним переліком, відповідно до критерію зупинення реєстрації податкової накладної, а не будь-яких на власний розсуд.

    З огляду на мінливе податкове законодавство в нашій країні, питання, пов'язані з оподаткуванням та оскраженням дій контролюючих органів є багатоаспектними, складними і неоднозначними. Компанія «POLEX» має напрацьовану практику застосування податкового законодавства при захисті інтересів своїх клієнтів, в штаті компанії є юристи, які спеціалізуються з податкового права, а також бухгалтери та економісти, що дозволяє якісно надати Вам повний юридичний супровід з усіх питань, пов'язаних з оподаткуванням.

    Не бійтеся вступати в спір з податковими органами, головне - бути впевненим у своє правоті, що можна досягти з адвокатами POLEX! Компанія POLEX надає юридичні послуги з усіх питань оподаткування та податкового планування. Ми допоможемо вирішити багато питань:

-оптимізуємо оподаткування Вашого бізнесу;

-представляємо інтереси клієнтів в податкових та інших контролюючих органах;

-адвокат супроводить судовий податковий спір, адміністративне оскарження і податкову перевірку.

      Детальніше про послуги в сфері податків читайте тут: https://polex.ua/category/praktiki/nalogovoe-pravo